No_photof
Họ và tên Phạm Thị Kim Yến
Giới tính Nữ
Email thietchuong@gmail.com
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Mẫu giáo Anh Đào
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 60 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thùy Dương
Giới tính Nữ
Email nguyenthuyduong159@gmail.com
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Nguyễn Hiền
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 140 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Lệ Dung
Giới tính Nữ
Email dungtp1@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mẫu giáo Anh Đào
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 11 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Dũng Thưởng
Giới tính Nam
Email dungthuongtk@gmail.com
Website http://violet.vn/dungthuong16
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Khuyến
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 20 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Thương
Giới tính Nam
Email thuongnguyen2016@gmail.com
Chức vụ Phó trưởng Phòng
Đơn vị Cựu giáo chức tp Tam Kỳ
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 20 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên hồ huy
Giới tính Nam
Email greenhogiaitri@gmail.com
Website http://violet.vn/hohuywebsite
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lớp 4
Điểm số 60 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Bùi Thị Phượng
Giới tính Nữ
Email thiphuong1243tk@yahoo.com
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Mẫu giáo Anh Đào
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lớp Sáu Năm
Giới tính Nữ
Email lop65ltttkqn@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lý Tự Trọng
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Hóa học, Sinh học
Điểm số 59 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Mẫu Giáo Anh Đào
Giới tính Nữ
Email 20phut.com@gmail.com
Website http://violet.vn/maugiaoanhdao
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Mầm non 24-3
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 32 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Tổ Âm nhạc Thể dục Mĩ thuật
Giới tính Nữ
Email mythuatamnhac@gmail.com
Website http://violet.vn/amnhacmithuat
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Thể dục, Mỹ thuật, Âm nhạc
Điểm số 60 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Tổ Vật Lý
Giới tính Nữ
Email vatlynguyendu1234567@gmail.com
Website http://violet.vn/lycongnghenguyendu
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Vật lý, Công nghệ
Điểm số 59 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Tổ Sử Địa
Giới tính Nữ
Email sudianguyendu1234567@gmail.com
Website http://violet.vn/sudianguyendu
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lịch sử, Địa Lý, GDCD - GDNGLL
Điểm số 29 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Tổ Ngoại ngữ
Giới tính Nữ
Email tienganhnguyendu@gmail.com
Website http://violet.vn/ngoaingunguyendu
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 63 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Tổ Hóa Sinh
Giới tính Nam
Email hoasinhnguyendu@gmail.com
Website http://violet.vn/hoasinhnguyendu
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Hóa học, Sinh học
Điểm số 74 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Tổ Ngữ Văn
Giới tính Nam
Email nguvannguyendundtk@gmail.com
Website http://violet.vn/nguvannguyendu
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 82 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Tổ Toán Tin
Giới tính Nam
Email ngovint@gmail.com
Website http://violet.vn/toantinnguyendu
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Tin học
Điểm số 104 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên trần thị lý
Giới tính Nữ
Email duyly2009@gmail.com
Website http://violet.vn/lop68
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lý Tự Trọng
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Tin học
Điểm số 23 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Phạm Thị Tâm
Giới tính Nữ
Email pttam80tk@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lớp 1
Điểm số 60 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Phan Thị Mộng Uyên
Giới tính Nữ
Email phanmnuyn@yahoo.com.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lớp 1
Điểm số 20 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Mẫn
Giới tính Nam
Email mannguyennq@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lớp 5
Điểm số 18 (Xem chi tiết)