No_photof
Họ và tên Võ Thị Hồng Công
Giới tính Nữ
Email congtk75@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 20 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Vững
Giới tính Nữ
Email vungnhat@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mẫu giáo Anh Đào
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 20 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên huỳnh Thị Tuấn Lộc
Giới tính Nữ
Email trinhthuytv@gmail.com
Website http://violet.vn/66lytutrong
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lý Tự Trọng
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 20 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên NGUYÊN THỊ THÚY DIỄM
Giới tính Nữ
Email nguyenthithuydiem1983@gmail.com
Website http://violet.vn/LOP7DIEM
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lý Tự Trọng
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 19 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Võ Thị Bích Phượng
Giới tính Nữ
Email mínhoncatamky@gmail.com
Website http://violet.vn/lop7phuong
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lý Tự Trọng
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Toán học
Điểm số 19 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên lê thị thùy trâm
Giới tính Nữ
Email nguyendangcu81@gmail.com
Website http://violet.vn/lop6tram
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lý Tự Trọng
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 20 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên triệu trân quế chi
Giới tính Nữ
Email haipgdtk@gmail.com
Website http://violet.vn/ltttamky63
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lý Tự Trọng
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Toán học
Điểm số 20 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên lê thị thùy trâm
Giới tính Nữ
Email lop6lytutrongtamky@gmail.com
Website http://violet.vn/lop6ltttamky
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lý Tự Trọng
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 20 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên NGƯT. lê thị thùy trâm
Giới tính Nữ
Email lop75ltt@gmail.com
Website http://violet.vn/lop6lytutrongtamky
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lý Tự Trọng
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 20 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trường Tiểu học Phan Thanh
Giới tính Nam
Email phanthanhttqn@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Phan Thanh
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Tin học
Điểm số 60 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Thị Thúy
Giới tính Nữ
Email thuyxutien@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lớp 3
Điểm số 106 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Hưng Quốc Tín
Giới tính Nam
Email nghtin1@gmail.com
Website http://violet.vn/lop8-4lytutrong
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lý Tự Trọng
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Toán học
Điểm số 59 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Lê
Giới tính Nữ
Email ledung221@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 57 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Thị Ngọc Diệp
Giới tính Nữ
Email ngocdieptk78@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 60 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Tô Thị Châu Nam
Giới tính Nữ
Email chaunam@yahoo.com.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 45 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Thị Thanh Duyên
Giới tính Nữ
Email tranthithanhduyen1977@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 78 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Thị Kim Lý
Giới tính Nữ
Email lop75@gmail.com
Website http://violet.vn/lop6lytutrong
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lý Tự Trọng
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Tin học
Điểm số 20 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đoàn Thị Thanh Dung
Giới tính Nữ
Email doanthanhdung@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 95 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên nguyễn thị thu thùy
Giới tính Nữ
Email thuthuynguyen0906@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mẫu giáo Anh Đào
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 102 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Thu Thùy
Giới tính Nữ
Email thuytamthang@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mẫu giáo Anh Đào
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 20 (Xem chi tiết)