Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Word-logo Xls Word-logo Word-logo Word-logo Word-logo Word-logo Word-logo Word-logo Slide0 Slide0 Pdf Word-logo Xls Word-logo Word-logo Word-logo Word-logo Word-logo Pdf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Bảng mã ngạch

  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đặng Dũng (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:36' 07-05-2012
  Dung lượng: 18.5 KB
  Số lượt tải: 94
  Số lượt thích: 0 người
  L­¬ng - Trung cÊp MÇm non - tiÓu häc - THCS h­ëng l­¬ng §¹i häc - Cao ®¼ng
  Luong míi ®¹i häc Luong míi Cao ®¼ng Luong míi S¬ cÊp
  Ngach Bac He so Ngach Bac He so Ngach Bac He so Ngach Bac He so
  15114 - 06032 - 15115 - 01004 1 1.86 15a201 - 15a203 - 15a205 1 2.34 15a202 - 15a204 - 15a206 - 15113 1 2.10 15c210 1 1.65
  15114 - 06032 - 15115 - 01004 2 2.06 15a201 - 15a203 - 15a205 2 2.67 15a202 - 15a204 - 15a206 - 15113 2 2.41 15c210 2 1.83
  15114 - 06032 - 15115 - 01004 3 2.26 15a201 - 15a203 - 15a205 3 3.00 15a202 - 15a204 - 15a206 - 15113 3 2.72 15c210 3 2.01
  15114 - 06032 - 15115 - 01004 4 2.46 15a201 - 15a203 - 15a205 4 3.33 15a202 - 15a204 - 15a206 - 15113 4 3.03 15c210 4 2.19
  15114 - 06032 - 15115 - 01004 5 2.66 15a201 - 15a203 - 15a205 5 3.66 15a202 - 15a204 - 15a206 - 15113 5 3.34 15c210 5 2.37
  15114 - 06032 - 15115 - 01004 6 2.86 15a201 - 15a203 - 15a205 6 3.99 15a202 - 15a204 - 15a206 - 15113 6 3.65 15c210 6 2.55
  15114 - 06032 - 15115 - 01004 7 3.06 15a201 - 15a203 - 15a205 7 4.32 15a202 - 15a204 - 15a206 - 15113 7 3.96 15c210 7 2.73
  15114 - 06032 - 15115 - 01004 8 3.26 15a201 - 15a203 - 15a205 8 4.65 15a202 - 15a204 - 15a206 - 15113 8 4.27 15c210 8 2.91
  15114 - 06032 - 15115 - 01004 9 3.46 15a201 - 15a203 - 15a205 9 4.98 15a202 - 15a204 - 15a206 - 15113 9 4.58 15c210 9 3.09
  15114 - 06032 - 15115 - 01004 10 3.66 15a202 - 15a204 - 15a206 - 15113 10 4.89 15c210 10 3.27
  15114 - 06032 - 15115 - 01004 11 3.86 15c210 11 3.45
  15114 - 06032 - 15115 - 01004 12 4.06 15c210 12 3.63

  06033 - 01008 1 1.35 01009 1 1.00 06035 1 1.50
  06033 - 01008 2 1.53 01009 2 1.18 06035 2 1.68
  06033 - 01008 3 1.71 01009 3 1.36 06035 3 1.86
  06033 - 01008 4 1.89 01009 4 1.54 06035 4 2.04
  06033 - 01008 5 2.07 01009 5 1.72 06035 5 2.22
  06033 - 01008 6 2.25 01009 6 1.90 06035 6 2.40
  06033 - 01008 7 2.43 01009 7 2.08 06035 7 2.58
  06033 - 01008 8 2.61 01009 8 2.26 06035 8 2.76
  06033 - 01008 9 2.79 01009 9 2.44 06035 9 2.94
  06033 - 01008 10 2.97 01009 10 2.62 06035 10 3.12
  06033 - 01008 11 3.15 01009 11 2.80 06035 11 3.30
  06033 - 01008 12 3.33 01009 12 2.98 06035 12 3.48
   
  Gửi ý kiến
  print