Chào mừng quý vị đến với Website của Lê Phát Tài.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Thành viên tích cực

Avatar
Cấn Chính Trường
Điểm số: 24
Avatar
Nguyễn Thiên Hương
Điểm số: 22
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 20
Avatar
Phan Tuấn Hải
Điểm số: 18
Avatar
Nhữ Thị Thủy
Điểm số: 18
Avatar
Trần Văn Phúc
Điểm số: 18
Avatar
Nguyễn Văn Bẩy
Điểm số: 16
Avatar
Nguyễn Thơ Văn
Điểm số: 16

Website đơn vị tiêu biểu

Website của các thành viên

http://xtoan78.violet.vn/
Lượt truy cập: 227
Website Phan Tuấn Hải
Lượt truy cập: 221
BLOG HÓA HỌC - Chia sẻ tài liệu
Lượt truy cập: 103
Blog HÓA HỌC
Lượt truy cập: 57
VTV KẾT NỐI
Lượt truy cập: 49