Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Photo
Họ và tên GS. TS. NGND. Nguyễn Anh Văn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường PTCS Mản Thẩn
Quận/huyện Huyện Si Ma Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 263 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Phạm Văn Hồng
Giới tính Nam
Chức vụ Trưởng Phòng
Đơn vị ldld huyên si ma cai
Quận/huyện Huyện Si Ma Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Điểm số 99 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thanh Hà
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Sín Chéng
Quận/huyện Huyện Si Ma Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 84 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Vang A Chinh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Sín Chéng
Quận/huyện Huyện Si Ma Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn GDCD - GDNGLL
Điểm số 99 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Lương Ngọc Duy
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Sín Chéng
Quận/huyện Huyện Si Ma Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Toán học
Điểm số 60 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trần M Thắng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PT DTNT Si Ma Cai
Quận/huyện Huyện Si Ma Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Điểm số 708 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hoàng Anh Tuyến
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/kjss1601
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Sín Chéng
Quận/huyện Huyện Si Ma Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 1309 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên PTDTBT THCS XÃ SÍN CHÉNG
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Sín Chéng
Quận/huyện Huyện Si Ma Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Tin học
Điểm số 5752 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên TSKH. NGND. Nguyễn Anh Văn
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/skyblu84
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường PTCS Mản Thẩn
Quận/huyện Huyện Si Ma Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
Điểm số 109 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Giàng A Quang
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PTCS Mản Thẩn
Quận/huyện Huyện Si Ma Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Điểm số 4492 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Vũ Thị Thành
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Bản Mế
Quận/huyện Huyện Si Ma Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Phạm Văn Giáp
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/vangiap474
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường PTCS Nàn Sán
Quận/huyện Huyện Si Ma Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 275 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên ThS. Nùng A Bốc
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PT DTNT Si Ma Cai
Quận/huyện Huyện Si Ma Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Sinh học, Lịch sử, Ngoại ngữ, Địa Lý, Ngoại ngữ
Điểm số 5122 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trần Xuân Quang
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PTCS Bản Mế
Quận/huyện Huyện Si Ma Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 87 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Lương Văn Bình
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/lvbinhsimacai1
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường CĐ Sư phạm Lào Cai
Quận/huyện Huyện Si Ma Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Điểm số 102 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Trung Thực
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường PTCS Lử Thẩn
Quận/huyện Huyện Si Ma Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hoàng Ngọc Lâm
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/lop12bptdtnt
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học xã Bản Mế
Quận/huyện Huyện Si Ma Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Văn Hồng
Giới tính Nam
Chức vụ Trưởng Phòng
Đơn vị ldld huyen si ma cai
Quận/huyện Huyện Si Ma Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hứa Thị Huế
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Lử Thẩn
Quận/huyện Huyện Si Ma Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 309 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Trọng Sáng
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Lử Thẩn
Quận/huyện Huyện Si Ma Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Điểm số 100 (xem chi tiết)