Photo
Họ và tên Trần Hưng Quốc Tín
Giới tính Nam
Email nghtin1@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lý Tự Trọng
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Toán học
Điểm số 60 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Lê
Giới tính Nữ
Email ledung221@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 57 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Thị Ngọc Diệp
Giới tính Nữ
Email ngocdieptk78@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 60 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Tô Thị Châu Nam
Giới tính Nữ
Email chaunam@yahoo.com.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 46 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Thị Thanh Duyên
Giới tính Nữ
Email tranthithanhduyen1977@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 84 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Thị Kim Lý
Giới tính Nữ
Email lop75@gmail.com
Website http://violet.vn/lop6lytutrong
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lý Tự Trọng
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Tin học
Điểm số 20 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đoàn Thị Thanh Dung
Giới tính Nữ
Email doanthanhdung@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 83 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên nguyễn thị thu thùy
Giới tính Nữ
Email thuthuynguyen0906@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mẫu giáo Anh Đào
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 98 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Thu Thùy
Giới tính Nữ
Email thuytamthang@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mẫu giáo Anh Đào
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 20 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trương Minh Công
Giới tính Nam
Email congminh662@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Vật lý, Công nghệ
Điểm số 19 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên nguyễn thị thanh thủy
Giới tính Nữ
Email huyngphuongthao07@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Toán học
Điểm số 20 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Kim Yến
Giới tính Nữ
Email kimyentk1977@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 92 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Phạm Minh Cường
Giới tính Nam
Email truongmgrangdong@gmail.com
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường Mẫu giáo Rạng Đông
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 60 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Chanh
Giới tính Nữ
Email chanhcva@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Địa Lý
Điểm số 1180 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Phạm Thị Kim Yến
Giới tính Nữ
Email thietchuong@gmail.com
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Mẫu giáo Anh Đào
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 60 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thùy Dương
Giới tính Nữ
Email nguyenthuyduong159@gmail.com
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Nguyễn Hiền
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 140 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Lệ Dung
Giới tính Nữ
Email dungtp1@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mẫu giáo Anh Đào
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 24 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Dũng Thưởng
Giới tính Nam
Email dungthuongtk@gmail.com
Website http://violet.vn/dungthuong16
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Khuyến
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 38 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Thương
Giới tính Nam
Email thuongnguyen2016@gmail.com
Chức vụ Phó trưởng Phòng
Đơn vị Cựu giáo chức tp Tam Kỳ
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 20 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên hồ huy
Giới tính Nam
Email greenhogiaitri@gmail.com
Website http://violet.vn/hohuywebsite
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lớp 4
Điểm số 60 (Xem chi tiết)