Chào mừng quý vị đến với website của Phòng TCCB

Photo
Họ và tên Nguyễn Thành Tâm
Giới tính Nam
Email quen_cach_yeu_kg@yahoo.com.vn
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường CĐ Sư phạm Kiên Giang
Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
Tỉnh/thành Kiên Giang
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Việt Anh
Giới tính Nam
Email boyzip_kute1993@yahoo.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Ngô Sỹ Liên
Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
Tỉnh/thành Kiên Giang
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Lê Thị Tâm
Giới tính Nữ
Email letam73_2009@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Vĩnh Thanh Vân 1
Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
Tỉnh/thành Kiên Giang
Chuyên môn Lớp 4
Điểm số 4117 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trần Thanh Điền
Giới tính Nam
Email thanhdien1984@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Ngô Sỹ Liên
Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
Tỉnh/thành Kiên Giang
Chuyên môn Tin học
Điểm số 54 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên GS. TSKH. Lương Thế Anh
Giới tính Nam
Email luongtheanhnsl@gmail.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Ngô Sỹ Liên
Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
Tỉnh/thành Kiên Giang
Điểm số 99 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Boé Phụng
Giới tính Nữ
Email tin.3piz@yahoo.com.au
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường Tiểu học Vĩnh Thanh Vân 2
Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
Tỉnh/thành Kiên Giang
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Đình Phượng
Giới tính Nam
Email nguyenphuongkgg@yahoo.com
Website http://violet.vn/phuongkg2013
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Vĩnh Thanh Vân 1
Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
Tỉnh/thành Kiên Giang
Chuyên môn Tin học
Điểm số 99 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Toàn Thành
Giới tính Nam
Email thanhkigimex@yahoo.com
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường THPT Ngô Sỹ Liên
Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
Tỉnh/thành Kiên Giang
Điểm số 29889 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Lê Mỹ Phượng
Giới tính Nữ
Email lemyphuongnsl@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Ngô Sỹ Liên
Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
Tỉnh/thành Kiên Giang
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 4420 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Thị Tuyết Ngân
Giới tính Nữ
Email tuyetngantran169@yahoo.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Hùng Vương
Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
Tỉnh/thành Kiên Giang
Điểm số 99 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Đình Toàn
Giới tính Nam
Email nguyendinhtoankg@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Võ Trường Toản
Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
Tỉnh/thành Kiên Giang
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 3024 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Hồ Nam
Giới tính Nam
Email namhongosilien@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Ngô Sỹ Liên
Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
Tỉnh/thành Kiên Giang
Chuyên môn Sinh học, GDCD - GDNGLL
Điểm số 1457 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Thị Tuyết Ngân
Giới tính Nữ
Email tuyetngantran1699@yahoo.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Hùng Vương
Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
Tỉnh/thành Kiên Giang
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trương Thị Mỹ Khá
Giới tính Nữ
Email mykha89@yahoo.com.vn
Chức vụ Trưởng Phòng
Đơn vị PCĐ
Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
Tỉnh/thành Kiên Giang
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Kiều Văn Quốc
Giới tính Nam
Email quockieu2011@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Võ Trường Toản
Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
Tỉnh/thành Kiên Giang
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Điểm số 92 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đỗ Minh Nhựt
Giới tính Nam
Email minhnhut2001@yahoo.com.vn
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Hùng Vương
Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
Tỉnh/thành Kiên Giang
Điểm số 124 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Bùi Đức Hậu
Giới tính Nam
Email duchau1999@yahoo.com.vn
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Hùng Vương
Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
Tỉnh/thành Kiên Giang
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Mỹ Tho
Giới tính Nữ
Email diemthuong99@yahoo.com.vn
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Hùng Vương
Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
Tỉnh/thành Kiên Giang
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Võ Minh Đăng Khôi
Giới tính Nam
Email dangkhoiquay1999@yahoo.com.vn
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Hùng Vương
Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
Tỉnh/thành Kiên Giang
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trương Hoàng Lộc
Giới tính Nam
Email locnhoc2000@yahoo.com.vn
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Hùng Vương
Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
Tỉnh/thành Kiên Giang
Điểm số 1948 (Xem chi tiết)