LỜI NGỎ


GIAO LƯU - TRAO ĐỔI

Tài nguyên dạy học

Góp ý ...

Thống kê

 • lượt truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Danh sách đầy đủ | Danh sách rút gọn

  97687
  Họ và tên Vang Van Tien
  Giới tính Nam
  Email vangtien@gmail.com
  Website http://violet.vn/vangvantien/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Khổng Lào
  Quận/huyện Huyện Phong Thổ
  Tỉnh/thành Lai Châu
  Chuyên môn Toán học, Tin học
  Điểm số 3986 (Xem chi tiết)

  2246044
  Họ và tên Hà Lương Thanh
  Giới tính Nam
  Email haluongthanh@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường PTCS Nậm Xe
  Quận/huyện Huyện Phong Thổ
  Tỉnh/thành Lai Châu
  Chuyên môn Vật lý, Tin học
  Điểm số 110 (Xem chi tiết)

  1732582
  Họ và tên Nguyễn Đức Thắng
  Giới tính Nam
  Email hoanggiang217@gmail.com
  Chức vụ Chuyên viên Phòng
  Đơn vị Phong GD&DT
  Quận/huyện Huyện Phong Thổ
  Tỉnh/thành Lai Châu
  Điểm số 657 (Xem chi tiết)

  2631280
  Họ và tên Lò Văn Vương
  Giới tính Nam
  Email SINSUOIHO2@GMAIL.COM
  Website http://violet.vn/LOVANVUONG76/
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học số 2 Sin Súi Hồ
  Quận/huyện Huyện Phong Thổ
  Tỉnh/thành Lai Châu
  Điểm số 649 (Xem chi tiết)

  1395573
  Họ và tên Đỗ Thị Mến
  Giới tính Nữ
  Email dohaimen1977@gmail.com
  Website http://violet.vn/HaiMen1977/
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vàng Bó
  Quận/huyện Huyện Phong Thổ
  Tỉnh/thành Lai Châu
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
  Điểm số 18845 (Xem chi tiết)

  1476171
  Họ và tên Lương Ngọc Bích
  Giới tính Nam
  Email NgocBich_77@yahoo.com.vn
  Website http://violet.vn/NgocBich_1977/
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Tông Qua Lìn
  Quận/huyện Huyện Phong Thổ
  Tỉnh/thành Lai Châu
  Điểm số 204 (Xem chi tiết)

  3521923
  Họ và tên Lò Văn Vương
  Giới tính Nam
  Email tieuhocsinsuiho@gmail.com
  Website http://violet.vn/TaiVuong2010/
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Sin Súi Hồ
  Quận/huyện Huyện Phong Thổ
  Tỉnh/thành Lai Châu
  Điểm số 43 (Xem chi tiết)

  3577563
  Họ và tên Nguyễn Thị Loan
  Giới tính Nam
  Email tieuhocsinsuiho2011@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Sin Súi Hồ
  Quận/huyện Huyện Phong Thổ
  Tỉnh/thành Lai Châu
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  2898025
  Họ và tên Đặng Đình Tứ
  Giới tính Nam
  Email dang.tu85@yahoo.com.vn
  Website http://violet.vn/tusinsuiho85/
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học số 2 Sin Súi Hồ
  Quận/huyện Huyện Phong Thổ
  Tỉnh/thành Lai Châu
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 148 (Xem chi tiết)

  4696103
  Họ và tên Nguyễn Đình Cơ
  Giới tính Nam
  Email nguyendinhco1981tb@gmail.com
  Website http://violet.vn/nguyendinhco1981tb/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường PT DTNT huyện Phong Thổ
  Quận/huyện Huyện Phong Thổ
  Tỉnh/thành Lai Châu
  Chuyên môn Âm nhạc
  Điểm số 735 (Xem chi tiết)

  3491614
  Họ và tên Lò Văn Lung
  Giới tính Nam
  Email huyentrang@gmai.com
  Website http://violet.vn/lolung81ssh/
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học số 2 Sin Súi Hồ
  Quận/huyện Huyện Phong Thổ
  Tỉnh/thành Lai Châu
  Điểm số 38 (Xem chi tiết)

  3730276
  Họ và tên Lò Thuý Lương
  Giới tính Nữ
  Email Minhphong2011@gmail.com
  Website http://violet.vn/minhphong2010/
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Sin Súi Hồ
  Quận/huyện Huyện Phong Thổ
  Tỉnh/thành Lai Châu
  Điểm số 29 (Xem chi tiết)

  3961624
  Họ và tên Đặng Đình Tứ
  Giới tính Nam
  Email dang.tu85@gmail.com
  Website http://violet.vn/virutmaytinh/
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học số 2 Sin Súi Hồ
  Quận/huyện Huyện Phong Thổ
  Tỉnh/thành Lai Châu
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 152 (Xem chi tiết)

  3979724
  Họ và tên Lò Văn Vương
  Giới tính Nam
  Email thaivuong1976@gmail.com
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Sin Súi Hồ
  Quận/huyện Huyện Phong Thổ
  Tỉnh/thành Lai Châu
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  3979850
  Họ và tên Thái Vương
  Giới tính Nam
  Email thaivuong2010@gmail.com
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu Học Sin Súi Hồ
  Quận/huyện Huyện Phong Thổ
  Tỉnh/thành Lai Châu
  Điểm số 7244 (Xem chi tiết)

  3986830
  Họ và tên Hà Lương Thanh
  Giới tính Nam
  Email hathanh.thcs.namxe@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường PTCS Nậm Xe
  Quận/huyện Huyện Phong Thổ
  Tỉnh/thành Lai Châu
  Chuyên môn Vật lý, Tin học
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  3690412
  Họ và tên Hoàng Minh Tuấn
  Giới tính Nam
  Email hoang.tuan215@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vàng Bó
  Quận/huyện Huyện Phong Thổ
  Tỉnh/thành Lai Châu
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Chi Bộ Ptdtnt Phong Thổ
  Giới tính Nam
  Email chiboptdtntphongtho@gmail.com
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường PT DTNT huyện Phong Thổ
  Quận/huyện Huyện Phong Thổ
  Tỉnh/thành Lai Châu
  Điểm số 861 (Xem chi tiết)

  5483128
  Họ và tên NGƯT. Nguyễn Văn Hoan
  Giới tính Nam
  Email nguyenhoan1972hn@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học số 2 Sin Súi Hồ
  Quận/huyện Huyện Phong Thổ
  Tỉnh/thành Lai Châu
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Phạm Việt Cường
  Giới tính Nam
  Email phamvietcuongct@gmail.com
  Website http://violet.vn/vietcuongphonui1982/
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học số 2 Sin Súi Hồ
  Quận/huyện Huyện Phong Thổ
  Tỉnh/thành Lai Châu
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  KN UDCNTT trong Quản lý & Dạy học

  � �� From Đức Thắng