Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_1106.jpg KCS9.jpg KCS1.jpg KCS3.jpg IMG_1091.jpg KCS2.jpg Que_Huong_tuoi_dep__Dang_cap_nhat___320_lyrics_upload_boi_uantanh1992.mp3 Sap_den_tet_roi__dang_cap_nhat___320_lyrics_upload_boi_hoanghiep_nghean.mp3 Hoa_la_mua_xuan__dang_cap_nhat___320_lyrics_upload_boi_hoanghiep_nghean.mp3 Ly_cay_xanh__dang_cap_nhat___320_lyrics_upload_boi_hoanghiep_nghean.mp3 Moi_ban_vui_mua_ca__dang_cap_nhat___320_lyrics_upload_boi_hoanghiep_nghean.mp3 Duong_Va_Chan__Xuan_Mai___Chat_Luong_192_kps.mp3 Chu_Ech_Con__Nguyet_Hang___320_lyrics.mp3 Hoa_Binh_Cho_Be__Top_Ca___320_lyrics.mp3 Mua_vui__dang_cap_nhat___320_lyrics_upload_boi_hoanghiep_nghean.mp3 Tim_ban_than__dang_cap_nhat___320_lyrics_upload_boi_hoanghiep_nghean.mp3 Chim_Chich_Bong__Xuan_Nghi___320_lyrics.mp3 Dang_cap_nhat__Qua_.mp3 Tap_Tam_Vong__Various_Artists___320_lyrics.mp3 Di_Toi_Truong__Nhat_Anh___320_lyrics1.mp3

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Bảng mã ngạch

  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đặng Dũng (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:36' 07-05-2012
  Dung lượng: 18.5 KB
  Số lượt tải: 96
  Số lượt thích: 0 người
  L­¬ng - Trung cÊp MÇm non - tiÓu häc - THCS h­ëng l­¬ng §¹i häc - Cao ®¼ng
  Luong míi ®¹i häc Luong míi Cao ®¼ng Luong míi S¬ cÊp
  Ngach Bac He so Ngach Bac He so Ngach Bac He so Ngach Bac He so
  15114 - 06032 - 15115 - 01004 1 1.86 15a201 - 15a203 - 15a205 1 2.34 15a202 - 15a204 - 15a206 - 15113 1 2.10 15c210 1 1.65
  15114 - 06032 - 15115 - 01004 2 2.06 15a201 - 15a203 - 15a205 2 2.67 15a202 - 15a204 - 15a206 - 15113 2 2.41 15c210 2 1.83
  15114 - 06032 - 15115 - 01004 3 2.26 15a201 - 15a203 - 15a205 3 3.00 15a202 - 15a204 - 15a206 - 15113 3 2.72 15c210 3 2.01
  15114 - 06032 - 15115 - 01004 4 2.46 15a201 - 15a203 - 15a205 4 3.33 15a202 - 15a204 - 15a206 - 15113 4 3.03 15c210 4 2.19
  15114 - 06032 - 15115 - 01004 5 2.66 15a201 - 15a203 - 15a205 5 3.66 15a202 - 15a204 - 15a206 - 15113 5 3.34 15c210 5 2.37
  15114 - 06032 - 15115 - 01004 6 2.86 15a201 - 15a203 - 15a205 6 3.99 15a202 - 15a204 - 15a206 - 15113 6 3.65 15c210 6 2.55
  15114 - 06032 - 15115 - 01004 7 3.06 15a201 - 15a203 - 15a205 7 4.32 15a202 - 15a204 - 15a206 - 15113 7 3.96 15c210 7 2.73
  15114 - 06032 - 15115 - 01004 8 3.26 15a201 - 15a203 - 15a205 8 4.65 15a202 - 15a204 - 15a206 - 15113 8 4.27 15c210 8 2.91
  15114 - 06032 - 15115 - 01004 9 3.46 15a201 - 15a203 - 15a205 9 4.98 15a202 - 15a204 - 15a206 - 15113 9 4.58 15c210 9 3.09
  15114 - 06032 - 15115 - 01004 10 3.66 15a202 - 15a204 - 15a206 - 15113 10 4.89 15c210 10 3.27
  15114 - 06032 - 15115 - 01004 11 3.86 15c210 11 3.45
  15114 - 06032 - 15115 - 01004 12 4.06 15c210 12 3.63

  06033 - 01008 1 1.35 01009 1 1.00 06035 1 1.50
  06033 - 01008 2 1.53 01009 2 1.18 06035 2 1.68
  06033 - 01008 3 1.71 01009 3 1.36 06035 3 1.86
  06033 - 01008 4 1.89 01009 4 1.54 06035 4 2.04
  06033 - 01008 5 2.07 01009 5 1.72 06035 5 2.22
  06033 - 01008 6 2.25 01009 6 1.90 06035 6 2.40
  06033 - 01008 7 2.43 01009 7 2.08 06035 7 2.58
  06033 - 01008 8 2.61 01009 8 2.26 06035 8 2.76
  06033 - 01008 9 2.79 01009 9 2.44 06035 9 2.94
  06033 - 01008 10 2.97 01009 10 2.62 06035 10 3.12
  06033 - 01008 11 3.15 01009 11 2.80 06035 11 3.30
  06033 - 01008 12 3.33 01009 12 2.98 06035 12 3.48
   
  Gửi ý kiến
  print