Ảnh ngẫu nhiên

DH_kim_148a.swf DH_kim_147b.swf Hrrwhv_2_npyq.jpg Mu_cang_chai_11_1.jpg Tap_doc_5__Tuan_7__Nhung_nguoi_ban_tot.flv DH_kim_145a1.swf Cm_nam_hoc_moi1a.swf NH_moi3c31.swf Giua_Mac_Tu_Khoa_nghe_cau_ho_Nghe_Tinh1.swf Chao_mung_Dang_Cong_San_Viet_Nam_1_1.flv Lang_que4c.swf DH_144b11.swf 1314.jpg Beautiful_Paintings_by_Hong_Leung_.jpg 3realisticwatercolorpaintin7041685614216621181.jpg DH_kim_141c.swf DH_kim_143b.swf DH_kim_142_meo_cho1.swf Luoc_do_chien_dich_DBP.jpg 83_01c1.swf

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  No_photof
  Họ và tên Đào Thị Thanh Nhàn
  Giới tính Nữ
  Email devang1979@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Võ Cường 2
  Quận/huyện Thành phố Bắc Ninh
  Tỉnh/thành Bắc Ninh
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Đào Thị Lộc
  Giới tính Nữ
  Email dragonlocyeu@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Tiên Du 2
  Quận/huyện Thành phố Bắc Ninh
  Tỉnh/thành Bắc Ninh
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 874 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Phương Linh
  Giới tính Nữ
  Email IssacNewTon_PL@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phong Khê
  Quận/huyện Thành phố Bắc Ninh
  Tỉnh/thành Bắc Ninh
  Chuyên môn Toán học, Vật lý
  Điểm số 64789 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nhà Đất Bắc Ninh
  Giới tính Nam
  Email c2kinhbacbn@bacninh.edu.vn
  Website http://violet.vn/nhadat_bacninh
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Kinh Bắc
  Quận/huyện Thành phố Bắc Ninh
  Tỉnh/thành Bắc Ninh
  Chuyên môn GD hướng nghiệp
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nhà Đất TP Bắc Ninh
  Giới tính Nam
  Email c2kinhbacbn.bacninh@moet.edu.vn
  Chức vụ Phụ huynh học sinh
  Đơn vị Trường THCS Kinh Bắc
  Quận/huyện Thành phố Bắc Ninh
  Tỉnh/thành Bắc Ninh
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Thị Tuyết Nhung
  Giới tính Nữ
  Email tuyetnhung6a4kn@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Đăng Đạo
  Quận/huyện Thành phố Bắc Ninh
  Tỉnh/thành Bắc Ninh
  Điểm số 9106 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Đắc Ngọt
  Giới tính Nam
  Email togn50@yahoo.com
  Chức vụ Phụ huynh học sinh
  Đơn vị Trung tâm GDTX Tỉnh Bắc Ninh
  Quận/huyện Thành phố Bắc Ninh
  Tỉnh/thành Bắc Ninh
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Huyền Trang
  Giới tính Nữ
  Email trangmanh2511@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Khắc Niệm
  Quận/huyện Thành phố Bắc Ninh
  Tỉnh/thành Bắc Ninh
  Chuyên môn Toán học, Vật lý, Tin học, GDCD - GDNGLL
  Điểm số 1108 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Phan Thi Thanh Hà
  Giới tính Nữ
  Email haptt131@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Khắc Niệm
  Quận/huyện Thành phố Bắc Ninh
  Tỉnh/thành Bắc Ninh
  Chuyên môn Toán học, Vật lý, Công nghệ, Tin học, GDCD - GDNGLL
  Điểm số 25 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Phạm Thị Thu Huyền
  Giới tính Nữ
  Email phuyen1979@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Khắc Niệm
  Quận/huyện Thành phố Bắc Ninh
  Tỉnh/thành Bắc Ninh
  Chuyên môn Hóa học, Sinh học
  Điểm số 99 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Hữu Tùng
  Giới tính Nam
  Email huudatkinhbac@gmail.com
  Website http://violet.vn/huudatkinhbac
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phong Khê
  Quận/huyện Thành phố Bắc Ninh
  Tỉnh/thành Bắc Ninh
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 94 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Lê Thị Thuận
  Giới tính Nữ
  Email Hoanang25991@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Khắc Niệm
  Quận/huyện Thành phố Bắc Ninh
  Tỉnh/thành Bắc Ninh
  Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa Lý, GDCD - GDNGLL
  Điểm số 99 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Hà Liên
  Giới tính Nữ
  Email trandinhquan09@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Khắc Niệm
  Quận/huyện Thành phố Bắc Ninh
  Tỉnh/thành Bắc Ninh
  Chuyên môn Toán học, Công nghệ, Tin học, GDCD - GDNGLL
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Chu Thị Hạnh
  Giới tính Nữ
  Email honghanh258@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Khắc Niệm
  Quận/huyện Thành phố Bắc Ninh
  Tỉnh/thành Bắc Ninh
  Chuyên môn Âm nhạc
  Điểm số 99 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Hoa
  Giới tính Nữ
  Email Thanhhoa1974c2kn@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Khắc Niệm
  Quận/huyện Thành phố Bắc Ninh
  Tỉnh/thành Bắc Ninh
  Chuyên môn Công nghệ, Ngoại ngữ, Thể dục, GDCD - GDNGLL
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Ngọc Sơn
  Giới tính Nam
  Email v0_tinh_1996@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Vệ An
  Quận/huyện Thành phố Bắc Ninh
  Tỉnh/thành Bắc Ninh
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên đào thị thanh nhàn
  Giới tính Nữ
  Email daonhanvc2@yahoo.com
  Website http://violet.vn/daonhanvc2
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Võ Cường 2
  Quận/huyện Thành phố Bắc Ninh
  Tỉnh/thành Bắc Ninh
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Hoàng Văn Mạnh
  Giới tính Nam
  Email manhvnh@gmail.com
  Chức vụ Phụ huynh học sinh
  Đơn vị Trường THCS Nam Sơn
  Quận/huyện Thành phố Bắc Ninh
  Tỉnh/thành Bắc Ninh
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Hoàng Thị Ngọc Hà
  Giới tính Nữ
  Email hathshbn@gmail.com
  Website http://violet.vn/hathshbn
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Khúc Xuyên
  Quận/huyện Thành phố Bắc Ninh
  Tỉnh/thành Bắc Ninh
  Chuyên môn Lớp 5
  Điểm số 154 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Nương
  Giới tính Nữ
  Email nguyen.thinuong64@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Khúc Xuyên
  Quận/huyện Thành phố Bắc Ninh
  Tỉnh/thành Bắc Ninh
  Chuyên môn Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
  Điểm số 119 (Xem chi tiết)