Văn hay chữ tốt 2

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trường Th An Linh (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:44' 28-03-2013
Dung lượng: 22.4 MB
Số lượt tải: 36
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD-ĐT PHÚ GIÁO
TRƯỜNG TH AN LINH
LỚP 4
MÔN: TẬP ĐỌC
Giáo viên: Lê Thị lý
Bài: Văn hay chữ tốt
Kiểm tra bài cũ:
+ Xi- ôn- cốp- xki mơ ước điều gì?
+ Ông kiên trì thực hiện ước mơ của mình như thế nào?
Nhận xét về chữ viết của mình và cho biết em đã rèn chữ như thế nào?
- Chữ viết xấu có tác hại gì?
Thứ tư, ngày 14 tháng 11 năm 2012
Tập đọc
Tranh vẽ cảnh gì?
Thứ tư, ngày 14 tháng 11 năm 2012
TẬP ĐỌC :
VĂN HAY CHỮ TỐT
Theo truyện đọc 1 - 1995
Tìm hiểu bài :
sẵn lòng ,
Khẩn khoản ,
Oan uổng
Thuở đi học, Cao Bá Quát viết
chữ rất xấu nên nhiều bài văn dù
hay vẫn bị thầy cho điểm kém.
TẬP ĐỌC :
VĂN HAY CHỮ TỐT
Luyện đọc:
Thứ tư, ngày 14 tháng 11 năm 2012
TẬP ĐỌC :
VĂN HAY CHỮ TỐT
Theo truyện đọc 1 - 1995
Vì sao Cao Bá Quát thường bị điểm kém ?
Bà cụ hàng xóm nhờ ông làm gì ?
Thái độ của Cao Bá Quát ra sao khi nhận lời giúp
bà cụ hàng xóm ?
Qua đoạn 1 cho em thấy điều gì ?
Thứ tư, ngày 14 tháng 11 năm 2012
TẬP ĐỌC :
VĂN HAY CHỮ TỐT
Theo truyện đọc 1 - 1995
Luyện đọc:
Tìm hiểu bài :
sẵn lòng,
luyện,
Oan uổng,
Ý1: Cao Bá Quát thường bị điểm
xấu vì chữ viết
Sự việc gì xảy ra đã làm Cao Bá Quát phải ân hận?
Qua tìm hiểu đoạn 2 cho em thấy điều gì ?
Thứ tư, ngày 14 tháng 11 năm 2012
TẬP ĐỌC :
VĂN HAY CHỮ TỐT
Theo truyện đọc 1 - 1995
Thứ tư, ngày 14 tháng 11 năm 2012
TẬP ĐỌC :
VĂN HAY CHỮ TỐT
Theo truyện đọc 1 - 1995
Luyện đọc:
Tìm hiểu bài :
sẵn lòng,
luyện,
Oan uổng
Ý1: Cao Bá Quát thường bị điểm xấu
vì chữ viết
Y2 : Cao Bá Quát ân hận vì chữ mình xấu
làm bà cụ không giải oan được.
oan uổng,
dốc sức,
nổi danh
Thứ tư, ngày 14 tháng 11 năm 2012
TẬP ĐỌC :
VĂN HAY CHỮ TỐT
Theo truyện đọc 1 - 1995
Cao Bá Quát quyết chí luyện chữ như thế nào ?
Qua việc luyện chữ em thấy Cao Bá Quát là người như thế nào?
Thứ tư, ngày 14 tháng 11 năm 2012
TẬP ĐỌC :
VĂN HAY CHỮ TỐT
Theo truyện đọc 1 - 1995
Luyện đọc:
Tìm hiểu bài :
sẵn lòng,
luyện,
Oan uổng
Ý1: Cao Bá Quát thường bị điểm xấu
vì chữ viết
Y2 : Cao Bá Quát ân hận vì chữ mình xấu
làm bà cụ Không giải oan được.
Ý3 : Nhờ kiên trì tập luyện Cao Bá Quát nổi
tiếng là người văn hay chữ tốt
Thứ tư, ngày 14 tháng 11 năm 2012
TẬP ĐỌC :
VĂN HAY CHỮ TỐT
Theo truyện đọc 1 - 1995
Tìm đoạn mở bài , thân bài, kết bài của truyện.
Câu chuyện trên ca ngợi ai và ca ngợi điều gì ?
Thứ tư, ngày 14 tháng 11 năm 2012
TẬP ĐỌC :
VĂN HAY CHỮ TỐT
Theo truyện đọc 1 - 1995
Luyện đọc
Tìm hiểu bài :
sẵn lòng,
luyện,
Oan uổng
Ý1: Cao Bá Quát thường bị điểm xấu
vì chữ viết
Y2 : Cao Bá Quát ân hận vì chữ mình xấu
làm bà cụ Không giải oan được.
Ý3 : Nhờ kiên trì tập luyện Cao Bá Quát nổi
tiếng là người văn hay chữ tốt
Nội dung:Câu chuyện ca ngợi Cao Bá Quát kiên trì,
quyết tâm sửa chữ viết xấu để trở thành người
nổi danh văn hay, chữ tốt.
Thứ tư, ngày 14 tháng 11 năm 2012
Tập đọc
Văn hay chữ tốt
Theo Truyện đọc 1-1995
-Câu chuyện giúp em hiểu ra điều gì?
-Em đã hoặc sẽ quyết tâm, kiên trì thực hiện điều gì?
Thứ tư, ngày 14 tháng 11 năm 2012
Tập đọc
Văn hay chữ tốt
Theo Truyện đọc 1
- Kể những tấm gương kiên trì, nghị lực có ở xung quanh mình.
Thứ tư, ngày 14 tháng 11 năm 2012
TẬP ĐỌC :
VĂN HAY CHỮ TỐT
Theo truyện đọc 1 - 1995
Nội dung:Câu chuyện ca ngợi Cao Bá Quát kiên trì, quyết tâm sửa chữ viết xấu để trở thành người nổi danh văn hay, chữ tốt.
Thứ tư, ngày 14 tháng 11 năm 2012
Tập đọc
Bài dạy: Văn hay chữ tốt
- Kể cho người thân nghe câu chuyện Văn hay chữ tốt
- Đặt mục tiêu phấn đấu sửa thói quen xấu của mình và lập kế hoạch thực hiện.
TIẾT HỌC KẾT THÚC
XIN CẢM ƠN
QUÍ THẦY, CÔ
KÍNH CHÚC QUÍ THẦY, CÔ
SỨC KHOẺ VÀ HẠNH PHÚC
CHÚC CÁC EM HỌC GIỎI