đề và đáp án vòng 15 cấp huyện

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
Nguồn:
Người gửi: Phạm Văn Phúc
Ngày gửi: 16h:48' 10-03-2013
Dung lượng: 27.5 KB
Số lượt tải: 13
Số lượt thích: 0 người
Tìm số abc biết:
abc2-2abc=5778 864
abc8+5778=8abc 246
abc5 -5abc=3519 946
abc7+5778=7abc 135
1abc=abc x 9 125
abc+1133=abc8 125
Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số mà trong số đó có chữ số 0 171
Có bao nhiêu số có 3 chữ số mà mỗi số đều có chữ số 3 ? 252
Từ các chữ số 0,2,4,6 Hỏi viết được tất cả bao nhiêu số thập phân có 4 chữ số khác nhau mà chỉ có 2 chữ số ở phần nguyên? 18
Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số chia hết cho 5 900
Một người xuất phát từ A lúc 7 giờ 10 phút để đến B. Trên đường đi người đó nghỉ 25 phút và đến B lúc 10 giờ 15 phút. Tính thời gian người đó thực đi từ A đến B 2 giờ 40 phút
Một người đi từ A đến B mất 2 giờ 50 phút. Trên đường đi người đó nghỉ 25 phút và đến B lúc 11 giờ 10 phút. Hỏi người đó xuất phát từ A lúc mấy giờ 7giờ 55
Nếu bể không có nước người ta mở vòi thứ nhất thì sau 4 giờ bể sẽ đầy. Nếu bể không có nước người ta mở vòi cả 2 vòi thì sau 3 giờ bể sẽ đầy. Hỏi nếu bể không có nước người ta mở một vòi thứ 2 thì sau bao lâu bể đầy 12
Biết tích 21x22x23x24xa có kết quả đúng là số có dạng 12*5120 tìm giá trị của chữ số * 7
Biết a:9=2012:90 vậy a bằng bao nhiêu 201,2
Số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tích các chữ số của nó bằng 60 là số nào? 6521
Số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tích các chữ số của nó bằng 80 là số nào? 8521
Số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 24 là số nào? 9543210
Tính nhanh
2,8 x 19,36 – 2,8 x 19,35 0,028
189,28 x 78 - 189,28 x 68 18928
37, 091 x 39 – 37, 091 x 29 3709,1
Nhân dịp ngày lễ cửa hàng đã giảm giá bán 10% một chiếc điện thoại, tuy vây. Cửa hàng vẫn được lãi 8% so với tiền vốn. Hỏi nếu không giảm giá cửa hàng được lãi bao nhiêu phần trăm so với tiền vốn? 20%