Biên bản tổ chức họp định kỳ của Ban Thanh tra nhân dân

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Tân Hiệp A5
Người gửi: Đinh Ngân Thanh
Ngày gửi: 22h:26' 22-01-2013
Dung lượng: 150.5 KB
Số lượt tải: 2530
Số lượt thích: 0 người
CÔNG ĐOÀN THCS TÂN HIỆP A5    BAN THANH TRA NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 01/2012/KH-TTND/THA5
Tân hiệp A, ngày 30 tháng 3 năm 2012

BIÊN BẢN họp định kỳ quý I năm 2012 của Ban Thanh tra nhân dân

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-TTND/THA5 ngày 15/8/2011 của Ban TTND V/v thực hiện công tác Thanh tra năm học 2011 – 2012.
I/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN:
Từ lúc 14 giờ 15 phút, ngày 30/3/2012.
Tại Văn phòng trường THCS Tân Hiệp A5. Chúng tôi tổ chức cuộc họp Ban TTND theo định kỳ quý I năm 2012 để kiểm điểm công tác trong quý I/2012 và triển khai công tác quý II/2012.
Thành phần gồm:
Ban Thanh tra nhân dân có:

Ông Đinh Công Bá
Ông Nguyễn Đình Phước
Bà Trần Thị Thơm
- Trưởng Ban TTND
- Ủy viên
- Ủy viên
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Bên nhà trường có:

Bà Đinh Thị Thanh
Bà Triệu Thị Ngân Hàng
Ông Châu Hùng Phong
Ông Đinh Ngọc Tuyển
Bà Trần Thị Hường
Bà Nguyễn Thị Bích Quyên
Ông Nguyễn Thanh Phong
- Hiệu trưởng;
- Phó HT;
- TPTĐ
- TB VT-LĐ
- Kế toán;
- Phụ trách Thư viện
- Thư ký;
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Ban Chấp hành Công đoàn có:

Ông Đỗ Minh Sơn
Bà Nguyễn Thị Hợp
- Chủ tịch Công đoàn
- TB Nữ công
…………………………….
…………………………….

II/ NỘI DUNG:
Ông Đinh Công Bá thông qua báo cáo thực hiện nhiệm vụ giám sát trong quý I/2012:
1/. Tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động quý I/2012: Kết quả giám sát về:
1.1/ Thực hiện Nghị quyết của nhà trường:
100% cán bộ, GV thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động và phong trào thi đua.
Không có cán bộ, GV nào vi phạm đạo đức Nhà giáo, Luật Giao thông.
Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ, quy chế làm việc trong trường học.
Tổ chức họp cha mẹ học sinh đúng kỳ hạn.
1.2/ Thực hiện quy chế chuyên môn:
Hoạt động của giáo viên:
+ Đảm bảo ngày công, giờ công, không có cán bộ, GV nào nghỉ dạy K
+ Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách (báo cáo của Tổ chuyên môn);
+ Chấm trả bài kiểm tra đúng thời gian quy định (báo cáo của P.HT);
+ Công tác chủ nhiệm thực hiện nghiêm túc
Hoạt động của P.HT chuyên môn, TTCM:
Lập kế hoạch hoạt động theo từng tháng đầy đủ, đúng quy định;
Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, kiểm tra hồ sơ, dự giờ đúng KH.
Tổ chức cho GV dự thi GVDG cấp huyện.
1.3/. Thực hiện chế độ chính sách:
Việc cấp phát lương và chi trả chế độ phụ cấp theo đúng quy định;
Hoàn thành việc đề nghị nâng lương quý I/2012;
1.4/. Các hoạt động tài chính
Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách Nhà nước đúng quy định, phù hợp với quy chế chi tiêu nội bộ;
Tổ chức tự kiểm tra tài chính quý I/2012;
Công khai chi tiêu, trả lương, phụ cấp cho cán bộ, GV.
1.5/. Các hoạt động khác:
Thực hiện tốt các hoạt động GDNGLL, phong trào đội:
- Tổ chức Hội diễn văn nghệ với chủ đề “Mừng Đảng – mừng xuân” xin hỗ trợ được hơn 40 triệu đồng để giúp HS có hoàn cảnh khó khăn, thăm và tặng quà trường Khuyết tật – Tình thương ở Hòn Đất.
- Tổ chức ngày 8/3, 26/3: cắm hoa, thi nghi thức Đội ...
Văn thể - Lao động – Giáo dục thể chất:
Duy trì nền nếp khuôn viên trường, lớp sạch – đẹp;
Đảm bảo nề nếp thể dục giữa giờ, giáo dục thể chất;
Chú trọng tới hoạt động y tế, cấp phát thuốc kịp thời khi có hs bị bệnh.
Thư viện – Thiết bị:
Đảm bảo thời gian cho Gv, HS mượn sách, tài liệu, đddh;
Cùng TPTĐ tổ chức cho hs đọc sách, thi tìm hiểu truyền thống Đảng, Đoàn.
Giáo dục nghề phổ thông, GDHN nghề, tin học:
Thực hiện đúng quy định, duy trì hs học tập