Gốc > Mục:Bài giảng > Mục:Công nghệ > Mục:Công nghệ 7 >
title:Bài 11. Sản xuất và bảo quản giống...
date:18-12-2010
sender:Trần Thị Oánh
source:
type:ppt
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ
VÀ CÁC EM HỌC SINH
Bài cũ: Giống cây trồng có vai trò như thế nào trong trồng trọt?
-Tăng năng suất và chất lượng nông sản
-Tăng vụ / năm
-Thay đổi cơ cấu cây trồng
Bài 11: SẢN XUẤT VÀ BẢO QUẢN
GIỐNG CÂY TRỒNG
1. Sản xuất giống cây trồng bằng hạt:
I. Sản xuất giống cây trồng:
QUY TRÌNH PHỤC TRÁNG GIỐNG:
( 3 năm)
- Năm thứ1: Gieo hạt giống cần phục tráng, chọn hạt của cây có đặc tính tốt
- Năm thứ 2: Gieo hạt giống của cây tốt thành từng dòng riêng. So sánh đánh giá dòng lần thứ nhất, chọn các dòng tốt nhất.
- Năm thứ 3: Nhân sơ bộ các dòng, so sánh đánh giá dòng lần thứ 2. Chọn dòng tốt nhất. Hạt của dòng này là giống đã phục tráng.
Bài 11: SẢN XUẤT VÀ BẢO QUẢN
GIỐNG CÂY TRỒNG
I. Sản xuất giống cây trồng:
1. Sản xuất giống cây trồng bằng hạt:
Quy trình sản xuất hạt giống bằng hạt được tiến hành trong 4 năm
Nội dung công việc của từng năm là gì?
- Năm 1: Gieo hạt giống đã phục tráng và duy trì
- Năm 2: Thu hạt những cây tốt gieo thành dòng, lấy những dòng tốt nhất thu lấy hạt hợp thành giống siêu nguyên chủng
- Năm 3: Từ giống siêu nguyên chủng nhân thành giống nguyên chủng.
- Năm 4: Cho sản xuất đại trà.
Nêu ví dụ về sản xuất giống cây trồng bằng hạt?
Bài 11: SẢN XUẤT VÀ BẢO QUẢN
GIỐNG CÂY TRỒNG
I. Sản xuất giống cây trồng:
1. Sản xuất giống cây trồng bằng hạt:
2. Sản xuất giống cây trồng bằng nhân giông vô tính:
-Giâm cành
-Chiết cành
-Ghép cành
Hình 15 : Giâm cành
Hình 16: Ghép mắt
Hình 17: Chiết cành
- Giâm cành: Từ 1 đoạn cành cắt rồi giâm vào chỗ ẩm sau 1 thời gian hình thành rễ.
- Ghép mắt (ghép cành): Lấy mắt ghép (hoặc cành ghép) ghép vào một cây khác (góc ghép).
- Chiết cành: Bóc một khoanh vỏ của cành, sau đó bó đất. Khi cành đã ra rễ thì cắt khỏi cây và trồng xuống đất.
Nêu đặc điểm của các phương pháp giâm cành, chiết cành, ghép mắt ( hoặc cành)
Ngoài những cách sản xuất giống vô tính trên, còn có thêm cách nào? Cho ví dụ.Bài 11: SẢN XUẤT VÀ BẢO QUẢN
GIỐNG CÂY TRỒNG
I. Sản xuất giống cây trồng:
II. Bảo quản hạt giống cây trồng:
Hạt giống không những phải đạt chuẩn mà còn phải đảm bảo các điều kiện nào?
15Slide 15
Hạt giống thường được bảo quản như thế nào?
II. Bảo quản hạt giống cây trồng:
(*)Hạt giống phải đạt chuẩn:
Khô,mẩy,không lẫn tạp, tỉ lệ hạt lép thấp, không bị sâu bệnh...
- Nơi cất giữ (bảo quản): bảo đảm nhiệt độ, độ ẩm thấp, kín đáo.
17Slide
- Có thể bảo quản trong chum, vại, bao, túi kín tong kho cao ráo, sạch sẽ hoặc trong các kho lạnh.
- Thường xuyên kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm, sâu, mọt
Slide 17
Slide 18
Slide 19
Tại sao hạt giống phải khô?
Để không bị ẩm mốc, thối hạt, sâu bệnh tấn công...
Tại sao hạt giống đem bảo quản phải chắc mẫy, không lẫn tạp,tỉ lệ hạt lép thấp ?
Tỉ lệ nẩy mầm cao, tránh hiện tượng lai giống, cây khỏe.
Câu 1: Vẽ lại sơ đồ quy trình sản xuất giống bằng hạt
Câu 2:Tại sao khi giâm cành người ta cắt bớt lá?
Câu 3:Tại sao khi chiết cành người ta phải dùng nilon bó kín bầu đất lại?
Câu 2:Tại sao khi giâm cành người ta cắt bớt lá?
Câu 3:Tại sao khi chiết cành người ta phải dùng nilon bó kín bầu đất lại?
Để giảm bớt cường độ thoát hơi nước giữ cho hom giống không bị héo
Để giữ ẩm cho đất bó bầu và hạn chế xâm nhập của sâu, bệnh.
Ghi nhớ:
- Giống cây trồng có thể nhân giống bằng hạt hoặc nhân giống vô tính.
- Có hạt giống tốt. Phải biết cách bảo quản tốt thì mới duy trì được chất lượng của hạt. Hạt giống có thể bảo quản trong chum, vại, bao, túi kín hoặc trong các kho lạnh.
CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM
ĐÃ THAM DỰ TIẾT HỌC