Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • lượt truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Hoa_thu_phan_nho_sau_bo2.jpg Hoa_thu_phan_nho_sau_bo4.jpg Keo_duong__KNO3.flv Day__Hoc_theo_phuong_phap_ban_tay_nan_bot.jpg Hoa_thu_phan_nho_sau_bo3.jpg HIDRO_CHAY_TRONG_KHONG_KHI.flv Thi_nghiem_ve_dieu_kien_can_cho_hat_nay_mam.jpg Dan_so_dong.jpg Cang_Van_Phong.jpg Khi_hau_TG.jpg Nui_lua_EyjafjallajokullAilen.jpg 0_Le_Anh_Xuan_jpgjpg.jpg 20130108_112436.jpg Binh_bua.jpg MOV0009A.flv MOV0012A.flv MOV0020A.flv MOV0004A.flv MOV0005A.flv MOV0014A.flv

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Sa Pa trong sương

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
  Danh sách đầy đủ | Danh sách rút gọn

  No_photo
  Họ và tên Quản Trị Viên
  Giới tính Nam
  Email thcstaphinsp@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Tả Phìn
  Quận/huyện Huyện Sa Pa
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Chuyên môn Toán học, Tin học
  Điểm số 1182 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lý Láo Lai
  Giới tính Nam
  Email lytruyen2@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Tả Phìn
  Quận/huyện Huyện Sa Pa
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Chuyên môn Lớp 4, Lớp 5
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Hà Văn Tuyến
  Giới tính Nam
  Email tuyentheducpl@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Tả Phìn
  Quận/huyện Huyện Sa Pa
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thu Hoài
  Giới tính Nữ
  Email hoacong181@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Tả Phìn
  Quận/huyện Huyện Sa Pa
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Đoàn Thị Khanh
  Giới tính Nữ
  Email Khanh239@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Bản Khoang
  Quận/huyện Huyện Sa Pa
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Chuyên môn Toán học, Vật lý
  Điểm số 164 (Xem chi tiết)

  3410979
  Họ và tên Nguyễn Ngọc Điệp
  Giới tính Nam
  Email nguyenngocdiep983@gmail.com
  Website http://violet.vn/nguyenngocdiep1983/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Bản Hồ
  Quận/huyện Huyện Sa Pa
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Chuyên môn Mỹ thuật
  Điểm số 15743 (Xem chi tiết)

  1791597
  Họ và tên Nguyễn Ngọc Tuyền
  Giới tính Nam
  Email tuyen20t@yahoo.com
  Website http://violet.vn/tuyen27t/
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Tả Giàng Phình
  Quận/huyện Huyện Sa Pa
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 59 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lý Láo Pết
  Giới tính Nam
  Email lylaopet@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Tả Phìn
  Quận/huyện Huyện Sa Pa
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Chuyên môn Toán học, Tin học
  Điểm số 445 (Xem chi tiết)

  4603598
  Họ và tên Nguyễn Văn Giáp
  Giới tính Nam
  Email suoithausapa@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Suối Thầu
  Quận/huyện Huyện Sa Pa
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Chuyên môn Mỹ thuật
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Lê Thị Á Vân
  Giới tính Nữ
  Email levan81@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Tả Phìn
  Quận/huyện Huyện Sa Pa
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Chuyên môn Toán học, Vật lý
  Điểm số 3847 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Lê Minh Thuý
  Giới tính Nữ
  Email leminhthuy87sp@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Tả Phìn
  Quận/huyện Huyện Sa Pa
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Chuyên môn Âm nhạc
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Cường
  Giới tính Nam
  Email van_cuong_sp@yahoo.com
  Website http://violet.vn/vancuongsp1984/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Tả Van
  Quận/huyện Huyện Sa Pa
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Chuyên môn Toán học, Vật lý, Tin học
  Điểm số 101 (Xem chi tiết)

  5037624
  Họ và tên Phạm Khánh Hùng
  Giới tính Nam
  Email uocmoxanh_lc@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Bản Khoang
  Quận/huyện Huyện Sa Pa
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  213009
  Họ và tên Vũ Khắc Điệp
  Giới tính Nam
  Email vukhacdiep1980@yahoo.com
  Website http://violet.vn/khacdiep_sp/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thanh Phú
  Quận/huyện Huyện Sa Pa
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 803 (Xem chi tiết)

  964836
  Họ và tên Hồ Mạnh Thông
  Giới tính Nam
  Email hothongsp@gmail.com
  Website http://violet.vn/hothongsp/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thanh Phú
  Quận/huyện Huyện Sa Pa
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Chuyên môn Toán học, Vật lý
  Điểm số 120811 (Xem chi tiết)

  1039006
  Họ và tên Nguyễn Đức Minh
  Giới tính Nam
  Email ducminhtp@gmail.com
  Website http://violet.vn/ducminhtp/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thanh Phú
  Quận/huyện Huyện Sa Pa
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử
  Điểm số 1235 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Vũ Thị Lan Thảo
  Giới tính Nữ
  Email lanthao_sd2@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thanh Phú
  Quận/huyện Huyện Sa Pa
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Chuyên môn Sinh học, Địa Lý
  Điểm số 68 (Xem chi tiết)

  1603456
  Họ và tên Nguyễn Văn Tuyên
  Giới tính Nam
  Email Tuyencanns@gmail.com
  Website http://violet.vn/Tuyencanpc_1978/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phú Cát
  Quận/huyện Huyện Quốc Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Toán học, Tin học
  Điểm số 20296 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Hang Thi Mai Hoa
  Giới tính Nữ
  Email woodflower@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Kim Đông
  Quận/huyện Huyện Sa Pa
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)

  1349832
  Họ và tên Lê Đình Tuấn
  Giới tính Nam
  Email tuanbksp@yahoo.com
  Website http://violet.vn/tuanbksp/
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Bản Khoang
  Quận/huyện Huyện Sa Pa
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Điểm số 3964 (Xem chi tiết)