vòng 12 lớp 5 2013-2014

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Văn Phúc (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:11' 21-02-2014
Dung lượng: 219.5 KB
Số lượt tải: 23
Số lượt thích: 0 người

BÌA THỨ NHẤT TÌM CẶP BẰNG NHAUBÀI THI SỐ 2
Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Câu 1: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số thập phân có 2 chữ số ở phần thập phân lớn hơn 12,5 và nhỏ hơn 13,4. Trả lời: Có tất cả số thỏa mãn đề bài. 1339-1251+1=89
Câu 2: Lớp 5A có 35 học sinh. Học kỳ I lớp có tất cả 28 bạn có kết quả kiểm tra xếp loại giỏi.  Như vậy tỷ lệ số học sinh đỗ loại giỏi đạt   2800:35=80 %.
Câu 3: Hai số có tổng bằng 203,5. Biết  số thứ nhất bằng  số thứ 2. Vậy số thứ hai là 203.5:11*6=111
Câu 4: Trung bình cộng của tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số bằng (999+100) :2= 549,5
Câu 5: Số thập phân bé nhất có các chữ số khác nhau mà tích các chữ số của số đó bằng 90 là số
1,259
Câu 6: Tổng của hai số tự nhiên bằng 2015. Tìm số lớn, biết giữa hai số đó có 9 số tự nhiên lẻ. Trả lời: Số lớn là (2015+19)/2= 1017
Câu 7: abc x 9 =  Trả lời: 375
Câu 8: Cho số thập phân A; chuyển dấu phẩy của số thập phân A  sang phải 1 hàng ta được số B. Biết A + B = 136,95. Tìm số thập phân A. Trả lời:Số thập phân A là 136.95: 11= 12.45
Câu 9: Cho 2 số có tổng bằng 212. Biết nếu đem số thứ nhất nhân với 1,5 số thứ 2 nhân với 2,5 thì được hai tích có kết quả bằng nhau. Tìm số thứa nhất. Trả lời:Vậy số thứ nhất là 212:( 1.5+2.5)*2.5= 132.5
Câu 10: Tìm số    –  = 522 Trả lời: 946

BÀI THỨ 3 vượt chướng ngại vật

30/45=A/105 =70

48/A=20/35 =84

Trung bình cộng các số có 3 chữ số chia hết cho5
(100,105,..995) =(995+100):2=547,5

Cho hai số có tổng bằng 297,5 biết số thứ nhất nhân 2 số thứ hai nhân 3 được hai tích bằng nhau. Tìm số thứ nhất
Số thứ nhất : 297,5: (2+3)*3= 178,5

Tìm một số thập phân biết nếu chuyển dấu phẩy của nó sang trái mọt hàng được số mới kém số phải tìm 24,165 đơn vị tìm số thấp phân đó
24,165:9*10= 26,85

Cho phân số 77/113 hỏi cùng thêm vào tử và mẫu bao nhiêu để được phân số mới có giá trị bằng 3/4
(hiệu tỷ) (113-77): (4-3)*3= 108
Thêm 108-77=31

Cho phân số 61/128 hỏi phải chuyên từ mẫu lên tử bao nhiêu đơn vị để được phân số mới có giá trị bằng 4/5
(Tổng tỷ) (61+128): (4+5)*4=84
Phải chuyển : 84-61= 23

Tổng của một số thập phân và số tự nhiên A là 2006,13. Nếu bỏ dấu phẩy của số thập phân được số mới hơn số hơn số tự nhiên A 27 đơn vị tìm số tự nhiên A
101 phần của số thập phân là 2006,13+27=2033.13
Số thập phân là: 2033.13/101=20.13
Số tự nhiên A là 2006.13-20.13=1986