Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

BÀI VIẾT  (3 bài)

Shining friends

Little faith brightens a rainy day Life is difficult; you can't go away Don't hide yourselve in the corner You have my place to stay Sorrow is gonna say goodbye Opens up you'll see the happy sunshine Keep going on with your dream Chasing tomorrow's sunrise The spirit can never die Sun will shine, my friend Won't let you cry, my dear Seeing you shed a tear Make my world disappear You'll never be alone in darkness See my smile, my friend We are with you, holding hands You have...

Website của các thành viên

http://xtoan78.violet.vn/
Lượt truy cập: 718
BLOG HÓA HỌC - Chia sẻ tài liệu
Lượt truy cập: 376
Blog HÓA HỌC
Lượt truy cập: 265
http://huytamsapa.violet.vn/
Lượt truy cập: 138
Violet- trực tuyến
Lượt truy cập: 135
Website của Cao Minh Mẫn
Lượt truy cập: 114