Rêu, cây Rêu

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Trí (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:09' 07-10-2012
Dung lượng: 14.3 MB
Số lượt tải: 28
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng quý thầy cô về dự giờ lớp 6
Môn: Sinh Học
Trong thiên nhiên có những cây rất nhỏ bé( nhiều khi chiều cao chưa tới 1 cm),thường mọc thành từng đám,tạo nên một lớp thảm màu lục tươi.Những cây tí hon đó là những cây rêu,chúng thuộc nhóm Rêu.
Bài 38:
RÊU - CÂY RÊU
Bài 38:
RÊU – CÂY RÊU
1. Môi trường sống của rêu:
Quan sát các hình sau cho biết môi trường sống của rêu ?
Sống trên đất ẩm
Rêu tường
Bài 38:
RÊU – CÂY RÊU
1. Môi trường sống của rêu:
? - Sống thành từng đám trên cạn, nơi ẩm ướt.
2. Quan sát cây rêu:
Rễ

Thân
Quan sát H38.1 và đọc thông tin SGK : Em có thể nhận ra được những bộ phận nào của cây rêu ?
Rễ:
Lá:
Nhỏ, mỏng
Chưa có mạch dẫn
Thân:
Ngắn, không phân nhánh
Chưa có mạch dẫn
giả, chưa có mạch dẫn, có khả năng hút nước
Quan sát H38.1 và đọc thông tin SGK:
Cơ quan sinh dưỡng của cây rêu có đặc điểm gì ?
Ở cây rêu chưa có rễ thật sự mà chỉ có những sợi đa bào giống rễ và thực hiện chức năng của rễ (điều quan trọng là chưa có mạch dẫn ở bên trong).Những sợi này được gọi là rễ giả .Còn rễ thật sự (hay rễ chính thức): muốn nói đến rễ của các cây xanh khác (như cây có hoa),có đầy đủ các bộ phận và bên trong có bó mạch dẫn.
Câu 4 /127 SGK :Tại sao rêu ở cạn nhưng chỉ sống được ở chỗ ẩm ướt ?
Vì :-Các thực vật sống ở trên cạn (như cây rêu) cần phải có bộ phận để hút nước và thức ăn ( bộ phận đó là rễ)và vận chuyển nước và thức ăn lên cây (bó mạch dẫn bên trong). Nhưng ở rêu chưa có bó mạch dẫn bên trong.
-Những đặc điểm cấu tạo của rêu (như đã biết trong bài) : đó là rêu chưa có rễ chính thức,chưa có bó mạch dẫn ở thân,lá và tất nhiên cả ở rễ. Như vậy chức năng hút và dẫn truyền chưa hoàn chỉnh.
-Việc lấy nước và chất khoáng hòa tan trong nước vào cơ thể còn phải thực hiện bằng cách thấm qua bề mặt.Điều đó giải thích tại sao rêu thường chỉ sống được ở chỗ ẩm ướt và sống thành từng đám,kích thước cây thường nhỏ bé.
R?:
Lá:
Nhỏ, mỏng
Chưa có mạch dẫn
Thân:
Ngắn, không phân nhánh
Chưa có mạch dẫn
giả, chưa có mạch dẫn, có khả năng hút nước
Rêu tuy có dạng cây (rễ,thân,lá) nhưng cấu tạo còn rất đơn giản,thô sơ,không giống như các cây xanh khác.
Quan sát hình 38.2 /127 SGk hãy cho biết rêu đã có hoa chưa ?
Rêu chưa có hoa ( thay vào đó là túi bào tử thuộc cơ quan sinh sản thực hiện chức năng tương tự như hoa)
Nêu đặc điểm cấu tạo của cây rêu ?
? Rêu là những thực vật sống ở cạn đầu tiên đã có thân,lá nhưng cấu tạo vẫn đơn giản :
-Rễ:giả, có khả năng hút nước.
-Thân: không phân nhánh.
-Lá:nhỏ,mỏng
-Chưa có mạch dẫn.
-Chưa có hoa .
Bài 38:
RÊU – CÂY RÊU
1. Môi trường sống của rêu:
2. Quan sát cây rêu:
Cây rêu
Cây có hoa (cây cải)
Nêu đặc điểm khác nhau về rễ, thân, lá giữa rong mơ, cây rêu và cây có hoa? Từ đó rút ra đặc điểm tiến hóa của rêu so với tảo?
Rong mo

Cây có hoa (cây cải)
Chua có: rễ,thân,láthật sự
Có:
Rễ: giả
Thân: chưa phân nhánh
Lá: nhỏ, mỏng
Có :
-Rễ
-Thân

Rong mơ (tảo)
Cây rêu
Cây có hoa
chưa có mạch dẫn
? Chưa hoàn chỉnh
Thực vật bậc cao
Thực vật bậc thấp
? Hoàn ch?nh
Có mạch dẫn (mạch rây và mạch gỗ)
Tại sao Tảo được xếp vào nhóm thực vật bậc thấp ?
Vì cơ thể của tảo chưa có rễ,thân,lá thật sự
Tại sao rêu được xếp vào nhóm thực vật bậc cao ?
Đã có rễ (rễ giả),thân ,lá.
3. Túi bào tử và sự phát triển của rêu :
Bài 38:
RÊU – CÂY RÊU
1. Môi trường sống của rêu:
2. Quan sát cây rêu:
Cây rêu
Quan sát hình 38.2 hãy phân biệt các phần của túi bào tử ?
Cây rêu
QUAN SÁT CHI TIẾT CÂY RÊU
Cuống
Túi bào tử chứa các bào tử
Nắp
Thảo luận nhóm (4 HS) 5 phút
Quan sát H38.2+ đọc ? /127 SGK trả lời các câu hỏi sau :
1. Cơ quan sinh sản của rêu là bộ phận nào?
2.Rêu sinh sản bằng gì?
3.Trình bày sự phát triển của rêu?
1. Co quan sinh sản của rêu là túi bào tử nằm ở ngọn cây rêu .
2.Rêu sinh sản bằng bào tử
.......
3 .Sự phát triển của rêu
.......
Bào tử
Cây rêu mang túi bào tử(ngọn cây )
Túi bào tử mở nắp
Túi bào tử có nắp
3. Sự phát triển của rêu :
.......
Cây rêu mang túi bào tử(ngọn cây)
Cây rêu cái
Cây rêu đực
Thụ tinh
3. Sự phát triển của rêu :
Trong quá trình phát triển ,đến một giai đoạn nhất định trước khi hình thành túi bào tử,ở ngọn các cây rêu khác nhau có mang cơ quan sinh sản hữu tính riêng biệt c hứa các tế bào sinh dục đực (tinh trùng )và cái(trứng),sau quá trình thụ tinh mới phát triển thành hợp tử,hợp tử phát triển thành túi bào tử chứa các bào tử.
.......
Bào tử
Cây rêu mang túi bào tử(ngọn cây)
Túi bào tử mở nắp
Túi bào tử có nắp
Cây rêu cái
Cây rêu đực
Thụ tinh
3. Sự phát triển của rêu :
Ở ngọn cây rêu vào khoảng cuối mùa xuân khi sự sinh sản hữu tính đã kết thúc và chuyển sang giai đoạn phát triển bằng bào tử (sinh sản vô tính)
-Cơ quan sinh sản của rêu là bộ phận nào ?
-Trình bày sự phát triển của rêu ?
? - Co quan sinh sản của rêu là túi bào tử nằm ở ngọn cây rêu.
- Rêu sinh sản bằng bào tử.
- Sự phát triển của rêu:
3. Túi bào tử và sự phát triển của rêu :
4. Vai trò của rêu
?
Sống trên đất nghèo chất dinh dưỡng
?
Sống trên đá
?
Sống ở đầm lầy
Quan sát các hình sau và đọc ? SGK/127 cho biết rêu có những vai trò gì ?
Tạo chất mùn
Tạo chất mùn
Tạo than bùn, làm phân bón, làm chất đốt
Rêu có vai trò gì ?
4. Vai trò của rêu :
?- Hình thành chất mùn.
- Tạo than bùn, làm phân bón, làm chất đốt.
3. Túi bào tử và sự phát triển của rêu :
Bài 38:
RÊU – CÂY RÊU
1. Môi trường sống của rêu:
2. Quan sát cây rêu:
Rêu có vai trò rất quan trọng đối với tự nhiên và đời sống con người.Do vậy chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ nguồn tài nguyên này ?
Trồng,nhân nuôi và khai thác chúng một cách hợp lý
Cơ quan sinh dưỡng của cây rêu gồm (1).........,
.(2)...... ,chưa có (3).......thật sự.Trong thân và la rêu chưa có (4)................... .Rêu sinh sản bằng (5)........ được chứa trong (6)..........,cơ quan này nằm ở .(7). .......cây rêu.
Kiểm tra đánh giá:
Hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống:

rễ
mạch dẫn
thân
túi bào tử
ngọn
bào tử
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
Câu 1: Gồm 8 chữ cái
.
Cơ quan sinh sản của cây rêu là bộ phận nào ?
T

T
O
À
I
B
Ú
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
Câu 2: Gồm 4 chữ cái
Bộ phận nào của cây rêu không phân nhánh ?
T
H
N
Â
Rễ của cây rêu có đặc điểm gì ?
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
Câu 3: Gồm 5 chữ cái
R

G
I

Dặn dò:
1. Học và trả lời câu hỏi cuối bài 38/ SGK
2. Xem trước bài 39.
3. Mỗi nhóm chuẩn bị mẫu vật: cây dương xỉ có túi bào tử ở mặt dưới lá.
Chúc quý thầy cô giáo và các em sức khoẻ
Chào tạm biệt !