No_photof
Họ và tên Tổ Vật Lý
Giới tính Nữ
Email vatlynguyendu1234567@gmail.com
Website http://violet.vn/lycongnghenguyendu
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Vật lý, Công nghệ
Điểm số 60 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Tổ Sử Địa
Giới tính Nữ
Email sudianguyendu1234567@gmail.com
Website http://violet.vn/sudianguyendu
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lịch sử, Địa Lý, GDCD - GDNGLL
Điểm số 20 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Tổ Ngoại ngữ
Giới tính Nữ
Email tienganhnguyendu@gmail.com
Website http://violet.vn/ngoaingunguyendu
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 60 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Tổ Hóa Sinh
Giới tính Nam
Email hoasinhnguyendu@gmail.com
Website http://violet.vn/hoasinhnguyendu
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Hóa học, Sinh học
Điểm số 60 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Tổ Ngữ Văn
Giới tính Nam
Email nguvannguyendundtk@gmail.com
Website http://violet.vn/nguvannguyendu
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 60 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Tổ Toán Tin
Giới tính Nam
Email ngovint@gmail.com
Website http://violet.vn/toantinnguyendu
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Tin học
Điểm số 60 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên trần thị lý
Giới tính Nữ
Email duyly2009@gmail.com
Website http://violet.vn/lop68
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lý Tự Trọng
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Tin học
Điểm số 20 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Phạm Thị Tâm
Giới tính Nữ
Email pttam80tk@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lớp 1
Điểm số 60 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Phan Thị Mộng Uyên
Giới tính Nữ
Email phanmnuyn@yahoo.com.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lớp 1
Điểm số 20 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Mẫn
Giới tính Nam
Email mannguyennq@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lớp 5
Điểm số 18 (Xem chi tiết)

9440684
Họ và tên Lê Thị Xuân Sơn
Giới tính Nữ
Email xuansonmithuat@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 20 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Anh Diễn
Giới tính Nam
Email tranquycaptk@gmail.com
Website http://violet.vn/giaoan-th-tranquycap
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Trần Quý Cáp
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Tin học
Điểm số 20 (Xem chi tiết)

9466649
Họ và tên Lê Thị Niệm
Giới tính Nữ
Email thiniem62@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lớp 5
Điểm số 20 (Xem chi tiết)

2283938
Họ và tên Bùi Phước Lợi
Giới tính Nam
Email loikutepro4k@yahoo.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 268 (Xem chi tiết)

5162417
Họ và tên Trần Thị Kiều Hạnh
Giới tính Nữ
Email Biology302@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Phan Thị Lành
Giới tính Nữ
Email lanhngoquyen@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 20 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trịnh Thị Lan Phương
Giới tính Nữ
Email Lanphuong120491@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 18 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Kim Anh
Giới tính Nữ
Email huongmuahe334@yahoo.com.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Tin học
Điểm số 20 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Thị Ánh Tuyết
Giới tính Nữ
Email dongduong3811@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Tin học
Điểm số 20 (Xem chi tiết)

8246308
Họ và tên Nguyễn Thị Nghĩa
Giới tính Nữ
Email ngoccuongnghia@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lớp 2
Điểm số 99 (Xem chi tiết)