tìm hai số khi biết tổng và hiệu

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Kim Nhung (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:54' 24-02-2013
Dung lượng: 78.5 KB
Số lượt tải: 157
Số lượt thích: 0 người
KẾ HOẠCH DẠY HỌC
Thứ bảy ngày 11 tháng 02 năm 2012
Tuần: Người dạy:
Môn: Toán Ngày dạy:
Lớp: 4/2 Người soạn: Nhóm giáo sinh khối 1
Bài:
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ

I. Mục tiêu
1. Kiến thức: Học sinh biết:
+ Biết cách tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng .
+ Giải bài toán về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng .
2.Kĩ năng:
+ Học sinh vận dụng được quy tắc vào làm các bài tập.
3. Thái độ:
+ Học sinh có ý thức học tập, tích cực phát biểu xây dựng bài.
+ Giáo dục ý thức ham học toán, tính tự giác và cẩn thận trong tính toán cho học sinh.
II. Đồ dùng dạy học
1. Giáo viên:
- Sách giáo khoa, đồ dùng dạy học.
2. Học sinh:
- Sách giáo khoa, vở bài tập, bảng con, giấy nháp.
III. Các hoạt động dạy học
Tiến trình dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh

1. Ổn định lớp, kiển tra bài cũ.
(5 phút)
- Cho lớp hát tập thể bài “Con chim hay hót”.
- Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 học sinh lên bảng làm bài, lớp làm vào bảng con.
H: Cho biết a= 38, b= 12, hãy tính giá trị của các biểu thức sau:
a+b=?
a-b=?
- Nhận xét và ghi điểm.
- Lớp hát tập thể.

- Hai học sinh lên bảng làm, lớp làm vào bảng con.

a+b=50
a-b=262. Bài mới
Hoạt động1:
Giới thiệu bài(1’)


Hoạtđộng2: Xây dựng quy tắc (12’)


Hoạt động3:
Luyện tập, thực hành(13’)


- Giới thiệu bài mới: Hôm nay chúng ta sẽ học bài tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng.
- y/c học sinh đọc đề bài.
- Gv gọi học sinh đọc bài toán ví dụ trong SGK.
- Gv hỏi : Bài toán cho biết gì ?

- Bài toán yêu cầu gì ?
- Gv nêu: Vì bài toán cho ta biết tổng và cho ta biết hiệu của 2 số , yêu cầu chúng ta tìm 2 số nên dạng toán này được gọi là bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
* Hướng dẫn vẽ sơ đồ bài toán :
- Gv vẽ đoạn thẳng biểu diễn số lớn lên bảng.
- Yêu cầu hs suy nghĩ xem đoạn thẳng biểu diễn số bé như thế nào so với đoạn thẳng biểu diễn số lớn.
- Gv vẽ đoạn thẳng biểu diễn số bé, sau đó yêu cầu hs lên bảng biểu diễn tổng và hiệu của hai số trên sơ đồ .
- Hoàn thành sơ đồ :
?
Số lớn 70
Số bé ? 10

Hướng dẫn giải bài toán (cách 1)
- Yêu cầu hs quan sát kỹ sơ đồ và suy nghĩ cách tìm hai lần số bé.
- Yêu cầu hs phát biểu ý kiến.
- Gv dùng phấn màu để gạch chéo hoặc bìa để che phần hơn của số lớn so với số bé và nêu vấn đề : Nếu bớt đi phần hơn của số lớn so với số bé thì số lớn như thế nào so với số bé ?
- Gv: Lúc đó trên sơ đồ ta còn lại hai đoạn thẳng biểu diễn hai số bằng nhau và mỗi đoạn thẳng là một lần của số bé, vậy ta còn lại 2 lần của số bé
- Phần lớn hơn của số lớn so với số bé được gọi là gì ?
- Khi bớt đi phần hơn của số lớn so với số bé thì tổng của chúng thay đổi như thế nào ?
- Tổng mới là bao nhiêu ?
- Tổng mới là hai lần của số bé , vậy ta có hai lần số bé là bao nhiêu?
- Hãy tìm số bé ?
- Hãy tìm số lớn ?

- Yêu cầu hs trình bày bài giải của bài toán.
- Yêu cầu hs đọc lời giải đúng của bài toán , sau đó nêu cách tìm số bé.
- Gv ghi cách tìm số bé lên bảng và yêu cầu hs ghi nhớ .