Tờ trình đề nghị nâng lương thường xuyên

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bac Cam Huong
Ngày gửi: 09h:24' 09-06-2013
Dung lượng: 3.9 KB
Số lượt tải: 403
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT QUỲNH NHAI
Trường Tiểu học Phiêng Mựt

Số: 05/BGH-TH-PM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phiêng Mựt, ngày 10 tháng 05 năm 2013TỜ TRÌNH

Đề nghị nâng lương thường xuyên cho cán bộ, GVCNVCLĐ
(Quý II năm 2013)

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Trường Tiểu học Phiêng Mựt đã tiến hành họp xét, rà soát, đối chiếu kết quả công tác và thời gian nâng lương gần nhất với từng cán bộ CNVCLĐ trong trường, kết quả họp xét, đúng đối tượng để được nâng lương đợt 2 năm 2013 tổng số: 9 đ/c (có danh sách kèm theo).
Nhà trường kính đề nghị Hội đồng xem xét nâng lương các cấp, xét nâng lương thường xuyên cho 9 đồng chí theo quy định hiện hành.


Hiệu trưởng