9150921
Họ và tên Trần Thị Thu Hoài
Giới tính Nữ
Email tamkiquangnam2012@gmail.com
Website http://violet.vn/hoaitran1909
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Lê Văn Tám
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 58 (Xem chi tiết)

9130001
Họ và tên Ca Thị Nhật Duy
Giới tính Nữ
Email calenhatduy@ymail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Huệ
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Tin học
Điểm số 60 (Xem chi tiết)

1649790
Họ và tên Trịnh Thị Hồng
Giới tính Nam
Email dinhhieutk87@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Tin học
Điểm số 20 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Minh An
Giới tính Nam
Email man69@yahool.com.vn
Website http://violet.vn/tanvu30
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lớp 3
Điểm số 1361 (Xem chi tiết)

7344664
Họ và tên Huỳnh Thị Tuấn
Giới tính Nữ
Email tuanhuynhthingoquyen@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4
Điểm số 736 (Xem chi tiết)

8188553
Họ và tên Trần Văn Tuệ
Giới tính Nam
Email alangtuecotutk@gmail.com
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

3734788
Họ và tên Ca Thị Nhật Duy
Giới tính Nữ
Email duyca24@gmail.com
Website http://violet.vn/msschomchom
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Huệ
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Tin học
Điểm số 43 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên ThS. Nguyễn Thị Kim Cường
Giới tính Nữ
Email kcuong83_qn@yahoo.com
Website http://violet.vn/kimcuongqn
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trịnh Thị Huyền Trang
Giới tính Nữ
Email huyentrangk14nab@gmail.com
Website http://violet.vn/huyentrang_lvt
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Lê Văn Tám
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Ngoại ngữ
Điểm số 60 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên NGƯT. Hoàng Thị Như Phong
Giới tính Nữ
Email lop63tk@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lý Tự Trọng
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Vật lý, Công nghệ
Điểm số 20 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Chi Doi Kim Dong
Giới tính Nữ
Email forumsystem2014@gmail.com
Website http://violet.vn/bloglopem2014
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lý Tự Trọng
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Điểm số 59 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Thị Thúy Diễm
Giới tính Nữ
Email luugiabao2011@gmail.com
Website http://violet.vn/thuydiem2015
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lý Tự Trọng
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 60 (Xem chi tiết)

824346
Họ và tên Ng­uyen Thi Cam Nhung
Giới tính Nữ
Email nguyenthicamnhunghd@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Huệ
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Mỹ thuật, Âm nhạc
Điểm số 7885 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên lê hoa
Giới tính Nam
Email lt.iso9002@gmail.com
Website http://violet.vn/lop6-4
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lý Tự Trọng
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Tin học
Điểm số 60 (Xem chi tiết)

7133426
Họ và tên Trần Thị Phương
Giới tính Nữ
Email kieunhatminh09@gmail.com
Website http://violet.vn/kieutran09
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 109 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên NGƯT. Nguyễn Thị Oanh
Giới tính Nữ
Email lop61ltttk@gmail.vn
Website http://violet.vn/lop61ltttk
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lý Tự Trọng
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Hóa học, Sinh học
Điểm số 20 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Mẫu giáo Hoa Sen
Giới tính Nữ
Email hoasentamkyqn@gmail.com.vn
Website http://violet.vn/hoasentamky
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mẫu giáo Hoa Sen
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

2651150
Họ và tên Lê Minh Thanh
Giới tính Nam
Email nguynthiminhquyen@gmail.com
Website http://violet.vn/victoryk09
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Gia Tự
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 343 (Xem chi tiết)

8441801
Họ và tên Nguyễn Minh Luận
Giới tính Nam
Email ngoisaobang_ml07@yahoo.com
Website http://violet.vn/shinichizimxvy
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Quảng Nam
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 175 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Lũy
Giới tính Nữ
Email hoasentkqn@gmail.com
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Mẫu giáo Hoa Sen
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 140 (Xem chi tiết)