Đề kiểm tra 1 tiết + ma trận HK1_mới_tin 10

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Thị Quỳnh Huyên (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:17' 08-10-2012
Dung lượng: 88.0 KB
Số lượt tải: 70
Số lượt thích: 0 người

Trường THCS & THPT Chu Văn An
KIỂM TRA 1 TIẾT

Tổ: LÝ – TIN
MÔN: TIN – KHỐI 10
Thời gian: 45 phút
Bảng tính trọng số nội dung kiểm tra theo phân phối chương trình:

Chủ đề (chương)
Tổng
số tiết
Lí thuyết
số tiết thực
Trọng số
LT
VD
LT
VD

Chương I: Một số khái niệm cơ bản của tin học
20

14

9.8

10.2

49

51II) Bảng tính trọng số nội dung kiểm tra theo phân phối chương trình:
Hình thức
Cấp độ
Nội dung
(chủ đề)
Trọng số
Số lượng câu hỏi
Điểm

Tổng số
TN
TL


60% trắc nghiệm
40% tự luận
Cấp độ 1,2
Chương 1: Một số khái niệm cơ bản của tin học
49

7
7

3.5


Cấp độ 3,4
Chương 1: Một số khái niệm cơ bản của tin học
51
7
5
2
6.5

Tổng
100
14
12
2
10


III) Thiết lập khung ma trận

Tên chủ đề
(Chương, tiết)
Nhận biết
Cấp độ 1
Thông hiểu
Cấp
độ 2
Vận dụng

Cộng
Cấp
độ 3
Cấp
độ 4TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL


Chương I: Một số khái niệm cơ bản của tin học

Tin học là một ngành khoa học
1

Thông tin và dữ liệu
1

2

2

Giới thiệu về máy tính
1

2

2

Bài toán và thuật toán


1
2


Tổng Số câu (điểm)
Tỉ lệ
3
21.5%
5
35.7%
4
28.5%
2
14.3%
14
100%ĐỀ:

Trường THCS & THPT Chu Văn An
KIỂM TRA 1 TIẾT

Tổ: LÝ – TIN
MÔN: TIN – KHỐI 10
(Thời gian: 45 phút)


TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)
Hãy khoanh tròn những câu đúng nhất:
Câu 1: Những ưu việt của máy tính điện tử là gì?
Máy tính có thể làm việc không mệt mỏi trong suốt 12 giờ/ngày.
Máy tính có thể lưu trữ một lượng lớn thông tin trong một không gian rất hạn chế.
Các máy tính có thế liên kết với nhau thành một mạng và các mạng máy tính tạo ra khả năng.
B và C đều đúng.
Câu 2: Các dạng của thông tin là:
a. Dạng số và phi số; b. Văn bản, âm thanh, hình ảnh;
c. Văn bản, âm thanh; d. Văn bản.
câu 3: 64 KB bằng bao nhiêu Byte?
a. 64 byte b. 65 byte c. 66 byte d. 67 byte
Câu 4: Trong tin học, mùi vị là thông tin dạng
a. Hình ảnh và âm thanh. b. Phi số.
c. Hỗn hợp số và phi số. d. Chưa xác định.
Câu 5: Dãy bit nào dưới nay là biểu diễn nhị phân của số 87 trong hệ thập phân?
a. 11010111. b. 10010110. c. 1010111. d. 1010111011.
Câu 6: Dãy 10101 (trong hệ nhị phân) biểu diễn số nào trong hệ thập phân?
a. 39 b. 98 c. 15 d. 21
Câu 7: Một quyển sách dày 200 trang nếu lưu trong máy tính thì chiếm dung lượng 5 KB. Hỏi nếu sử dụng đĩa mềm có dung lượng 10 MB thì có thể chứa được bao nhiêu quyển sách như trên?
  A. 261 B. 2048 C. 700 D. Tất cả đều sai
Câu 8: Trong bài toán: "Tìm nghiệm cuả PT: ax2 +bx+c =0 ", thành phần Output cuả bài toán là:
a Mọi số thực x c Số thực x thoả mãn : ax2 +bx+c =0
b Các số thực a, b, c, x