ti le khuon mat nguoi

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Xuân Manh (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:45' 03-05-2012
Dung lượng: 2.2 MB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN PHÚ HOÀ
TRƯỜNG THCS TRẦN HÀO
VỀ THAM DỰ HỘI GIẢNG CẤP TRƯỜNG
Giáo viên: Dương Thị Ngọc Tâm
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO
MÔN: MỸ THUẬT 8
Em hãy cho biết khuôn mặt người nào cân đối nhất? Vì sao?
Nhận xét bổ sung:
Khuôn mặt người thứ 2 là cân đối nhất vì tương quan tỉ lệ các bộ phận trên khuôn mặt được vẽ rất hợp lí
H2
Giới thiệu một số tranh, ảnh chân dung:
VẼ THEO MẪU
BÀI 13
GIỚI THIỆU TỈ LỆ KHUÔN MẶT NGƯỜI
VẼ THEO MẪU
BÀI 13
GIỚI THIỆU TỈ LỆ KHUÔN MẶT NGƯỜI
Em hãy cho biết điểm giống nhau trên khuôn mặt?
Trả lời
Giống nhau: Mỗi người ai cũng có tóc, mắt, tai, mũi, miệng
VẼ THEO MẪU
BÀI 13
GIỚI THIỆU TỈ LỆ KHUÔN MẶT NGƯỜI
Em hãy cho biết điểm khác nhau trên khuôn mặt?
Khác nhau: Người có khuôn mặt tròn, vuông, trái xoan . Người có mắt to, nhỏ; miệng rộng, hẹp; mũi cao, thấp .
Trả lời
VẼ THEO MẪU
BÀI 13
GIỚI THIỆU TỈ LỆ KHUÔN MẶT NGƯỜI
Trả lời
Con người biểu hiện cảm xúc và tình cảm qua bộ phận nào trên khuôn mặt?
Chúng ta biểu hiện cảm xúc và tình cảm qua mắt, miệng . và qua vẻ mặt thường biểu hiện cảm xúc và tình cảm (vui, buồn, giận giữ)
VẼ THEO MẪU
BÀI 13
GIỚI THIỆU TỈ LỆ KHUÔN MẶT NGƯỜI
II/ Tỉ lệ khuôn mặt người
Giới thiệu khuôn mặt
Khuôn mặt người được chia làm mấy phần chính theo chiều dài của mặt?
Khuôn mặt của chúng ta được chia làm 3 phần chính (Chân tóc đến chân mày; Chân mày đến chân mũi; Chân mũi đến cằm )
Trả lời
1/ Tỉ lệ các bộ phận chia theo chiều dài của khuôn mặt :
VẼ THEO MẪU
BÀI 13
GIỚI THIỆU TỈ LỆ KHUÔN MẶT NGƯỜI
II/ Tỉ lệ khuôn mặt người
1/ Tỉ lệ các bộ phận chia theo chiều dài của mặt :
Trên khuôn mặt tóc nằm ở vị trí nào?
Trả lời
Chân tóc đến đỉnh đầu
Trán nằm ở vị trí nào theo chiều dài khuôn mặt ?
Trả lời
Trán ở vị trí 1/3 chiều dài khuôn mặt
Mắt ở vị trí nào theo chiều dài của khuôn mặt?
VẼ THEO MẪU
BÀI 13
GIỚI THIỆU TỈ LỆ KHUÔN MẶT NGƯỜI
II/ Tỉ lệ khuôn mặt người
1/ Tỉ lệ các bộ phận chia theo chiều dài của mặt :
Trả lời
Trả lời
Miệng ở vị trí nào theo chiều dài khuôn mặt ?
Miệng ở vị trí khoảng 1/3 từ chân mũi đến c ằm
Tai ở vị trí nào theo chiều dài khuôn mặt ?
Tai ở vị trí khoảng ngang lông mày đến chân mũi
Trả lời
Mắt ở vị trí khoảng 1/ 3từ lông mày đến chân mũi
II/ Tỉ lệ khuôn mặt người
1/ Tỉ lệ các bộ phận chia theo chiều dài của mặt :
VẼ THEO MẪU
BÀI 13
GIỚI THIỆU TỈ LỆ KHUÔN MẶT NGƯỜI
Kết luận
- Tóc từ chân tóc đến đỉnh đầu
- Trán ở vị trí 1/3 chiều dài khuôn mặt
- Mắt ở vị trí 1/3 từ lông mày đến chân mũi
- Miệng ở vị trí 1/3 từ chân mũi đến cằm
- Tai ở vị trí từ ngang lông mày đến chân mũi
VẼ THEO MẪU
BÀI 13
GIỚI THIỆU TỈ LỆ KHUÔN MẶT NGƯỜI
II/ Tỉ lệ khuôn mặt người
1/ Tỉ lệ các bộ phận chia theo chiều dài của mặt :
2/ Tỉ lệ các bộ phận được chia theo chiều rộng của mặt:
Khoảng cách giữa hai mắt bằng bao nhiêu phần theo chiều rộng của khuôn mặt ?
Trả lời
Khoảng cách của hai mắt bằng khoảng 1/5 chiều rộng của khuôn mặt
Chiều dài của mỗi con mắt bằng bao nhiêu phần theo chiều rộng của khuôn mặt?
Trả lời
Chiều dài của mỗi con mắt bằng khoảng 1/5 chiều rộng của khuôn mặt
VẼ THEO MẪU
BÀI 13
GIỚI THIỆU TỈ LỆ KHUÔN MẶT NGƯỜI
II/ Tỉ lệ khuôn mặt người
1/ Tỉ lệ các bộ phận chia theo chiều dài của mặt :
2/ Tỉ lệ các bộ phận được chia theo chiều rộng của mặt:
Hai thái dương bằng bao nhiêu phần theo chiều rộng của khuôn mặt?
Trả lời
Hai thái dương khoảng bằng 2/5 chiều rộng của khuôn mặt
Khoảng cách giũa hai cánh mũi như thế nào?
Trả lời
Khoảng cách giữa hai cánh mũi thường rộng hơn khoảng cách giũa hai mắt
VẼ THEO MẪU
BÀI 13
GIỚI THIỆU TỈ LỆ KHUÔN MẶT NGƯỜI
II/ Tỉ lệ khuôn mặt người
1/ Tỉ lệ các bộ phận chia theo chiều dài của mặt :
2/ Tỉ lệ các bộ phận chia theo chiều rộng của mặt:
Trả lời
Miệng như thế nào so với mũi?
Miệng rộng hơn mũi
- Khoảng cách giữa hai mắt bằng khoảng 1/5 chiều rộng của khuôn mặt
- Chiều dài của mỗi mắt bằng khoảng 1/5 chiều rộng của khuôn mặt
Kết luận
VẼ THEO MẪU
BÀI 13
GIỚI THIỆU TỈ LỆ KHUÔN MẶT NGƯỜI
II/ Tỉ lệ khuôn mặt người
1/ Tỉ lệ các bộ phận chia theo chiều dài của mặt :
2/ Tỉ lệ các bộ phận được chia theo chiều rộng của mặt:
- Hai thái dương bằng khoảng 2/5 chiều rộng của khuôn mặt
- Khoảng cách giũa hai cánh mũi thường rộng hơn khoảng cách giũa hai mắt
- Miệng rộng hơn mũi
VẼ THEO MẪU
BÀI 13
GIỚI THIỆU TỈ LỆ KHUÔN MẶT NGƯỜI
II/ Tỉ lệ khuôn mặt người
1/ Tỉ lệ các bộ phận chia theo chiều dài của mặt :
2/ Tỉ lệ các bộ phận được chia theo chiều rộng của mặt:
III/ Thực hành:
- Chia nhóm
- Vẽ lại khuôn mặt hai bạn ngồi mẫu (tìm đặc điểm mắt, mũi, miệng)
- Vẽ trên giấy A4
VẼ THEO MẪU
BÀI 13
GIỚI THIỆU TỈ LỆ KHUÔN MẶT NGƯỜI
Nhận xét bài vẽ:
+ Hình dáng chung
+ Đặc điểm khuôn mặt
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
VẼ THEO MẪU
BÀI 13
GIỚI THIỆU TỈ LỆ KHUÔN MẶT NGƯỜI
Chia lớp thành 2 đội A,B
Thực hành các trạng thái tình cảm
TRÒ CHƠI
VẼ THEO MẪU
BÀI 13
GIỚI THIỆU TỈ LỆ KHUÔN MẶT NGƯỜI
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
1/ Bài vừa học:
- Quan sát khuôn mặt người thân và tìm ra đặc điểm mắt, mũi, miệng
- Đọc và làm bài tập tham khảo ở sách giáo khoa trang 115;116
VẼ THEO MẪU
BÀI 13
GIỚI THIỆU TỈ LỆ KHUÔN MẶT NGƯỜI
2/ Bài sắp học:
Bài 14: MỘT SỐ TÁC GIẢ, TÁC PHẨM TIÊU BIỂU CỦA MỸ THUẬT VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1954-1975
a/ Hoạ sĩ Trần Văn Cẩn với bức tranh sơn mài Tát nước đồng chiêm
BÀI 13
VẼ THEO MẪU
BÀI 13
GIỚI THIỆU TỈ LỆ KHUÔN MẶT NGƯỜI
b/ Hoạ sĩ Nguyễ Sáng với bức tranh sơn mài Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ
VẼ THEO MẪU
BÀI 13
GIỚI THIỆU TỈ LỆ KHUÔN MẶT NGƯỜI
c/ Hoạ sĩ Bùi Xuân Phái với các bức tranh Phố Cổ
VẼ THEO MẪU
BÀI 13
GIỚI THIỆU TỈ LỆ KHUÔN MẶT NGƯỜI
TIẾT HỌC ĐÃ KẾT THÚC
KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ MẠNH KHOẺ