Toan 5- Trang 145- Luyen tap chung

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thơ Văn (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:29' 14-12-2013
Dung lượng: 502.0 KB
Số lượt tải: 96
Số lượt thích: 0 người
NHIệT LIệT CHàO MừNG CáC THầY CÔ Về Dự HộI GIảNG
MÔN TOáN LớP 5
GIáO VIÊN: NGUYễN THƠ VĂN
Phòng gd-đt TAM NÔNG Trường tiểu học PHú THọ B
ktbc
Thứ năm, ngày 17 tháng 3 năm 2011
Toán:
Kiểm tra bài cũ:
1, Viết công thức tính vận tốc, quãng đường, thời gian của một chuyển động đều.
2, Một ô tô đi từ A đến B cách nhau 135km, vận tốc của ô tô là 45km/giờ. Tính thời gian ô tô đi từ A đến B.
Thứ năm, ngày 17 tháng 3 năm 2011
Toán:
Luyện tập chung
Thứ năm, ngày 17 tháng 3 năm 2011
Toán: Luyện tập chung
Bài 1(SGK/145)
a, Một người đi xe đạp từ B đến C với vận tốc 12km/giờ, cùng lúc đó một người đi xe máy từ A cách B là 48km với vận tốc 36km/giờ và đuổi theo xe đạp (xem hình dưới đây). Hỏi kể từ lúc bắt đầu đi, sau mấy giờ xe máy đuổi kịp xe đạp?
48km
36km/giờ
12km/giờ
1 giờ
1 giờ
36km
12km
1 giờ
1 giờ
12km
36km
Xe máy đuổi kịp xe đạp
Sơ đồ tóm tắt:
C


Thứ năm, ngày 17 tháng 3 năm 2011
Toán: Luyện tập chung
Bài 1(SGK/145)
a, Một người đi xe đạp từ B đến C với vận tốc 12km/giờ, cùng lúc đó một người đi xe máy từ A cách B là 48km với vận tốc 36km/giờ và đuổi theo xe đạp (xem hình dưới đây). Hỏi kể từ lúc bắt đầu đi, sau mấy giờ xe máy đuổi kịp xe đạp?
Bài giải:
Sau mỗi giờ xe máy gần xe đạp là:
36 – 12 = 24 (km)
Thời gian đi để xe máy đuổi kịp xe đạp là:
48 : 24 = 2 (giờ)
Đáp số: 2 giờ.
A
B
12km/giờ
36km/giờ
C
3giờ
Sơ đồ tóm tắt:


Thứ năm, ngày 17 tháng 3 năm 2011
Toán: Luyện tập chung
Bài 1(SGK/145)
b, Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 12km/giờ. Sau 3 giờ một xe máy cũng đi từ A đến B với vận tốc 36km/giờ. Hỏi kể từ lúc xe máy bắt đầu đi, sau bao lâu xe máy đuổi kịp xe đạp?
Xe máy đuổi kịp xe đạp
Bài giải:
Sau mỗi giờ xe máy gần xe đạp là:
36 – 12 = 24 (km)
Thời gian đi để xe máy đuổi kịp xe đạp là:
48 : 24 = 2 (giờ)
Đáp số: 2 giờ.
Thứ năm, ngày 17 tháng 3 năm 2011
Toán: Luyện tập chung
Bài 2(SGK/146)
Loài báo gấm có thể chạy với vận tốc 120 km/giờ? Hỏi với vận tốc đó báo gấm chạy trong 1/25 giờ được bao nhiêu ki – lô – mét?
Bài giải:
Quãng đường báo gấm đã chạy là:
Đáp số : 4,8 km
Thứ năm, ngày 17 tháng 3 năm 2011
Toán: Luyện tập chung
Bài 3(SGK/146)
Một xe máy đi từ A lúc 8 giờ 37 phút với vận tốc 36 km/giờ. Đến 11 giờ 7 phút một ô tô cũng đi từ A đuổi theo xe máy với vận tốc 54 km/giờ. Hỏi ô tô đuổi kịp xe máy lúc mấy giờ?
Bài giải:
Thời gian xe máy đi trước ô tô là:
11giờ 7phút – 8giờ 37phút = 2giờ 30phút = 2,5giờ
Đến khi ô tô bắt đầu khởi hành xe máy cách ô tô là:
36 x 2,5 = 90 (km)
Sau mỗi giờ ô tô đến gần xe máy là:
54 – 36 = 18 (km)
Thời gian để ô tô đuổi kịp xe máy là:
90 : 18 = 5 (giờ)
Ô tô đuổi kịp xe máy lúc:
11giờ 7phút + 5giờ = 16giờ 7phút
Đáp số: 16giờ 7phút.
Thứ năm, ngày 17 tháng 3 năm 2011
Toán: Luyện tập chung
*Củng cố:
* B1: Tính xem mỗi giờ hai vật gần nhau được bao nhiêu (bằng cách tính hiệu vận tốc hai xe).
* B2: Tính thời gian hai vật đuổi kịp nhau (bằng cách lấy khoảng cách ban đầu giữa hai xe chia cho hiệu vận tốc hai xe).
Để tính được thời gian hai vật chuyển động cùng chiều đuổi kịp nhau chúng ta phải làm qua 2 bước:
*Dặn dò: Làm các bài 1, 2, 3 trong VBT trang và chuẩn bị bài sau.
Giờ học kết thúc
KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ GIÁO MẠNH KHỎE
HẠNH PHÚC THÀNH ĐẠT
CHÚC CÁC EM HỌC SINH CHĂM NGOAN HỌC GIỎI