Ke chu net deu

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hà Sơn Lộc (trang riêng)
Ngày gửi: 00h:04' 16-05-2010
Dung lượng: 228.0 KB
Số lượt tải: 129
Số lượt thích: 0 người
I. QUAN SÁT - NHẬN XÉT
- So sánh bề rộng các nét của các chữ cái trong bảng chữ cái nét đều trên ?
+ Chữ in hoa nét đều có các nét đều bằng nhau.
- Chiều cao, chiều ngang của chữ có thể thay đổi được không ?
I. QUAN SÁT - NHẬN XÉT
Chiều ngang, chiều
cao của chữ có thể
thay đổi theo mục
đích trình bày
của người kẻ chữ
I. QUAN SÁT - NHẬN XÉT
- Xét theo đặc điểm của nét (nét cong, nét thẳng) ta có thể chia các chữ trong bảng chữ cái nét đều ra làm mấy loại ?
I. QUAN SÁT - NHẬN XÉT
- Có thể chia các chữ trong bảng chữ cái in hoa nét đều ra làm 3 loại.
Loại 1

Các chữ chỉ nét thẳng

A E H
I K L
M N T
V X Y

Loại 2

Các chữ nét thẳng,
nét cong

B D Đ
G P R
U


Loại 1

Các chữ chỉ nét cong


C O Q
S

* ĐẶC ĐIỂM CỦA CHỮ IN HOA NÉT ĐỀU:
- Chữ in hoa nét đều có các nét đều bằng nhau.
- Chiều ngang, chiều cao của chữ có thể thay đổi theo mục đích trình bày của người kẻ chữ
Xét theo đặc điểm của nét ta có thể chia các chữ trong bảng chữ cái in hoa nét đều ra làm 3 loại.
+ Loại 1: Các chữ chỉ nét thẳng: A, E, H, I, K, L, M, N, T, V, X, Y
+ Loại 2: Các chữ nét thẳng, cong: B, D, Đ, G, P, R, U
+ Loại 3: Các chữ chỉ nét cong: C, O, Q, S
II. CÁCH VẼ.
1. Cách sắp xếp dòng chữ.