Tờ trình xin kinh phí

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Hồng Thế (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:31' 25-09-2012
Dung lượng: 46.5 KB
Số lượt tải: 771
Số lượt thích: 0 người
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI ĐOÀN THCS LÊ QUÝ ĐÔN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


TỜ TRÌNH
(V/v xin kinh phí hỗ trợ tổ chức đại hội chi đoàn)

Kính gửi : - BGH trường THCS Lê Quý Đôn.
- Bộ phận tài vụ kế toán trường THCS Lê Quý Đôn.
Tôi tên là : Phạm Hồng Thế – Bí thư chi đoàn trường THCS Lê Quý Đôn khóa XI nhiệm kì 2011 – 2012.
Thực hiện theo bản dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học 2012 - 2013. Nhằm đánh giá các hoạt động của Chi đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời kiện toàn trong BCH trong nhiệm kỳ mới. Nay BCH chi đoàn trường THCS Lê Quý Đôn tổ chức đại hội nhiệm kỳ XII năm học 2012 - 2013, do nguồn kinh phí tổ chức đại hội tương đối lớn cụ thể như sau:
1, Tiền mua nước, tặng quà cho liên đội: 300.000đ
2, Tiền chụp hình 10 tấm x 20.000: 200.000đ
3, Tiền trang trí: 200.000đ
4, Hỗ trợ chi cho 15 đại biểu Đại hội có danh sách kèm theo theo: 1.500.000đ
Tổng kinh phí: 2.200.000đ
(Hai triệu hai trăm nghìn đồng)
Nhưng nguồn kinh phí Đoàn còn rất hạn chế vì đầu năm học. Vậy BCH Chi đoàn kính mong BGH nhà trường, bộ phận tài vụ kế toán xem xét hỗ trợ cho Chi đoàn số tiền là 500.000đ (năm trăm nghìn đồng) để tổ chức đại hội.
Rất mong nhận được sự quan tâm giúp đở của BGH nhà trường, bộ phận tài vụ kế toán để đại hội được tổ chức thành công.
Xin chân thành cảm ơn!
Ea Drăng ngày 13 tháng 9 năm 2012
Duyệt của BGH nhà trường Duyệt của kế toán TM BCH chi đoàn
Bí thư

Phạm Hồng ThếĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI ĐOÀN THCS LÊ QUÝ ĐÔN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


TỜ TRÌNH
(V/v xin kinh phí hỗ trợ tổ chức đại hội chi đoàn)

Kính gửi : - Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh trường THCS Lê Quý Đôn.
- BGH trường THCS Lê Quý Đôn.
Tôi tên là : Phạm Hồng Thế – Bí thư chi đoàn trường THCS Lê Quý Đôn khóa XI nhiệm kì 2011 – 2012.
Thực hiện theo bản dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học 2012 - 2013. Nhằm đánh giá các hoạt động của Chi đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời kiện toàn trong BCH trong nhiệm kỳ mới. Nay BCH chi đoàn trường THCS Lê Quý Đôn tổ chức đại hội nhiệm kỳ XII năm học 2012 - 2013, do nguồn kinh phí tổ chức đại hội tương đối lớn cụ thể như sau:
1, Tiền mua nước, tặng quà cho liên đội: 300.000đ
2, Tiền chụp hình 10 tấm x 20.000: 200.000đ
3, Tiền trang trí: 200.000đ
4, Hỗ trợ chi cho 15 đại biểu Đại hội có danh sách kèm theo theo: 1.500.000đ
(Làm việc ngoài giờ – ngày chủ nhật:25/9/2011)
Tổng kinh phí: 2.200.000đ
(Hai triệu hai trăm nghìn đồng)
Nhưng nguồn kinh phí Đoàn còn rất hạn chế vì đầu năm học. Vậy BCH Chi đoàn kính mong Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh trường THCS Lê Quý Đôn. BGH nhà trường, xem xét hỗ trợ cho Chi đoàn số tiền là 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng) để tổ chức đại hội.
Rất mong nhận được sự quan tâm giúp đở của Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh trường THCS Lê Quý Đôn, BGH nhà trường, để đại hội được tổ chức thành công.
Xin chân thành cảm ơn!
Ea Drăng ngày 13 tháng 9 năm 2012
Ý kiến của BGH nhà trường TM BCH chi đoàn
Bí thư
Phạm Hồng Thế
Ý kiến của BCH Hội Cha Mẹ Học Sinh