SO NGUYEN TO.HOP SO.BANG SO NGUYEN TO 6A1

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Tấn Thành (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:51' 08-11-2010
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 17
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA BÀI CŨ
? Tìm các ước của 4, của 6, của 9, của 13, của 1
1. SỐ NGUYÊN TỐ. HỢP SỐ.
Điền số thích hợp vào bảng sau:
Điền số thích hợp vào bảng sau:
Mỗi số lớn hơn 1, chỉ có 2 ước là 1 và chính nó.
Mỗi số lớn hơn 1, có nhiều hơn 2 ước.
SỐ NGUYÊN TỐ
HỢP SỐ
1. SỐ NGUYÊN TỐ. HỢP SỐ.
1. SỐ NGUYÊN TỐ. HỢP SỐ
- Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước.
- Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là một và chính nó.
a) Định nghĩa ()
1. SỐ NGUYÊN TỐ. HỢP SỐ
- Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước.
- Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là một và chính nó.
a) Định nghĩa:
? ()
Trong các số 7, 8, 9, số nào là số nguyên tố, số nào là hợp số?
Vì sao?
* 7 là số nguyên tố vì nó lớn hơn 1, chỉ có 2 ước là 1 và 7
* 8 là hợp số vì nó lớn hơn 1, có 4 ước là 1; 2; 4; 8
* 9 là hợp số vì nó lớn hơn 1, có 3 ước là 1; 3; 9
1. SỐ NGUYÊN TỐ. HỢP SỐ
- Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước.
- Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là một và chính nó.
a) Định nghĩa:
Số 0, số 1 có là số nguyên tố hay không? Có là hợp số hay không ?
1. SỐ NGUYÊN TỐ. HỢP SỐ
- Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước.
- Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là một và chính nó.
a) Định nghĩa:
b) Chú ý ()
- Số 0 và số 1 không là số nguyên tố và cũng không là
hợp số
- Các số nguyên tố nhỏ hơn 10 là:
2, 3, 5, 7
2. LẬP BẢNG CÁC SỐ NGUYÊN TỐ NHỎ HƠN 100
1. SỐ NGUYÊN TỐ. HỢP SỐ
- Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước.
- Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là một và chính nó.
a) Định nghĩa:
b) Chú ý
- Số 0 và số 1 không là số nguyên tố và cũng không là
hợp số
- Các số nguyên tố nhỏ hơn 10 là: 2, 3, 5, 7
2. LẬP BẢNG CÁC SỐ NGUYÊN TỐ NHỎ HƠN 100 ()
- Số nguyên tố nhỏ hơn 100 là:
- Số nguyên tố nhỏ nhất là số 2. Dó là số nguyên tố chẵn duy nhất
- Tham khảo bảng các số nguyên tố nhỏ hơn 1000.
BẢNG CÁC SỐ NGUYÊN TỐ NHỎ HƠN 1000
BÀI TẬP CỦNG CỐ
Bài 115: Các số sau là số nguyên tố hay hợp số ?
312 ; 213 ; 435 ; 417 ; 3311 ; 67
Giải:
- Số 312 là số chẵn nên nó là hợp số.
- Số 213 có tổng các chữ số 2+1+3 = 6 chia hết cho 3. Suy ra 213 chia hết cho 3. Dựa vào định nghĩa suy ra 213 là hợp số
- Số 435 có tổng các chữ số 4+3+5 = 12 chia hết cho 3. Suy ra số 435 chia hết cho 3. Dựa vào định nghĩa suy ra 435 là hợp số.
- Số 417 có tổng các chữ số 4+1+7 = 12 chia hết cho 3. Suy ra số 417 chia hết cho 3. Dựa vào định nghĩa suy ra 417 là hợp số.
- Số 3311 chia hết cho 11. Dựa vào định nghĩa suy ra 3311 là hợp số
- Số 67 chỉ có hai ước là 1 và 67. Dựa vào định nghĩa suy ra 67 là số nguyên tố.
BÀI TẬP CỦNG CỐ
BÀI TẬP CỦNG CỐ
Bài 116: Gọi P là tập hợp các số nguyên tố. Điền
kí hiệu , hoặc vào ô vuông cho đúng:
83  P
91  P
15  N
P  N
Giải:
Vì 83 là số nguyên tố nên 83 thuộc P
Vì 91 chia hết cho 7 nên nó là hợp số, không thuộc P
Vì 15 là số tự nhiên
Vì ta thấy rằng mọi số nguyên tố đều là số tự nhiên, tức là các phần tử của tập hợp P đều thuộc N
15
Dặn dò
2. Làm bài tập số:
*115, 116, 117, 118, 119 SGK/Tr47
Học thuộc và hiểu thế nào là số nguyên tố, hợp số.