Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Photo
Họ và tên GS. TS. NGND. Nguyễn Anh Văn
Giới tính Nam
Email hoathuytien_121289@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường PTCS Mản Thẩn
Quận/huyện Huyện Si Ma Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 191 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Phạm Văn Hồng
Giới tính Nam
Email ldldphamvanhong@gmail.com
Chức vụ Trưởng Phòng
Đơn vị ldld huyên si ma cai
Quận/huyện Huyện Si Ma Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Điểm số 99 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thanh Hà
Giới tính Nữ
Email halam0982@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Sín Chéng
Quận/huyện Huyện Si Ma Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 85 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Vang A Chinh
Giới tính Nam
Email vangchinhthcs@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Sín Chéng
Quận/huyện Huyện Si Ma Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn GDCD - GDNGLL
Điểm số 99 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Lương Ngọc Duy
Giới tính Nam
Email hoaduy.lc@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Sín Chéng
Quận/huyện Huyện Si Ma Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Toán học
Điểm số 60 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trần M Thắng
Giới tính Nam
Email saobangtt1981@yahoo.com.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PT DTNT Si Ma Cai
Quận/huyện Huyện Si Ma Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Điểm số 703 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hoàng Anh Tuyến
Giới tính Nam
Email kjss1601@gmail.com
Website http://violet.vn/kjss1601
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Sín Chéng
Quận/huyện Huyện Si Ma Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 1307 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên PTDTBT THCS XÃ SÍN CHÉNG
Giới tính Nam
Email thcssincheng-smc@laocai.edu.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Sín Chéng
Quận/huyện Huyện Si Ma Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Tin học
Điểm số 5734 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên TSKH. NGND. Nguyễn Anh Văn
Giới tính Nam
Email nguyenanhvanpt@gmail.com
Website http://violet.vn/skyblu84
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường PTCS Mản Thẩn
Quận/huyện Huyện Si Ma Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
Điểm số 109 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Giàng A Quang
Giới tính Nam
Email quanbyaj.hlub9999@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PTCS Mản Thẩn
Quận/huyện Huyện Si Ma Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Điểm số 4493 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Vũ Thị Thành
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Bản Mế
Quận/huyện Huyện Si Ma Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Phạm Văn Giáp
Giới tính Nam
Email simacai.th.nansan2@gmail.com
Website http://violet.vn/vangiap474
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường PTCS Nàn Sán
Quận/huyện Huyện Si Ma Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 266 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên ThS. Nùng A Bốc
Giới tính Nam
Email Bocearth@yahoo.com.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PT DTNT Si Ma Cai
Quận/huyện Huyện Si Ma Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Sinh học, Lịch sử, Ngoại ngữ, Địa Lý, Ngoại ngữ
Điểm số 5095 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trần Xuân Quang
Giới tính Nam
Email thcsbanme-smc@laocai.edu.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PTCS Bản Mế
Quận/huyện Huyện Si Ma Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 87 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Lương Văn Bình
Giới tính Nam
Email lvbinh.simacai@gmail.com
Website http://violet.vn/lvbinhsimacai1
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường CĐ Sư phạm Lào Cai
Quận/huyện Huyện Si Ma Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Điểm số 103 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Trung Thực
Giới tính Nam
Email thcsluthan-smc@laocai.edu.vn
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường PTCS Lử Thẩn
Quận/huyện Huyện Si Ma Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hoàng Ngọc Lâm
Giới tính Nam
Email ptdtnt.12b@gmail.com
Website http://violet.vn/lop12bptdtnt
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học xã Bản Mế
Quận/huyện Huyện Si Ma Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Văn Hồng
Giới tính Nam
Email ldldphamvanhong@gmil.com
Chức vụ Trưởng Phòng
Đơn vị ldld huyen si ma cai
Quận/huyện Huyện Si Ma Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hứa Thị Huế
Giới tính Nữ
Email huemongmo1@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Lử Thẩn
Quận/huyện Huyện Si Ma Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 309 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Trọng Sáng
Giới tính Nam
Email smc-th.luthan@gmail.com
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Lử Thẩn
Quận/huyện Huyện Si Ma Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Điểm số 100 (Xem chi tiết)