Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Sỹ Hồ
Giới tính Nam
Email ho.hatinh@gmail.com
Website http://violet.vn/nguyensyho
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Tân Bình
Quận/huyện Huyện Tân Uyên
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Nguyễn Minh Hà, Nguyễn Thu Phương
Đã đưa lên 442 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 31 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 339 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này