Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

BÀI VIẾT  (2 bài)

Bản thân

Tốt nghiệp SP năm 1979. Ra trường đi dạy học tại trường THCS xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, Thái Nguyên. Tháng 12 năm 1980 nhập ngũ lên đường bảo vệ Tổ Quốc, huấn luyện tại Thanh Linh, huyện Phú Bình, đến tháng 2 năm 1981 chuyển về đại đội I, tiểu đoàn 3, lữ đoàn 575 Quân khu I. Xuất ngũ ngày 31 tháng 12 năm 1984, về nhận công tác tại phòng giáo dục huyện Phổ Yên. Tháng 10 năm 1985 về dạy học tại trường THCS Tiên...

TÀI LIỆU  (1 bài)

Nghị định Số: 29/2012/NĐ-CP, ngày 12 tháng 04 năm 2012, NGHỊ ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2012 NGHỊ ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ VIÊN CHỨC Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Chính phủ ban hành Nghị định về tuyển dụng,...

Thành viên tích cực

Avatar
Nguyễn Thị Khánh Vân
Điểm số: 412
Avatar
Tăng Xuân Sơn
Điểm số: 284
No_avatar
Trịnh Ngọc Cường
Điểm số: 276
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 274
Avatar
Phan Tuấn Hải
Điểm số: 173
Avatar
Vũ Thị Kim Liên
Điểm số: 162
Avatar
Nguyễn Thiên Hương
Điểm số: 150
Avatar
Nguyễn Xuân Thiển
Điểm số: 144

Website của các thành viên

Website Phan Tuấn Hải
Lượt truy cập: 1063
http://xtoan78.violet.vn/
Lượt truy cập: 971
Lê Trung Chánh - Kiên Giang
Lượt truy cập: 405
Website của Nguyễn Thi Phương Lan
Lượt truy cập: 300
Website của Phạm Huỳnh Nam
Lượt truy cập: 208