Danh sách đầy đủ | Danh sách rút gọn

No_photo
Họ và tên Ca Văn Diễn
Giới tính Nam
Email anhdientx@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Trần Quý Cáp
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Tin học
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trường Tiểu Học Võ Thi Sáu
Giới tính Nữ
Email tbinh1304@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Võ Thị Sáu
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
Điểm số 4240 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Lưu Thị Hoa
Giới tính Nữ
Email hoal8630@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Kim Đồng
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lớp 5
Điểm số 2115 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Doãn Thị Thùy Dung
Giới tính Nữ
Email thuydung.88@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Bán công Sơn Ca
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 928 (Xem chi tiết)

6298164
Họ và tên Trương Thị Diệu Hiền
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thái Phiên
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 3592 (Xem chi tiết)

4561898
Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Nhi
Giới tính Nữ
Email thanhnhi160803@yahoo.com
Website http://violet.vn/nhinguyen160803/
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lớp 3
Điểm số 117 (Xem chi tiết)

2659053
Họ và tên Nguyễn Thị Như Anh
Giới tính Nữ
Email nhuanh0207@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Kim Đồng
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

6271732
Họ và tên Lê Thị Kim Ngân
Giới tính Nữ
Email kimngan@cdytqn.edu.vn
Website http://violet.vn/kimngancdyt/
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 7058 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Đoàn Phan Duy
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường Tiểu học Trần Quý Cáp
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên NGND. Lý Ngọc Tiệp
Giới tính Nam
Email NgocTiep68@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

6289830
Họ và tên Trương Thị Diệu Hiền
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thái Phiên
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 17872 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên ThS. Nguyễn Đình Tuấn
Giới tính Nam
Email bsndtuan1965@yahoo.com.au
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 182 (Xem chi tiết)

665837
Họ và tên Trịnh Ngọc Thanh
Giới tính Nam
Email nvttk@yahoo.com.vn
Website http://thanh1063.violet.vn/
Chức vụ Chuyên viên Phòng
Đơn vị trường tiểu học nguyễn văn trỗi
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 35720 (Xem chi tiết)

557154
Họ và tên Trần Lê Thu Thủy
Giới tính Nữ
Email thuythule06@gmai.com.vn
Website http://violet.vn/tran06/
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Lê Văn Tám
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lớp 3
Điểm số 12487 (Xem chi tiết)

771943
Họ và tên Bùi Thị Kim Tiến
Giới tính Nữ
Email tiennv__tk@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

772014
Họ và tên Phạm Thị Thúy Nga
Giới tính Nữ
Email thuynga_tina@yahoo.com.vn
Website http://violet.vn/Thuynga09/
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Âm nhạc, Mỹ thuật
Điểm số 92 (Xem chi tiết)

773341
Họ và tên Huỳnh Thị Ạnh
Giới tính Nữ
Email anhhuyth@yahoo.com.vn
Website http://violet.vn/anhnvt1267/
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 541 (Xem chi tiết)

782609
Họ và tên Phạm Thị Dung
Giới tính Nữ
Email dungnvt@yahoo.com.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

250508
Họ và tên Lê Thị Ngọc Minh
Giới tính Nữ
Email ngocminh1159@yahoo.com.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 2281 (Xem chi tiết)

810905
Họ và tên Nguyễn Thị Minh Ánh
Giới tính Nữ
Email ngthmianh@yahoo.com.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 90 (Xem chi tiết)