Bài 18: Vẽ trang trí - Trang trí hình chữ nhật

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Nguyễn Ngọc Trầm (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:39' 02-03-2013
Dung lượng: 18.4 MB
Số lượt tải: 92
Số lượt thích: 0 người
Trường Tiểu học Vạn Thọ 2
GIÁO ÁN ĐIỆN TỬGiáo viên: Phạm Nguyễn Ngọc Trầm
MỸ THUẬT LỚP 5
Kiểm tra bài cũ
1.Trang trí hình chữ nhật gồm mấy bước?
2.Nêu các bước cụ thể?
4 bước
Bước 1: Kẻ khung hình và kẻ trục đối xứng.
Bước 2: Tìm mảng chính phụ.
Bước 3: Tìm và vẽ hoạ tiết cho phù hợp.
Bước 4: Vẽ màu theo ý thích.
Hình 2
Hình 1
I. Quan sỏt v nh?n xột
Hình 1
Hình 3
Hình 2
Mỹ thuật – Bài 18: Vẽ trang trí
Trang trí hình chữ nhật
Mỹ thuật – Bài 18: Vẽ trang trí
Trang trí hình chữ nhật
1. Quan sát và nhận xét
*****Câu hỏi thảo luận*****
Câu 2: Häa tiÕt chÝnh vµ häa tiÕt phô ®­îc s¾p xÕp ë vÞ trÝ nµo trong mét bµi trang trÝ? Nã cã b»ng nhau kh«ng?
Câu 1: C¸c h×nh trang trÝ c¬ b¶n trªn gièng nhau và khác nhau ë ®iÓm nµo?
- Giống nhau: Đều có mảng chính, mảng phụ, các hoạ tiết thì đối xứng nhau qua trục.
- Khác nhau: Hình trang trí khác nhau.
- Mảng chính là mảng to, rõ nằm ở giữa, mảng phụ là mảng nhỏ nằm xung quanh hoặc 4 góc.
I. Quan sát và nhận xét:
Các hình trang trí khác nhau về hình dáng nhưng giống nhau về cách trang trí.
Đều có mảng chính, mảng phụ, các hoạ tiết thì đối xứng nhau qua trục.
Mảng chính là mảng to, rõ nằm ở giữa, mảng phụ là mảng nhỏ nằm xung quanh hoặc 4 góc.
Hoạ tiết giống nhau thì màu sắc giống nhau.
II. Cách vẽ

G?m 4 bu?c: Bu?c 1: K? khung hỡnh v k? tr?c d?i x?ng.
Bu?c 2: Tỡm m?ng chớnh ph?.
Bu?c 3: Tỡm v v? ho? ti?t cho phự h?p.
Bu?c 4: V? mu theo ý thớch.
Mỹ thuật – Bài 18: Vẽ trang trí
Trang trí hình chữ nhật

Có nhiều cách trang trí hình chữ nhật: mảng hình ở giữa có thể là
Xung quanh hình chữ nhật có thể là đường diềm hoặc một số họa tiết phụ.
Bốn góc có thể là mảng hình vuông hoặc tam giác.
Hình vuông
Hình thoi
Hình bầu dục (hình ô van)
Mỹ thuật – Bài 18: Vẽ trang trí
Trang trí hình chữ nhậtMỹ thuật – Bài 18: Vẽ trang trí
Trang trí hình chữ nhật

1. Quan sát, nhận xét.
2. Cách vẽ.


Mỹ thuật – Bài 18: Vẽ trang trí
Trang trí hình chữ nhật
*****Chú ý khi tô màu*****
Nền đậm thì họa tiết nhạt, nền nhạt thì họa tiết đậm.
Chọn màu không quá từ 3 đến 5 màu .
I. Quan sát, nhận xét.
II. Cách vẽ.
Mỹ thuật – Bài 18: Vẽ trang trí
Trang trí hình chữ nhật

Tranh của học sinh
1. Quan sỏt v nh?n xột:
2. Cỏch v?
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4

Mỹ thuật – Bài 18: Vẽ trang trí
Trang trí hình chữ nhật
1. Quan sát, nhận xét.
2. Cách vẽ.
Mĩ thuật - Bài 18 : V? trang trớ
Trang trí hình chữ nhật.

1. Quan sỏt v nh?n xột
Các hình trang trí khác nhau về hình dáng nhưng giống nhau về cách trang trí.
Đều có mảng chính, mảng phụ, các họa tiết thì đối xứng nhau qua trục.
Mảng chính là mảng to, rõ nằm ở giữa, mảng phụ là mảng nhỏ nằm ở xung quanh hoặc 4 góc.
Họa tiết giống nhau thì màu sắc giống nhau.
2. Cỏch v?
Gồm 4 bước: Bước 1 : Kẻ khung hình và kẻ trục đối xứng.
Bước 2 : Tìm mảng chính, phụ.
Bước 3 : Tìm và vẽ họa tiết cho phù hợp.
Bước 4 : Vẽ màu theo ý thích.
3. Thực hành:

Mỹ thuật – Bài 18: VẼ TRANG TRÍ
Trang trí hình chữ nhật
Nhiệm vụ: Các em hãy trang trí vào hình chữ nhật trong vỡ tập vẽ.
Mỹ thuật – Bài 18: VẼ TRANG TRÍ
Trang trí hình chữ nhật

4. Nhận xét, đánh giá:
+ Em thấy bài nào đẹp nhất? Vì sao?
+ Hoạ tiết chính có to và nằm ở giữa rõ ràng không?
+ Màu sắc mảng chính, mảng phụ như thế nào?

Trò chơi
GHÉP HÌNH
Quy tắc chơi
Chơi trong vòng 2 phút.
- Chọn các mảnh ghép hợp lý để ghép vào hình còn thiếu.

TRÒ CHƠI
2
4
3
5
1
e
c

Dặn dò
Sưu tầm tranh ảnh về ngày Tết, lễ hội và mùa xuân ở sách báo.
Nhớ lại ngày tết và ngày hội ở quê ta thường tổ chức các trò chơi dân gian nào.
CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN, HỌC GIỎI !