9440684
Họ và tên Lê Thị Xuân Sơn
Giới tính Nữ
Email xuansonmithuat@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 20 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Anh Diễn
Giới tính Nam
Email tranquycaptk@gmail.com
Website http://violet.vn/giaoan-th-tranquycap
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Trần Quý Cáp
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Tin học
Điểm số 20 (Xem chi tiết)

9466649
Họ và tên Lê Thị Niệm
Giới tính Nữ
Email thiniem62@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lớp 5
Điểm số 20 (Xem chi tiết)

2283938
Họ và tên Bùi Phước Lợi
Giới tính Nam
Email loikutepro4k@yahoo.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 256 (Xem chi tiết)

5162417
Họ và tên Trần Thị Kiều Hạnh
Giới tính Nữ
Email Biology302@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Phan Thị Lành
Giới tính Nữ
Email lanhngoquyen@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 20 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trịnh Thị Lan Phương
Giới tính Nữ
Email Lanphuong120491@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 19 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Kim Anh
Giới tính Nữ
Email huongmuahe334@yahoo.com.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Tin học
Điểm số 20 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Thị Ánh Tuyết
Giới tính Nữ
Email dongduong3811@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Tin học
Điểm số 20 (Xem chi tiết)

8246308
Họ và tên Nguyễn Thị Nghĩa
Giới tính Nữ
Email ngoccuongnghia@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lớp 2
Điểm số 99 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên PGS. ThS. Nguyễn Thj Yến Vy
Giới tính Nữ
Email nguyenthiyenvy456@gmal.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 20 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Kim Liên
Giới tính Nữ
Email liennguyenkim1964@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lớp 3
Điểm số 477 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Hoàng Thị Trang
Giới tính Nữ
Email hoangtrang5ht@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 99 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trương Công Sơn
Giới tính Nam
Email congsonphuson@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lớp 4
Điểm số 423 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Phan Thị Cúc
Giới tính Nữ
Email cucngoquyen1971@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lớp 2
Điểm số 20 (Xem chi tiết)

3723909
Họ và tên Trần Thị Bông
Giới tính Nữ
Email bongenglish@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 1680 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Lê Thị Thái Bình
Giới tính Nữ
Email nguyenthibinhltk@gmail.com
Website http://violet.vn/lythuongkiettk
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lý Thường Kiệt
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Tin học
Điểm số 20 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên phạm thị kim yến
Giới tính Nữ
Email kimyen.3953@gmail.com
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Mẫu giáo Tam Phú
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 60 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Tuyến
Giới tính Nữ
Email nttuyen60@gmail.com
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Mẫu giáo Tam Phú
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Phan Đình Định
Giới tính Nam
Email mganhdaotp@gmail.com
Website http://violet.vn/mganhdaotp
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mẫu giáo Tam Phú
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 60 (Xem chi tiết)