Cách giải toán tìm 2 số khi biết tổng và hiệu

(Bài giảng chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Mạnh Hùng (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:32' 09-10-2012
Dung lượng: 24.5 KB
Số lượt tải: 136
Số lượt thích: 0 người

MÔT SỐ DẠNG TOÁN 5 VÀ CÁCH GIẢI
Dạng 1: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Cách giải:
Số bé: (Tổng – hiệu) : 2; Số lớn: (Tổng + hiệu) : 2

Bài 1:
Biết trung bình cộng của 2 số bằng 185 và biết số lớn hơn số bé 24 đơn vị. Tìm 2 số đó.
Cách giải
Hiệu của 2 số chính bằng 24..

Bài 2:
Tìm hai phân số biết tổng của chúng bằng 17/20 và hiệu của chúng bằng 7/20.
Cách giải
Áp dụng công thức tính trực tiếp tìm ra số lớn, số bé.

Bài 3:
Tìm 2 số lẻ liên tiếp biết tổng của chúng bằng 764.
Cách giải
Tìm hiệu bằng cách: 2 số lẻ liên tiếp hiệu luôn luôn bằng 2.
Bài 4:
Tìm 2 số chẵn liên tiếp biết tổng của chúng bằng 2008.
Cách giải
Tìm hiệu bằng cách: 2 số chẵn liên tiếp hiệu luôn luôn bằng 2.

Bài 5:
Tìm 2 số tự nhiên liên tiếp biết tổng của chúng bằng 2009.
Cách giải
Tìm hiệu bằng cách: 2 số tự nhiên liên tiếp hiệu luôn luôn bằng 1.

Bài 6:
Tìm hai số tự nhiên liên tiếp biết tổng của chúng bằng 215 và giữa chúng có 3 số lẻ khác.
Cách giải
Tìm hiệu bằng cách:
Nếu tổng là số lẻ (215) ta suy ra 2 số phải tìm một số là số lẻ, một số là số chẵn.
Nếu giữa chúng có a hay nhiều số lẻ, hoặc có a hay nhiều số chẵn cách tính hiệu áp dụng công thức sau:
a  2 + 1 (a là số, số lẻ hay số số chẵn xen giữa chúng)
Bài 7:
Tìm hai số tự nhiên liên tiếp biết tổng của chúng bằng 216 và giữa chúng có 3 số lẻ hoặc 3 số chẵn khác nhau .
Cách giải
Tìm hiệu bằng cách:
Nếu tổng là số chẵn (216) ta suy ra 2 số phải tìm là 2 số lẻ hoặc là 2 số chẵn.
Nếu giữa chúng có a hay nhiều số lẻ, hoặc có a hay nhiều số chẵn cách tính hiệu áp dụng công thức sau:
a  2 + 2 (a là số, số lẻ hay số số chẵn xen giữa chúng)

Bài 8:
Tìm hai số tự nhiên liên tiếp biết tổng của chúng bằng 216 và giữa chúng có 3 số tự nhiên liên tiếp.
Cách giải
Tìm hiệu bằng cách: a + 1 (a là số tự nhiên liên tiếp)
Vậy, hiệu của 2 số trong bài tập trên là :
3 + 1 = 8