Sinh 7 Tiết 28 bài : châu chấu

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Trí (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:37' 07-10-2012
Dung lượng: 2.9 MB
Số lượt tải: 15
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng quý thầy cô và các em học sinh
Sinh học 7
Lớp sâu bọ
Tiết 28
Châu chấu
I.Cấu tạo ngoài và di chuyển
? Cơ thể châu chấu chia làm mấy phần?
Đáp án:
Gồm ba phần.
? Mô tả các phần cơ thể của châu chấu?
Đáp án:
+ Phần đầu có đôi râu, hai mắt kép, miệng.
+ Phần ngực có ba đôi chân và hai dôi cánh.
+ Phần bụng có lỗ thở.
? So với các loài sâu bọ khác như; bọ ngựa cánh cam, kiến, mối, bọ hung...khả năng di chuyển của châu chấu có linh hoạt hơn không, tai sao?
Đáp án:
Linh hoạt hơn, vì có đôi chân khỏe và đôi hai đôi cánh.
Lớp sâu bọ
Tiết 28
Châu chấu
I.Cấu tạo ngoài và di chuyển
Cơ thể châu chấu gồm ba phần.
+ Phần đầu; có một đôi râu
+ Phần ngực có ba đôi chân và có hai đôi cánh.
+ Phần bụng; có lỗ khí.
Châu chấu di chuyển nhờ đôi cánh hoặc đôi chân khỏe.
Lớp sâu bọ
Tiết 28
Châu chấu
I.Cấu tạo ngoài và di chuyển
? Châu chấu có mấy hệ cơ quan?
Đáp án:
Có bốn hệ cơ quan.
? Hệ tiêu hóa và hệ bài tiết có liên quan đến nhau như thế nào?
Đáp án:
ống bài tiết lọc các chất thải đổ vào cuối ruột giữa và đầu ruột sau, để chất bài tiết theo phân ra ngoài.
Lớp sâu bọ
Tiết 28
Châu chấu
I.Cấu tạo ngoài và di chuyển
II.Cấu tạo trong.
? Vì sao hệ tuần hoàn ở châu chấu lại đơn giản khi hệ thống ống khí lại phát triển?
Đáp án:
Hệ tuần hoàn có hai chức năng
Phân phối chất dinh dưỡng
Cung cấp ôxi cho các tế bào ( do hệ thống ống khí đảm nhận )
Vì thế hệ tuần hoàn đơn giản, còn hệ thống ống khí phát triển.
Lớp sâu bọ
Tiết 28
Châu chấu
I.Cấu tạo ngoài và di chuyển
II.Cấu tạo trong.
Hệ tiêu hóa: Có thêm ruột tịt tiết dich vào dạ dày và có nhiều ống bài tiết.
Hệ hô hấp: Có hệ thống ống khí phát triển nằm hai bên thành cơ thể.
Hê tuàn hoàn: Cấu tạo đơn giản, tim có dạng ống.
Hệ thần kinh: Dạng chuỗi hạch, hạc não phát triển.
Lớp sâu bọ
Tiết 28
Châu chấu
I.Cấu tạo ngoài và di chuyển
II.Cấu tạo trong.
? Thức ăn của châu chấu là gi?
Đáp án:
Lá non.
? Thức ăn được bộ phận nào đưa vào dạ dày?
Đáp án
Miệng khỏe nghiền nát thức ăn để đưa vào dạ dày
Lớp sâu bọ
Tiết 28
Châu chấu
I.Cấu tạo ngoài và di chuyển
II.Cấu tạo trong.
III.Dinh dưỡng.
Lớp sâu bọ
Tiết 28
Châu chấu
I.Cấu tạo ngoài và di chuyển
II.Cấu tạo trong.
III.Dinh dưỡng.
Thức ăn của châu chấu là các chồi non.
Thức ăn được tiêu hóa ở dạ dày nhờ các enzim tiêu hóa.
Lớp sâu bọ
Tiết 28
Châu chấu
I.Cấu tạo ngoài và di chuyển
II.Cấu tạo trong.
III.Dinh dưỡng.
? Châu chấu có phàm ăn không và ăn loại thức ăn gi?
Đáp án:
Châu chấu phàm ăn, thức ăn là thực vật
? Châu chấu non phải trải qua nhiều lần lột xác mới lớn lên thành con trưởng thành, tại sao?
Đáp án:
Vì chúng có lớp vỏ cuticun kém đàn hồi nên lớn lên phải trải qua các giai đọa lột xác.
IV.Sinh sản và phát triển.
Lớp sâu bọ
Tiết 28
Châu chấu
I.Cấu tạo ngoài và di chuyển
II.Cấu tạo trong.
III.Dinh dưỡng.
Chấu chấu đẻ trứng ở nơi đất ẩm.
Châu chấu trải qua các giai đọan biến thái ( biến thái không hoàn toàn ).
III.Sinh sản và phát triển.
Lớp sâu bọ
Tiết 28
Châu chấu
I.Cấu tạo ngoài và di chuyển
II.Cấu tạo trong.
III.Dinh dưỡng.
? Hô hấp của châu chấu khác ở tôm như thế nào?
Đáp án.
Tôm hô hấp bằng mang.
Châu chấu hô hấp bằng hệ thống ống khí ( hệ thống ống khí phân nhiều nhánh )
III.Sinh sản và phát triển.
Lớp sâu bọ
Tiết 28
Châu chấu
I.Cấu tạo ngoài và di chuyển
II.Cấu tạo trong.
III.Dinh dưỡng.
III.Sinh sản và phát triển.
Học bài theo câu hỏi sách giáo khoa.
Đọc trước bài ( Đa dạng và đặc điểm chung của lớp sâu bọ ).
Kẻ bảng trang 91 và bảng trang 92.
TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH
THAM DỰ
dương trung thành