Biên bản tự kiểm tra trường THCS

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: trường THCS Tân Hiệp A5
Người gửi: Đinh Ngân Thanh
Ngày gửi: 16h:09' 19-04-2012
Dung lượng: 467.5 KB
Số lượt tải: 927
Số lượt thích: 1 người (Nguỹen Văn Bài)
TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5
BAN THANH TRA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: /201 /BB-THA5
 Tân Hiệp A , ngày tháng năm 20...


BIÊN BẢN
Kiểm tra hồ sơ, sổ sách Trường THCS Tân Hiệp A5
Năm học 2011 – 2012
I/ THÀNH PHẦN KIỂM TRA:
tra gồm :
Đinh Công Bá
Triệu Thị Ngân Hàng
Đỗ Minh Sơn
Phó HT- TB.TTND
Phó HT
CTCĐ
làm Tổ trưởng;
làm Thư ký;
làm Thành viên;

 Các bộ phận nhà trường gồm:

Đinh Thị Thanh
Nguyễn Thanh Phong
Trần Thị Hường
Đinh Đức Huân
HT
Văn thư
Kế toán – tài sản, CSVC
TT tổ Toán - Lý
- đại diện nhà trường;Thời gian kiểm tra từ giờ phút, ngày
Tại phòng Ban giám hiệu trường THCS Tân Hiệp A5, chúng tôi đã tổ chức kiểm tra hồ sơ, sách gồm các tên loại sổ (ghi sau phần kết quả
II/ NỘI DUNG KIỂM TRA:
Kiểm tra hồ sơ, sổ sách theo Điều lệ trường THCS
III/ KẾT QUẢ KIỂM TRA:
1/ Sổ cấp phát bằng TN THCS:
2/ Sổ công văn đi: (tự thiết kế theo mẫu chung)

3/ Sổ công văn đến:

4/ Sổ, hồ sơ theo dõi học sinh chuyển đến, chuyển đi:
5/ Sổ theo dõi học sinh rút hồ sơ, học bạ:


6/ Lưu báo cáo, thống kê:


7/ Sổ đăng bộ:
8/ Có sổ theo dõi sức khỏe học sinh:

9/ Hồ sơ quản lý và thanh lý tài sản:
10/ Kế hoạch công tác:

11/ Hồ sơ tổ chức nhân sự đội ngũ:
11.1/ Quản lý hồ sơ cá nhân cán bộ, giáo viên :11.2/ Hồ sơ tổ chức :

 12/ Sổ, hồ sơ khen thưởng học sinh:

 13/ Hồ sơ kỷ luật học sinh:

 14/ Hồ sơ học sinh thi lại: 15/ Hồ sơ kiểm tra, đánh giá giáo viên:

 16/ Hồ sơ tuyển sinh lớp 6: Thể hiện đầy đủ theo từng năm học, hồ sơ gồm :

 17/ Hồ sơ thi và tốt nghiệp THCS hàng năm: đầy đủ theo quy định gồm

18/ Hồ sơ thi đua: Thể hiện đầy đủ yêu cầu theo từng năm học, hồ sơ gồm :

 19/ Sổ gọi tên và ghi điểm:
 20/ Sổ họp tập thể (biên bản họp): Có sổ ghi biên bản các cuộc họp của:
 IV/. NHẬN XÉT, KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ:
1. Nhận xét, kết luận: Các loại hồ sơ, sổ sách đều :
 2. Kiến nghị:
động kiểm tra hồ sơ kết thúc lúc giờ ’ cùng ngày. Biên bản lập thành 1 bộ để lưu
văn phòng, các thành viên kiểm tra ghi nhận xét trong sổ cá nhân.

Chức vụ/chức danh
Tổ kiểm tra
Ký tên
Đại diện nhà trường


Đinh Thị Thanh

Phó HT – TT
Đinh Công BáPhó HT- TK
Triệu Thị N. HàngCTCĐ – UV
Đỗ Minh SơnTTND - UV
Đặng Văn Sơn

Hiệu trưởng


TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5
BAN THANH TRA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: /201 /BB-THA5
 Tân Hiệp A , ngày tháng năm 20...

BIÊN BẢN
V/v kiểm tra hồ sơ, học bạ học sinh
Năm học 2010 – 2011
I/ THÀNH PHẦN KIỂM TRA:
Tổ kiểm tra gồm :
Đinh Công Bá
Triệu Thị Ngân Hàng
Đỗ Minh Sơn
Đặng Văn Sơn
Phó – HT
Phó – HT
CTCĐ
TTND
làm Tổ trưởng;
làm Thư ký;
làm Thành viên;
làm Thành viên