Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Đức
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/ngoainguvam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học An Phú
Quận/huyện Thị xã Thuận An
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 60 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Hồ Thị Diệp Trinh
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học An Phú
Quận/huyện Thị xã Thuận An
Tỉnh/thành Bình Dương
Điểm số 944 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên đỗ thị đào
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/daodo2014
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học An Phú
Quận/huyện Thị xã Thuận An
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Lớp 1
Điểm số 112 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đỗ Thị Đào
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học An Phú
Quận/huyện Thị xã Thuận An
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Lớp 1
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Thị Thanh Tâm
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/tamanphu
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học An Phú
Quận/huyện Thị xã Thuận An
Tỉnh/thành Bình Dương
Điểm số 227 (xem chi tiết)