Tài nguyên dạy học

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Chào mừng quý vị đến với website của Phòng TCCB

    No_photo
    Họ và tên GS. TSKH. Lương Thế Anh
    Giới tính Nam
    Email luongtheanhnsl@gmail.com
    Chức vụ Học sinh
    Đơn vị Trường THPT Ngô Sỹ Liên
    Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
    Tỉnh/thành Kiên Giang
    Điểm số 99 (Xem chi tiết)

    6835848
    Họ và tên Boé Phụng
    Giới tính Nữ
    Email tin.3piz@yahoo.com.au
    Chức vụ Học sinh
    Đơn vị Trường Tiểu học Vĩnh Thanh Vân 2
    Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
    Tỉnh/thành Kiên Giang
    Điểm số 100 (Xem chi tiết)

    No_photo
    Họ và tên Nguyễn Đình Phượng
    Giới tính Nam
    Email nguyenphuongkgg@yahoo.com
    Website http://violet.vn/phuongkg2013
    Chức vụ Giáo viên Tiểu học
    Đơn vị Trường Tiểu học Vĩnh Thanh Vân 1
    Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
    Tỉnh/thành Kiên Giang
    Chuyên môn Tin học
    Điểm số 99 (Xem chi tiết)

    No_photo
    Họ và tên Lê Toàn Thành
    Giới tính Nam
    Email thanhkigimex@yahoo.com
    Chức vụ Phụ huynh học sinh
    Đơn vị Trường THPT Ngô Sỹ Liên
    Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
    Tỉnh/thành Kiên Giang
    Điểm số 29736 (Xem chi tiết)

    No_photof
    Họ và tên Lê Mỹ Phượng
    Giới tính Nữ
    Email lemyphuongnsl@gmail.com
    Chức vụ Giáo viên Trung học
    Đơn vị Trường THPT Ngô Sỹ Liên
    Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
    Tỉnh/thành Kiên Giang
    Chuyên môn Toán học, Tin học
    Điểm số 4179 (Xem chi tiết)

    6684812
    Họ và tên Trần Thị Tuyết Ngân
    Giới tính Nữ
    Email tuyetngantran169@yahoo.com
    Chức vụ Học sinh
    Đơn vị Trường THCS Hùng Vương
    Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
    Tỉnh/thành Kiên Giang
    Điểm số 99 (Xem chi tiết)

    122006
    Họ và tên Nguyễn Đình Toàn
    Giới tính Nam
    Email nguyendinhtoankg@gmail.com
    Chức vụ Giáo viên Trung học
    Đơn vị Trường THCS Võ Trường Toản
    Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
    Tỉnh/thành Kiên Giang
    Chuyên môn Mỹ thuật
    Điểm số 2939 (Xem chi tiết)

    2014763
    Họ và tên Nguyễn Hồ Nam
    Giới tính Nam
    Email namhongosilien@gmail.com
    Chức vụ Giáo viên Trung học
    Đơn vị Trường THPT Ngô Sỹ Liên
    Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
    Tỉnh/thành Kiên Giang
    Chuyên môn Sinh học, GDCD - GDNGLL
    Điểm số 1415 (Xem chi tiết)

    6792444
    Họ và tên Trần Thị Tuyết Ngân
    Giới tính Nữ
    Email tuyetngantran1699@yahoo.com
    Chức vụ Học sinh
    Đơn vị Trường THCS Hùng Vương
    Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
    Tỉnh/thành Kiên Giang
    Điểm số 100 (Xem chi tiết)

    5503421
    Họ và tên Trương Thị Mỹ Khá
    Giới tính Nữ
    Email mykha89@yahoo.com.vn
    Chức vụ Trưởng Phòng
    Đơn vị PCĐ
    Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
    Tỉnh/thành Kiên Giang
    Điểm số 100 (Xem chi tiết)

    4713885
    Họ và tên Kiều Văn Quốc
    Giới tính Nam
    Email quockieu2011@gmail.com
    Chức vụ Giáo viên Trung học
    Đơn vị Trường THCS Võ Trường Toản
    Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
    Tỉnh/thành Kiên Giang
    Chuyên môn Toán học, Vật lý
    Điểm số 92 (Xem chi tiết)

    6240667
    Họ và tên Đỗ Minh Nhựt
    Giới tính Nam
    Email minhnhut2001@yahoo.com.vn
    Chức vụ Học sinh
    Đơn vị Trường THCS Hùng Vương
    Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
    Tỉnh/thành Kiên Giang
    Điểm số 121 (Xem chi tiết)

    6232564
    Họ và tên Bùi Đức Hậu
    Giới tính Nam
    Email duchau1999@yahoo.com.vn
    Chức vụ Học sinh
    Đơn vị Trường THCS Hùng Vương
    Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
    Tỉnh/thành Kiên Giang
    Điểm số 100 (Xem chi tiết)

    5834176
    Họ và tên Nguyễn Thị Mỹ Tho
    Giới tính Nữ
    Email diemthuong99@yahoo.com.vn
    Chức vụ Học sinh
    Đơn vị Trường THCS Hùng Vương
    Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
    Tỉnh/thành Kiên Giang
    Điểm số 100 (Xem chi tiết)

    6219754
    Họ và tên Võ Minh Đăng Khôi
    Giới tính Nam
    Email dangkhoiquay1999@yahoo.com.vn
    Chức vụ Học sinh
    Đơn vị Trường THCS Hùng Vương
    Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
    Tỉnh/thành Kiên Giang
    Điểm số 100 (Xem chi tiết)

    6219610
    Họ và tên Trương Hoàng Lộc
    Giới tính Nam
    Email locnhoc2000@yahoo.com.vn
    Chức vụ Học sinh
    Đơn vị Trường THCS Hùng Vương
    Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
    Tỉnh/thành Kiên Giang
    Điểm số 1939 (Xem chi tiết)

    No_photo
    Họ và tên Nguyễn Hoàng Phương
    Giới tính Nam
    Email phuongthao_828@yahoo.com.vn
    Chức vụ Học sinh
    Đơn vị Trường THCS Hùng Vương
    Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
    Tỉnh/thành Kiên Giang
    Điểm số 100 (Xem chi tiết)

    No_photo
    Họ và tên Nguyễn Phương Nam
    Giới tính Nam
    Chức vụ Học sinh
    Đơn vị Trường THCS Hùng Vương
    Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
    Tỉnh/thành Kiên Giang
    Điểm số 90 (Xem chi tiết)

    61812
    Họ và tên Từ Thanh Hương
    Giới tính Nam
    Email tuhuong68@yahoo.com
    Chức vụ Chuyên viên Phòng
    Đơn vị 74 Nguyễn Trung Trực
    Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
    Tỉnh/thành Kiên Giang
    Điểm số 54 (Xem chi tiết)

    5393951
    Họ và tên Lê Thị Mỹ Duyên
    Giới tính Nữ
    Email peppy3@yahoo.com
    Chức vụ Học sinh
    Đơn vị Trường THCS Hùng Vương
    Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
    Tỉnh/thành Kiên Giang
    Điểm số 111 (Xem chi tiết)