Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website của Phòng TCCB

  Bài 26. Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://baigiang.violet.vn/present/show/entry_id/5322826
  Người gửi: Nguyễn Phát Thịnh
  Ngày gửi: 12h:42' 02-04-2011
  Dung lượng: 1.5 MB
  Số lượt tải: 265
  Số lượt thích: 0 người
  CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ HỘI GIẢNG CẤP TRƯỜNG LẦN II
  Năm Học 2010-2011
  Giáo Viên:
  TRƯỜNG THCS
  * Phát biểu nguyên lý truyền nhiệt?
  * Viết phương trình cân bằng nhiệt
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  Qtoả ra = Qthu vào
  Nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn.
  Sự truyền nhiệt xảy ra cho tới khi nhiệt độ của hai vật bằng nhau thì ngừng lại.
  Nhiệt lượng do vật này toả ra bằng nhiệt bằng nhiệt lượng do vật khác thu vào.
  Củi
  Than đá
  Dầu hoả
  Đốt
  Q
  Co2…
  +
  Trong đời sống và kĩ thuật để có nhiệt lượng người ta phải đốt than, củi, dầu . . . để cung cấp nhiệt lượng cho các vật liệu khác. Than, củi, dầu. . . là các nhiên liệu.
  Tiết 30
  Bài 26
  I/ NHIÊN LIỆU.
  NANG SU?T TO? NHI?T C?A NHIấN LI?U
  Nhiên liệu dùng để đốt sinh ra nhiệt lượng
  Nhiên liệu dùng để làm gì ? Hãy tìm thêm ba ví dụ về các nhiên liệu thường gặp.
  II/ NĂNG SUẤT TOẢ NHIỆT CỦA NHIÊN LIỆU
   Đại lượng vật lý cho biết nhiệt lượng tỏa ra khi 1kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn được gọi là năng suất toả nhiệt của nhiên liệu.
  Ký hiệu là :q
  đơn vị :J/kg
  Ví dụ:
  NHIÊN LIỆU
  Nhiên liệu dùng để đốt sinh ra nhiệt lượng
  Ví dụ:
  NĂNG SUẤT TOẢ NHIỆT CỦA NHIÊN LIỆU
  Bảng 26.1 cho biết năng suất toả nhiệt
  của một số nhiên liệu.
  Ví dụ: Năng suất toả nhiệt của dầu hoả là 44.106J/kg có nghĩa là 1kg dầu hoả khi bị đốt cháy hoàn toàn toả ra nhiệt lượng bằng 44.106J.
  Xăng, khí đốt (ga), Hiđrô
  1 kg bị đốt cháy hoàn toàn toả ra một nhiệt lượng bằng
  10.106 j.
  Củi khô
  Nói năng suất toả nhiệt của củi khô là 10.106 j/kg có nghĩa là gì?
  q j
  Bảng 26.1
  Tiết 30
  Bài 26
  I/ NHIÊN LIỆU.
  NANG SU?T TO? NHI?T C?A NHIấN LI?U
  II/ NĂNG SUẤT TOẢ NHIỆT CỦA NHIÊN LIỆU
  ký hiệu là q, đơn vị J/kg
  Nhiên liệu dùng để đốt sinh ra nhiệt lượng
  Ví dụ:
  III/ CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG DO
  NHIÊN LIỆU BỊ ĐỐT CHÁY TOẢ RA.
  III. Công thức tính nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra
  1Kg đốt cháy hoàn toàn→q j
  mKg đốt cháy hoàn toàn→Q = ?
  Q = q.m
  Q: Nhiệt lượng tỏa ra (J).
  q: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu (J/kg)
  m: Khối lượng nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn (kg)
  Q = q.m
  Q: Nhiệt lượng tỏa ra (J).
  q: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu (J/kg)
  m: Khối lượng nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn (kg)
   m =
  Hình ảnh khai thác than đá và dầu khí
  Tiết 30
  Bài 26
  I/ NHIÊN LIỆU.
  NANG SU?T TO? NHI?T C?A NHIấN LI?U
  II/ NĂNG SUẤT TOẢ NHIỆT CỦA NHIÊN LIỆU.
  III/ CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG DO
  NHIÊN LIỆU BỊ ĐỐT CHÁY TOẢ RA.
  Q = q.m
  IV/ VẬN DỤNG.
  Vận dụng
  C1: Tại sao dùng bếp than lại lợi hơn dùng bếp củi?
  C2 Tính nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 15kg củi, 15kg than đá. Để thu được mỗi nhiệt lượng trên cần đốt cháy hết bao nhiêu kg dầu hỏa?
  TLC1 Vì than có năng năng suất tỏa nhiệt lớn hơn củi.
  Dùng than tiện lợi hơn củi.
  Khối lượng dầu hỏa cần đốt để thu được nhiệt lượng 150.106J là:
  Q1 = q.m  m= Q1 : q = 150.106 : 44.106= 3,41(kg dầu hoả)
  Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 15kg củi là:
  Q1 = q1.m1 = 10.106.15 = 150.106J
  Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 15kg than đá là:
  Q2 = q2.m2 = 27.106.15 = 405.106J
  Khối lượng dầu hỏa cần đốt để thu được nhiệt lượng 405.106J là:
  Q2 = q.m  m= Q2 : q = 405.106 : 44.106= 9,2(kg dầu hoả)
  Bài làm
  m1 = 15 kg
  q1 = 10.106 j/kg
  m2 = 15 kg
  q2 = 10.106 j/kg
  q = 10.106 j/kg

  Q1 = ?; m = ?
  Q2 = ?’ m = ?
  Tóm tắt
  1. Học thuộc phần ghi nhớ, nêu được ý nghĩa nhiệt dung riêng của một số chất
  2. Làm các bài tập 26.1 → trong sách bài tập.

  HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
  Chuẩn bị bài mới, bài 27.
  26.6
  Nhiệt lượng toả ra của nhiên liệu khi bị đốt cháy được chuyển hoá thàng những dạng năng lượng nào?
  Bài vừa học
  3. đọc phần đọc thêm.
  BÀI HỌC KẾT THÚC
  Hiệu suất của bếp kí hiệu là (H) được tính bằng công thức:
  Qtp = q.m
  26.6. Một bếp dùng khí đốt tự nhiên có hiệu suất 30%. Hỏi phải dùng bao nhiêu lít khí đốt để đun sôi 3 lít nước ở 300C ? Biết năng suất toả nhiệt của khí đốt tự nhiên là 44.106j/kg.
  Trong đó:
   
  Gửi ý kiến