Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Photo
  Họ và tên GS. TS. NGND. Nguyễn Anh Văn
  Giới tính Nam
  Email hoathuytien_121289@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường PTCS Mản Thẩn
  Quận/huyện Huyện Si Ma Cai
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Chuyên môn Lớp 4, Lớp 5
  Điểm số 79 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Phạm Văn Hồng
  Giới tính Nam
  Email ldldphamvanhong@gmail.com
  Chức vụ Trưởng Phòng
  Đơn vị ldld huyên si ma cai
  Quận/huyện Huyện Si Ma Cai
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Điểm số 99 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thanh Hà
  Giới tính Nữ
  Email halam0982@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Sín Chéng
  Quận/huyện Huyện Si Ma Cai
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 80 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Vang A Chinh
  Giới tính Nam
  Email vangchinhthcs@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Sín Chéng
  Quận/huyện Huyện Si Ma Cai
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Chuyên môn GDCD - GDNGLL
  Điểm số 98 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lương Ngọc Duy
  Giới tính Nam
  Email hoaduy.lc@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Sín Chéng
  Quận/huyện Huyện Si Ma Cai
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 60 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trần M Thắng
  Giới tính Nam
  Email saobangtt1981@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường PT DTNT Si Ma Cai
  Quận/huyện Huyện Si Ma Cai
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Chuyên môn Toán học, Vật lý
  Điểm số 707 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Hoàng Anh Tuyến
  Giới tính Nam
  Email kjss1601@gmail.com
  Website http://violet.vn/kjss1601
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Sín Chéng
  Quận/huyện Huyện Si Ma Cai
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Chuyên môn Toán học, Tin học
  Điểm số 1286 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên PTDTBT THCS XÃ SÍN CHÉNG
  Giới tính Nam
  Email thcssincheng-smc@laocai.edu.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Sín Chéng
  Quận/huyện Huyện Si Ma Cai
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 5400 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên TSKH. NGND. Nguyễn Anh Văn
  Giới tính Nam
  Email nguyenanhvanpt@gmail.com
  Website http://violet.vn/skyblu84
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường PTCS Mản Thẩn
  Quận/huyện Huyện Si Ma Cai
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
  Điểm số 106 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Giàng A Quang
  Giới tính Nam
  Email quanbyaj.hlub9999@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường PTCS Mản Thẩn
  Quận/huyện Huyện Si Ma Cai
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Chuyên môn Toán học, Vật lý
  Điểm số 4473 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Vũ Thị Thành
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Mầm Non
  Đơn vị Trường Mầm non Bản Mế
  Quận/huyện Huyện Si Ma Cai
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Phạm Văn Giáp
  Giới tính Nam
  Email simacai.th.nansan2@gmail.com
  Website http://violet.vn/vangiap474
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường PTCS Nàn Sán
  Quận/huyện Huyện Si Ma Cai
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
  Điểm số 278 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên ThS. Nùng A Bốc
  Giới tính Nam
  Email Bocearth@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường PT DTNT Si Ma Cai
  Quận/huyện Huyện Si Ma Cai
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Chuyên môn Toán học, Vật lý, Sinh học, Lịch sử, Ngoại ngữ, Địa Lý, Ngoại ngữ
  Điểm số 4963 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trần Xuân Quang
  Giới tính Nam
  Email thcsbanme-smc@laocai.edu.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường PTCS Bản Mế
  Quận/huyện Huyện Si Ma Cai
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 87 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lương Văn Bình
  Giới tính Nam
  Email lvbinh.simacai@gmail.com
  Website http://violet.vn/lvbinhsimacai1
  Chức vụ Sinh viên Sư phạm
  Đơn vị Trường CĐ Sư phạm Lào Cai
  Quận/huyện Huyện Si Ma Cai
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Điểm số 103 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Phạm Trung Thực
  Giới tính Nam
  Email thcsluthan-smc@laocai.edu.vn
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường PTCS Lử Thẩn
  Quận/huyện Huyện Si Ma Cai
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Hoàng Ngọc Lâm
  Giới tính Nam
  Email ptdtnt.12b@gmail.com
  Website http://violet.vn/lop12bptdtnt
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học xã Bản Mế
  Quận/huyện Huyện Si Ma Cai
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Điểm số 99 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Phạm Văn Hồng
  Giới tính Nam
  Email ldldphamvanhong@gmil.com
  Chức vụ Trưởng Phòng
  Đơn vị ldld huyen si ma cai
  Quận/huyện Huyện Si Ma Cai
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Hứa Thị Huế
  Giới tính Nữ
  Email huemongmo1@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Lử Thẩn
  Quận/huyện Huyện Si Ma Cai
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Chuyên môn Mỹ thuật
  Điểm số 309 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Trọng Sáng
  Giới tính Nam
  Email smc-th.luthan@gmail.com
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Lử Thẩn
  Quận/huyện Huyện Si Ma Cai
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)