Cách giải toán tìm 2 số khi biết tổng và hiệu

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Mạnh Hùng (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:32' 09-10-2012
Dung lượng: 24.5 KB
Số lượt tải: 141
Số lượt thích: 0 người
MÔT SỐ DẠNG TOÁN 5 VÀ CÁCH GIẢI
Dạng 1: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Cách giải:
Số bé: (Tổng – hiệu) : 2; Số lớn: (Tổng + hiệu) : 2

Bài 1:
Biết trung bình cộng của 2 số bằng 185 và biết số lớn hơn số bé 24 đơn vị. Tìm 2 số đó.
Cách giải
Hiệu của 2 số chính bằng 24..

Bài 2:
Tìm hai phân số biết tổng của chúng bằng 17/20 và hiệu của chúng bằng 7/20.
Cách giải
Áp dụng công thức tính trực tiếp tìm ra số lớn, số bé.

Bài 3:
Tìm 2 số lẻ liên tiếp biết tổng của chúng bằng 764.
Cách giải
Tìm hiệu bằng cách: 2 số lẻ liên tiếp hiệu luôn luôn bằng 2.
Bài 4:
Tìm 2 số chẵn liên tiếp biết tổng của chúng bằng 2008.
Cách giải
Tìm hiệu bằng cách: 2 số chẵn liên tiếp hiệu luôn luôn bằng 2.

Bài 5:
Tìm 2 số tự nhiên liên tiếp biết tổng của chúng bằng 2009.
Cách giải
Tìm hiệu bằng cách: 2 số tự nhiên liên tiếp hiệu luôn luôn bằng 1.

Bài 6:
Tìm hai số tự nhiên liên tiếp biết tổng của chúng bằng 215 và giữa chúng có 3 số lẻ khác.
Cách giải
Tìm hiệu bằng cách:
Nếu tổng là số lẻ (215) ta suy ra 2 số phải tìm một số là số lẻ, một số là số chẵn.
Nếu giữa chúng có a hay nhiều số lẻ, hoặc có a hay nhiều số chẵn cách tính hiệu áp dụng công thức sau:
a  2 + 1 (a là số, số lẻ hay số số chẵn xen giữa chúng)
Bài 7:
Tìm hai số tự nhiên liên tiếp biết tổng của chúng bằng 216 và giữa chúng có 3 số lẻ hoặc 3 số chẵn khác nhau .
Cách giải
Tìm hiệu bằng cách:
Nếu tổng là số chẵn (216) ta suy ra 2 số phải tìm là 2 số lẻ hoặc là 2 số chẵn.
Nếu giữa chúng có a hay nhiều số lẻ, hoặc có a hay nhiều số chẵn cách tính hiệu áp dụng công thức sau:
a  2 + 2 (a là số, số lẻ hay số số chẵn xen giữa chúng)

Bài 8:
Tìm hai số tự nhiên liên tiếp biết tổng của chúng bằng 216 và giữa chúng có 3 số tự nhiên liên tiếp.
Cách giải
Tìm hiệu bằng cách: a + 1 (a là số tự nhiên liên tiếp)
Vậy, hiệu của 2 số trong bài tập trên là :
3 + 1 = 8