CHÚC MỪNG NĂM MỚI

TIÊN HỌC LỄ-HẬU HỌC VĂN

LỊCH HĐ TUẦN 13

THỨ HAI
•16/11/2015: SHBT
THỨ BA
•17/11/2015: SHBT
THỨ TƯ
•18/11/2015: SHBT
THỨ NĂM
•19/11/2015: SHBT
18h30 Hội diễn văn nghệ

THỨ SÁU
•20/11/2015: Họp mặt 20/11


THỨ BẢY
•21/11/2015
• Nghỉ


CHỦ NHẬT
•22/11/2015
• Nghỉ

Tài nguyên dạy học

Báo

Các ý kiến mới nhất

TRUYỆN CƯỜI

QUỐC HOA VIỆT NAM

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Phan Ngọc Ẩn)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Tra từ điển


Tra theo từ điển:Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Liên kết website

  Tìm kiếm google

  (Xem báo) (Hỗ Trợ trực tuyến

  DANH LAM THẮNG CẢNH

  Code Du lịch - Danh lam thắng cảnh

  CHÀO NGÀY MỚI

  Liên kết website

  Lịch năm

  Đạo đức Hồ Chí Minh


  NHÂN SỰ

  1.Đào Xuân Hồng
  • Sinh ngày: 13-5-1968
  • Ngày vào ngành:8-1991
  • Chức vụ hiện nay: Hiệu trưởng
  • Kiêm nhiệm: Bí thư chi bộ
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: ĐHTH
  2.Nguyễn Thị Mỹ Linh
  • Sinh ngày: 29-03-1973
  • Ngày vào ngành: -
  • Chức vụ hiện nay: Phó Hiệu trưởng
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  3.Trương Thành Sự
  • Sinh ngày: 16-01-1958
  • Ngày vào ngành:1978
  • Chức vụ hiện nay: GV dạy chuyên TNXH An Điền + TT
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  4. Nguyễn Thị Hoàng
  • Sinh ngày: 10-06-1966
  • Ngày vào ngành:02-1988
  • Chức vụ hiện nay: GV dạy lớp 3/2, sáng An Hòa
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  5.Nguyễn Thị Bé
  • Sinh ngày: 20-04-1969
  • Ngày vào ngành:02/1995
  • Chức vụ hiện nay: GV dạy lớp 1/2, sáng An Hòa
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  6. Trần Thị Thủy
  • Sinh ngày: …-…-19…
  • Ngày vào ngành:…-…-19…
  • Chức vụ hiện nay: GV dạy lớp 1/3, sáng An Điền
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  7. Lê Thị Nhiễu
  • Sinh ngày: 03-08-1963
  • Ngày vào ngành:04-1990
  • Chức vụ hiện nay: GV dạy lớp 1/4, sáng An Ninh
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  8. Huỳnh Thị Trúc
  • Sinh ngày: 01-08-1974
  • Ngày vào ngành: 01-1999
  • Chức vụ hiện nay: GV lớp 1/5, Sáng An Ninh
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐSP
  9. Phạm Văn Lý
  • Sinh ngày: 01-02-1959
  • Ngày vào ngành:01-1987
  • Chức vụ hiện nay: GV dạy chuyên, TT, An Hòa
  • Kiêm nhiệm: Phổ cập + TTND
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: THSP
  10. Nguyễn Văn Trường
  • Sinh ngày: 03-03-1967
  • Ngày vào ngành:01-1989
  • Chức vụ hiện nay: GV dạy chuyên TT, An Ninh
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  11. Lê Thị Minh Phượng
  • Sinh ngày: 07-07-1972
  • Ngày vào ngành:02-1995
  • Chức vụ hiện nay: GV lớp 2/1, chiều TT
  • Kiêm nhiệm: Tổ trưởng
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐSP
  12. Nguyễn Thị Hồng
  • Sinh ngày: …-…-1968
  • Ngày vào ngành:…-…-19…
  • Chức vụ hiện nay: GV lớp 2/2, Sáng An Hòa
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  13. Trần Thị Phấn
  • Sinh ngày: - -1971
  • Ngày vào ngành: -19
  • Chức vụ hiện nay: GV lớp 2/3, sáng An Điền
  • Kiêm nhiệm: Tổ phó
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  14. Đặng Hồng Xích
  • Sinh ngày: 07-07-1964
  • Ngày vào ngành:04-1980
  • Chức vụ hiện nay: GV lớp 2/4, sáng An Ninh
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: THSP
  15. Trần Thị Song
  • Sinh ngày: 07-09-1966
  • Ngày vào ngành:01-1987
  • Chức vụ hiện nay: GV lớp 5/3, sáng Trung tâm
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  16. Trần Bình Triệu
  • Sinh ngày: 28-06-1958
  • Ngày vào ngành:12-1978
  • Chức vụ hiện nay: GV dạy chuyên KH 4, 5 TT, An Điền
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  17.Phan Ngọc Ẩn
  • Sinh ngày: 25-09-1974
  • Ngày vào ngành:01-09-1997
  • Chức vụ hiện nay: GV dạy lớp 3/1, sáng Trung tâm
  • Kiêm nhiệm: Tổ trưởng
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: ĐHTH
  18.Phan Thị Tố Hoa
  • Sinh ngày: 20-03-1968
  • Ngày vào ngành:08-1988
  • Chức vụ hiện nay: GV dạy lớp 3/3, sáng An Điền
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  19. Nguyễn Thị Xuân Liễu
  • Sinh ngày: 24-12-1968
  • Ngày vào ngành:12-1988
  • Chức vụ hiện nay: Giáo viên dạy lớp 3/5 chiều An Ninh
  • Kiêm nhiệm: Tổ phó
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐSP
  20.Đặng Hoàng Nhi
  • Sinh ngày: 10-12-1973
  • Ngày vào ngành:10-1990
  • Chức vụ hiện nay: Giáo viên dạy lớp 5/2 sáng TT
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  21. Nguyễn Thị Bạch Trinh
  • Sinh ngày: 05-08-1971
  • Ngày vào ngành:10-1990
  • Chức vụ hiện nay: GV dạy lớp 4/1, chiều Trung tâm
  • Kiêm nhiệm: Tổ trưởng + Thủ quỹ CĐ
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  22. Trần Thị Kim Chung
  • Sinh ngày: 06-03-1970
  • Ngày vào ngành:10-1990
  • Chức vụ hiện nay: GV dạy lớp 4/2, chiều Trung tâm
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  23. Trần Thi Kim Thoa
  • Sinh ngày: 09-10-1984
  • Ngày vào ngành:02-2008
  • Chức vụ hiện nay: GV dạy lớp 4/3, chiều An Điền
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  24. Lê Thị Trúc Linh
  • Sinh ngày: 03-04-1969
  • Ngày vào ngành:08-1993
  • Chức vụ hiện nay: GV dạy lớp 1/1, sáng Trung tâm
  • Kiêm nhiệm: Tổ trưởng
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  25. Nguyễn Thị Hoài Thơ
  • Sinh ngày: 27-06-1976
  • Ngày vào ngành:09-1996
  • Chức vụ hiện nay: GV dạy lớp 4/4, sáng An Ninh
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  26. Phù Ngọc Bưởi
  • Sinh ngày: 10-10-1972
  • Ngày vào ngành:08-1993
  • Chức vụ hiện nay: GV lớp 2/5, sáng An Ninh
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  27. Bùi Thị Thu Hiền
  • Sinh ngày: 02-08-1972
  • Ngày vào ngành:09-1993
  • Chức vụ hiện nay: GV dạy lớp 5/1, sáng Trung tâm
  • Kiêm nhiệm: Tổ trưởng + Phó CTCĐ
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  28. Trần Văn Trớn
  • Sinh ngày: 21-12-1960
  • Ngày vào ngành:12-1980
  • Chức vụ hiện nay: GV dạy chuyên, Trung tâm
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  29. Trần Thị Hiền
  • Sinh ngày: 20-02-1971
  • Ngày vào ngành:01-1989
  • Chức vụ hiện nay: GV dạy lớp 4/5, chiều An ninh
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  30. Phù Ngọc Án
  • Sinh ngày: 02-04-1970
  • Ngày vào ngành:02-1995
  • Chức vụ hiện nay: GV dạy lớp 5/4, sáng An Điền
  • Kiêm nhiệm: Tổ phó +UBKTCĐ
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  31. Trần Văn Tưởng
  • Sinh ngày: 12-12-1973
  • Ngày vào ngành:09-1996
  • Chức vụ hiện nay: GV dạy lớp 5/5, sáng An Điền
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  32. Nguyễn Huy Phong
  • Sinh ngày: 03-08-1969
  • Ngày vào ngành:02-1988
  • Chức vụ hiện nay: GVDC khối 1 - 5
  • Kiêm nhiệm: Chủ tịch CĐ
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  33. Nguyễn Thị Vân An
  • Sinh ngày: 19-05-1988
  • Ngày vào ngành:09-2011
  • Chức vụ hiện nay: GV dạy Tin học lớp 3, 4, 5
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: ĐHTH
  34. Võ Thị Thúy Hằng
  • Sinh ngày: …-…-1987
  • Ngày vào ngành:11-2011br> • Chức vụ hiện nay: GV Tiếng Anh dạy lớp 3, 4, 5
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  35. Nguyễn Trường Chinh
  • Sinh ngày: 20-04-1989
  • Ngày vào ngành:09-2011
  • Chức vụ hiện nay: GVDC Thể dục
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: THSP
  36. Phạm Minh Trọn
  • Sinh ngày: 29-10-1960
  • Ngày vào ngành:12-1980
  • Chức vụ hiện nay: GVDC Âm nhạc khối 1, 2, 3, 4, 5
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: THSP
  37. Trần Thanh Nhã
  • Sinh ngày: 21-01-1960
  • Ngày vào ngành:12-1980
  • Chức vụ hiện nay: GVDC Mĩ thuật khối 1, 2, 3, 4, 5 (23 tiết)
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  38. Nguyễn Hữu Danh
  • Sinh ngày: --19
  • Ngày vào ngành: -201
  • Chức vụ hiện nay: TVPTĐ + chuyên TD
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  39. Lê Thị Huỳnh Lê
  • Sinh ngày: 27-10-1987
  • Ngày vào ngành:01-2004
  • Chức vụ hiện nay: TVTB
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  40. Phạm Mỹ Duyên
  • Sinh ngày: …-…-19…
  • Ngày vào ngành:…-…-19…
  • Chức vụ hiện nay: Kế Toán
  • Kiêm nhiệm: Văn thư
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: TC
  "http://freewebs.com/dophuongoanh/new.gif"> 41. Phan Văn Hoàng

  • Sinh ngày: 09-06-1976
  • Ngày vào ngành:09-1996
  • Chức vụ hiện nay: GV lớp 3/4, sáng An Ninh
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  42. Nguyễn Thị Nhung
  • Sinh ngày: …-…-19…
  • Ngày vào ngành:…-…-19…
  • Chức vụ hiện nay: Y tế
  • Kiêm nhiệm: Thủ quỹ
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: TC
  43. Phạm Thị Kiều Oanh
  • Sinh ngày: …-…-19
  • Ngày vào ngành: br> • Chức vụ hiện nay: GV chuyên dạy lớp
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  44. Đặng Văn Bé
  • Sinh ngày: …-…-1967
  • Ngày vào ngành:05-2009
  • Chức vụ hiện nay: Bảo vệ
  • Trình độ văn hóa: TNC 3

  Nhớ lời Bác dặn

  GẦN BÙN MÀ CHẲNG HÔI TANH MÙI BÙN

  Thư giãn

  LIÊN KẾT BÁO

  ĐỒNG HỒ

  ĐỒNG HỒ HOA

  DS TRẠNG NGUYÊN

  Trạng nguyên Trường TH An Thuận
  1. Bùi Thị Kim Huê lớp 2/1
  2. Dương T Thùy Dương lớp 3/1
  3. Phạm T Hoa Duyên lớp 4/5
  4. Lê Đoàn Phương Uyên lớp 5/3

  HỒ GƯƠM

  Happy birthday

  CHC MỪNG SINH NHẬT

  Ngày 8/4

  Phan Ngọc Bảo An

  Ngày 19/8

  Phan Ngọc Bảo Ngân
  Ngày 25/9
  Phan Ngọc Ẩn

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỈ NIỆM 33 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM.

  MỪNG XUÂN BÍNH THÂN 2016

  CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2016

  THÔNG BÁO

  LỊCH THI CUỐI NĂM Khối 1,3, 5 sáng, khối 2,4 chiều thứ tư, 11 tháng 5 năm 2016 thi: Tiếng Việt (Đọc hiểu - Viết). Khối 1,3, 5 sáng, khối 2,4 chiều thứ năm, 12 tháng 5 năm 2016 thi: Toán + Tiếng Việt (Đọc TT).


  Hướng dẫn 106/HD-UBND tỉnh Bến Tre về quy trình thủ tục xét, công nhận sáng kiến

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Ngọc Ẩn (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:22' 21-01-2013
  Dung lượng: 10.8 MB
  Số lượt tải: 119
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến
  print

  MỘT SỐ TÁC PHẨM HỘI HỌA

  GIỚI THIỆU MỘT SỐ TP HỘI HỌA - ĐIÊU KHẮC - KIẾN TRÚC - NHIẾP ẢNH

  RỪNG HOA

  Hoa tặng thầy cô

  HÌNH ẢNH HỘI TRẠI TRẠNG NGUYÊN

  SÁCH HAY

  Nếu là giáo viên bạn nên tìm đọc truyện "Người yêu quý nhất" tại địa chỉ songynghia.vn/truyen/1124, để quan tâm và giúp đỡ tạo điều kiện cho học sinh mình học tốt hơn.

  DANH NGÔN

  :