Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website của Phòng TCCB

  No_photo
  Họ và tên GS. TSKH. Lương Thế Anh
  Giới tính Nam
  Email luongtheanhnsl@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Ngô Sỹ Liên
  Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
  Tỉnh/thành Kiên Giang
  Điểm số 99 (Xem chi tiết)

  6835848
  Họ và tên Boé Phụng
  Giới tính Nữ
  Email tin.3piz@yahoo.com.au
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường Tiểu học Vĩnh Thanh Vân 2
  Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
  Tỉnh/thành Kiên Giang
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Đình Phượng
  Giới tính Nam
  Email nguyenphuongkgg@yahoo.com
  Website http://violet.vn/phuongkg2013
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vĩnh Thanh Vân 1
  Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
  Tỉnh/thành Kiên Giang
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Toàn Thành
  Giới tính Nam
  Email thanhkigimex@yahoo.com
  Chức vụ Phụ huynh học sinh
  Đơn vị Trường THPT Ngô Sỹ Liên
  Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
  Tỉnh/thành Kiên Giang
  Điểm số 29737 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Lê Mỹ Phượng
  Giới tính Nữ
  Email lemyphuongnsl@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Ngô Sỹ Liên
  Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
  Tỉnh/thành Kiên Giang
  Chuyên môn Toán học, Tin học
  Điểm số 3749 (Xem chi tiết)

  6684812
  Họ và tên Trần Thị Tuyết Ngân
  Giới tính Nữ
  Email tuyetngantran169@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
  Tỉnh/thành Kiên Giang
  Điểm số 99 (Xem chi tiết)

  122006
  Họ và tên Nguyễn Đình Toàn
  Giới tính Nam
  Email nguyendinhtoankg@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Võ Trường Toản
  Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
  Tỉnh/thành Kiên Giang
  Chuyên môn Mỹ thuật
  Điểm số 2919 (Xem chi tiết)

  2014763
  Họ và tên Nguyễn Hồ Nam
  Giới tính Nam
  Email namhongosilien@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Ngô Sỹ Liên
  Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
  Tỉnh/thành Kiên Giang
  Chuyên môn Sinh học, GDCD - GDNGLL
  Điểm số 1412 (Xem chi tiết)

  6792444
  Họ và tên Trần Thị Tuyết Ngân
  Giới tính Nữ
  Email tuyetngantran1699@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
  Tỉnh/thành Kiên Giang
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  5503421
  Họ và tên Trương Thị Mỹ Khá
  Giới tính Nữ
  Email mykha89@yahoo.com.vn
  Chức vụ Trưởng Phòng
  Đơn vị PCĐ
  Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
  Tỉnh/thành Kiên Giang
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  4713885
  Họ và tên Kiều Văn Quốc
  Giới tính Nam
  Email quockieu2011@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Võ Trường Toản
  Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
  Tỉnh/thành Kiên Giang
  Chuyên môn Toán học, Vật lý
  Điểm số 92 (Xem chi tiết)

  6240667
  Họ và tên Đỗ Minh Nhựt
  Giới tính Nam
  Email minhnhut2001@yahoo.com.vn
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
  Tỉnh/thành Kiên Giang
  Điểm số 118 (Xem chi tiết)

  6232564
  Họ và tên Bùi Đức Hậu
  Giới tính Nam
  Email duchau1999@yahoo.com.vn
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
  Tỉnh/thành Kiên Giang
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  5834176
  Họ và tên Nguyễn Thị Mỹ Tho
  Giới tính Nữ
  Email diemthuong99@yahoo.com.vn
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
  Tỉnh/thành Kiên Giang
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  6219754
  Họ và tên Võ Minh Đăng Khôi
  Giới tính Nam
  Email dangkhoiquay1999@yahoo.com.vn
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
  Tỉnh/thành Kiên Giang
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  6219610
  Họ và tên Trương Hoàng Lộc
  Giới tính Nam
  Email locnhoc2000@yahoo.com.vn
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
  Tỉnh/thành Kiên Giang
  Điểm số 1939 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Hoàng Phương
  Giới tính Nam
  Email phuongthao_828@yahoo.com.vn
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
  Tỉnh/thành Kiên Giang
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Phương Nam
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
  Tỉnh/thành Kiên Giang
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  61812
  Họ và tên Từ Thanh Hương
  Giới tính Nam
  Email tuhuong68@yahoo.com
  Chức vụ Chuyên viên Phòng
  Đơn vị 74 Nguyễn Trung Trực
  Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
  Tỉnh/thành Kiên Giang
  Điểm số 54 (Xem chi tiết)

  5393951
  Họ và tên Lê Thị Mỹ Duyên
  Giới tính Nữ
  Email peppy3@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
  Tỉnh/thành Kiên Giang
  Điểm số 108 (Xem chi tiết)