No_photof
Họ và tên NGƯT. Hoàng Thị Như Phong
Giới tính Nữ
Email lop63tk@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lý Tự Trọng
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Vật lý, Công nghệ
Điểm số 20 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Chi Doi Kim Dong
Giới tính Nữ
Email forumsystem2014@gmail.com
Website http://violet.vn/bloglopem2014
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lý Tự Trọng
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Điểm số 60 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Thị Thúy Diễm
Giới tính Nữ
Email luugiabao2011@gmail.com
Website http://violet.vn/thuydiem2015
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lý Tự Trọng
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 60 (Xem chi tiết)

824346
Họ và tên Ng­uyen Thi Cam Nhung
Giới tính Nữ
Email nhungcam2009@yahoo.com.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Huệ
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Mỹ thuật, Âm nhạc
Điểm số 7832 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên lê hoa
Giới tính Nam
Email lt.iso9002@gmail.com
Website http://violet.vn/lop6-4
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lý Tự Trọng
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Tin học
Điểm số 60 (Xem chi tiết)

7133426
Họ và tên Trần Thị Phương
Giới tính Nữ
Email kieunhatminh09@gmail.com
Website http://violet.vn/kieutran09
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 127 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên NGƯT. Nguyễn Thị Oanh
Giới tính Nữ
Email lop61ltttk@gmail.vn
Website http://violet.vn/lop61ltttk
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lý Tự Trọng
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Hóa học, Sinh học
Điểm số 20 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Mẫu giáo Hoa Sen
Giới tính Nữ
Email hoasentamkyqn@gmail.com.vn
Website http://violet.vn/hoasentamky
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mẫu giáo Hoa Sen
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Lê Minh Thanh
Giới tính Nam
Email nguynthiminhquyen@gmail.com
Website http://violet.vn/victoryk09
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Gia Tự
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lớp 5
Điểm số 343 (Xem chi tiết)

8441801
Họ và tên Nguyễn Minh Luận
Giới tính Nam
Email ngoisaobang_ml07@yahoo.com
Website http://violet.vn/shinichizimxvy
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Quảng Nam
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 175 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Lũy
Giới tính Nữ
Email hoasentkqn@gmail.com
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Mẫu giáo Hoa Sen
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 140 (Xem chi tiết)

5394618
Họ và tên Trần Thị Thu Hoài
Giới tính Nữ
Email hoaitran1920@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Lê Văn Tám
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lớp 3
Điểm số 957 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Mẫu Giáo Hoa Sen
Giới tính Nam
Email maugiaohoasentk@gmail.com
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Mẫu giáo Tam Thăng
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

7702050
Họ và tên Lưu Thị Xuân Mỹ
Giới tính Nữ
Email luuthixuanmy@gmail.com
Website http://violet.vn/xuanmy9x
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Lê Văn Tám
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Tin học
Điểm số 113 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên NGND. nguyễn thị phượng
Giới tính Nữ
Email hoasinhlytutrong@gmail.com
Website http://violet.vn/lop72ltttk
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lý Tự Trọng
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn GDCD - GDNGLL
Điểm số 1032 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Ngyễn Thị Hồng Nhung
Giới tính Nữ
Email nhung872@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mẫu giáo Hương Sen
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 402 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Thu Thảo
Giới tính Nữ
Email thuthao199_tk@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Gia Tự
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Tin học
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thi Kim Thoa
Giới tính Nữ
Email thoanguyen1185@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thái Phiên
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 3981 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Tiểu Học Hùng Vương
Giới tính Nam
Email meohungvuong@yahoo.com.vn
Website http://violet.vn/meohungvuong
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Hùng Vương
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

7914038
Họ và tên Nguyễn Phượng Linh
Giới tính Nữ
Email linh6762@gmail.com
Website http://violet.vn/phuonghonglhp
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lê Hồng Phong
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 100 (Xem chi tiết)