Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Videoplayback_44.flv Videoplayback_34.flv Videoplayback_24.flv Videoplayback13.flv Just1.flv BAI_9.flv BAI_8.flv Bai_7.flv BAI_1.flv BAI_2.flv Bai2.flv Bai1.flv BAI_1.flv

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Phương pháp giải bài tập Sinh thái học

  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Tan Luom (trang riêng)
  Ngày gửi: 18h:46' 05-01-2012
  Dung lượng: 44.5 KB
  Số lượt tải: 805
  Số lượt thích: 0 người
  BÀI TẬP SINH THÁI HỌC
  I - TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN:
  1/ Tổng nhiệt hữu hiệu:
  Tổng nhiệt hữu hiệu là hằng số nhiệt cần cho một chu kì phát triển của một động vật biến nhiệt.
  Công thức: S = ( T – C ).D
  S: Tổng nhiệt hữu hiệu T: Nhiệt độ môi trường
  C: Ngưỡng nhiệt phát triển D: Thời gian phát triển
  2/ Hiệu suất sinh thái:
  Hiệu suất sinh thái là tỉ lệ % chuyển hóa năng lượng giữa các bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái.
  Công thức : eff = ( C i+1/Ci )*100 (đơn vị là %)
  eff : Hiệu suất sinh thái
  Ci : Bậc dinh dưỡng thứ i
  C i+1: Bậc dinh dưỡng thứ i+1 ( sau C i)
  II – BÀI TẬP VẬN DỤNG:
  1/ Tổng nhiệt hữu hiệu:
  BÀI TẬP 1: Trứng cá hồi bắt đầu phát ở 0oC. Nếu nhiệt độ tăng dần đến 2oC thì sau 205 trứng mới nở thành cá con.
  a/ Xác định tổng nhiệt hữu hiệu cho sự phát triển từ trứng đến cá con.
  b/ Nếu nhiệt độ là 5oC và 10oC thì mất bao nhiêu ngày.
  c/ Tính tổng nhiệt hữu hiệu ở nhiệt độ 5oC và 10oC. Rút ra kết luận gì ?
  d/ Tại sao gọi tổng nhiệt hữu hiệu là hằng số nhiệt ?
  BÀI TẬP 2: Ở ruồi giấm có thời gian của chu kì sống (từ trứng đến ruồi trưởng thành) ở 250C là 10 ngày đêm, còn ở 180C là 17 ngày đêm.
  a/ Xác định ngưỡng nhiệt phát triển của ruồi giấm ( C )
  b/ Xác định tổng nhiệt hữu hiệu cho chu kì sống của ruồi giấm ( S )
  c/ Xác định số thế hệ (hệ số trung bình) của ruồi giấm trong năm.
  d/ Suy ra phạm vi ngưỡng nhiệt, chiều hướng tác động của nhiệt độ tới tốc độ phát triển và mối quan hệ biểu hiện ra sao ?
  BÀI TẬP 3: Tổng nhiệt hữu hiệu cho các giai đoạn sống của sâu khoang ở Hà Nội như sau:
  Trứng: 56 độ/ngày; Sâu: 311 độ/ngày; Nhộng: 188 độ/ngày; Bướm: 28,3 độ/ngày.
  Biết nhiệt độ trung bình ở Hà Nội là 23,6oC. Ngưỡng nhiệt phát triển của sâu khoang cổ là 10oC.
  a/ Xác định thời gian phát triển ở từng giai đoạn.
  b/ Xác định số thế hệ trung bình của sâu khoang cổ trong một năm.
  2/ Hiệu suất sinh thái:
  BÀI TẬP 4: Một hệ sinh thái được năng lượng mặt trời cung cấp 106 kcal/m2/ngày. Chỉ có 2,5% năng lượng đó được dung trong quang hợp. Số năng lượng bị mất đi do hô hấp là 90%. Sinh vật tiêu thụ cấp 1 sử dụng được 25 kcal; Sinh vật tiêu thụ cấp 2 sử dụng được 2,5 kcal; Sinh vật tiêu thụ cấp 3 sử dụng được 0,5 kcal.
  a/ Xác định sản lượng sinh vật toàn phần ở thực vật.
  b/ Xác định sản lượng sinh vật tinh (thực tế) ở thực vật.
  c/ Vẽ hình tháp sinh thái năng lượng.
  d/ Tính hiệu suất sinh thái của các SVTT cấp 1,2,3.
  BÀI TẬP 5: Lập sơ đồ hình tháp sinh thái năng lượng với số liệu như sau:
  Sản lượng sinh vật thực SVTT bậc 1: 0,49 x 106 = kcal/ha/năm
  Hiệu suất sinh thái SVTT bậc 1 là 3,5%
  Hiệu suất sinh thái SVTT bậc 2 là 9,2%
  BÀI TẬP 6: Ở một hệ sinh thái (đơn vị: Kcal/m2/ngày)
  Sức sản xuất sơ cấp thô: 625
  Số năng lượng bị mất đi do hô hấp ở SVSX:60%
  Sản lượng sinh khối SVTT bậc 1 tạo ra:100
  Sản lượng sinh vật thực ở SVTT bậc 1 là: 20
  Hiệu suất sinh thái giữa bậc dinh dưỡng cấp 2 và cấp 3 là 10%.
  Năng lượng bị mất đi do hô hấp ở SVTT bậc 2 là: 90%.Tính:
  a/ Sản lượng sinh vật thực ở SVTT bậc 2 ?
  b/ Hiệu suất sinh thái giữa bậc dinh dưỡng
  BÀI TẬP 7: Trong một chuỗi thức ăn, sản lượng sinh vật toàn phần của SVTT bậc 1 là 2,4x104 Kcal. Hiệu suất sinh thái theo thứ tự của SVTT bậc 1, SVTT bậc 2, SVTT bậc 3 là 6,4%, 5%, 2,6%.
  Tính sản lượng sinh vật toàn phần của các sinh vật còn lại.
   
  Gửi ý kiến
  print