Liên kết Web

Thành viên trực tuyến

2 khách và 1 thành viên
 • Nguyễn Thị Hiển
 • Mẫu sổ sách TVTB

  Nguồn: Phòng GD&ĐT
  Người gửi: Phạm Ngọc Vinh
  Ngày gửi: 10h:21' 09-05-2011
  Dung lượng: 19.7 KB
  Số lượt tải: 2744
  Số lượt thích: 0 người  BỘ HỒ SƠ
  QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA,
  THIẾT BỊ
  CÁC LOẠI HỒ SƠ THƯ VIỆN, THÍ NGHIỆM

  1. Sổ theo dõi tài sản thiết bị dạy học ( Mẫu 1)
  Theo dõi tình trạng của các thiết bị, đồ dùng dạy học quá trình liên tục (một quyển sổ ghi chép theo dõi số liệu trong thời gian tối thiếu là 5 năm) khi các ô trong sổ đã được điền kín sẽ được thiết lập sổ khác.
  2. Sổ theo dõi tài sản tài sản sách giáo khoa ( Mẫu 2)
  3. Sổ phân định thiết bị dạy học tối thiểu cho từng bài dạy (Mẫu 3)
  Mỗi bộ môn mỗi năm học được thiết lập 01 sổ theo dõi.
  4. Sổ theo dõi sử dụng thiết bị dạy học (Mẫu 4).
  Mỗi tổ bộ môn thiết lập 01 sổ theo dõi.
  5. Sổ theo dõi sử dụng sách giáo khoa (Mẫu 5)
  6. Hướng dẫn bảo quản và sử dụng thiết bị dạy học (do nhà cung cấp ban hành).
  7. Hóa đơn giao hàng (sách giáo khoa, trang thiết bị dạy học) bản chính, danh mục tối thiểu và các phụ lục kĩ thuật của thiết bị. Hồ sơ này do kế toán đơn vị lưu trữ, xuất trình khi thanh tra, kiểm tra.
  8. Hồ sơ khác:
  - Quyết định thành lập Hội đồng kiểm kê hàng năm
  - Biên bản kiểm kê tài sản hàng năm (Sách giáo khoa, Thiết bị dạy học) (Mẫu 6)
  - Biên bản làm hư hỏng, thất thoát thiết bị (Mẫu 7)
  - Quyết định thành lập Hội đồng kiểm kê và bàn giao tài sản; Biên bản bàn giao tài sản thiết bị dạy học, Hồ sơ này được lập khi nhập thiết bị mới về kho hoặc có sự thay đổi người quản lý, phụ trách thư viên, thí nghiệm (Mẫu 8).

  Mẫu 1 SỔ THEO DÕI TÌNH TRẠNG THIẾT BỊ DẠY HỌC

  STT
  Tên Thiết bị
  Năm sản xuất
  Nước sản xuất
  Kí hiệu hoặc mã số của thiết bị
  Ngày nhập kho
  Số lượng
  Chất lượng
  ( TL %)
  Năm học 200.. - 200...
  Năm học 200.. - 200...
  Năm học 200.. - 200...
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Tổng số
  Nhập mới
  Số hư hỏng thất thoát
  Tổng số
  Nhập mới
  Số hư hỏng thất thoát
  Tổng số
  Nhập mới
  Số hư hỏng thất thoát
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Số lượng
  Chất lượng
  Số lượng
  Chất lượng
  
  Số lượng
  Chất lượng
  Số lượng
  Chất lượng
  
  Số lượng
  Chất lượng
  Số lượng
  Chất lượng
  
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  (5)
  (6)
  (7)
  (8)
  (9)
  (10)
  (11)
  (12)
  (13)
  (14)
  (15)
  (16)
  (17)
  (18)
  (19)
  (20)
  (21)
  (22)
  (23)
  
  1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓

  print