Bai tap ve hinh giai tich trong mp

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Gong Kinh (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:38' 15-06-2011
Dung lượng: 47.0 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
TUYỂN CHỌN ĐỀ THI

Câu 1 (Oxy), cho tam giác ABC có phương trình các cạnh AB, BC lần lượt là 5x+2y+7=0, x-2y-1=0. Biết phương trình phân giác trong của góc A là x+y-1=0. Tìm tọa độ đỉnh C của tam giác ABC.
Câu 2 (Oxy), cho đường tròn (C):  và parabol: y2=x. Tìm trên (P) các điểm M mà từ đó có thể kẻ được hai tiếp tuyến với đường tròn (C) và hai tiếp tuyến này tạo với nhau một góc 600.
Câu 3 Trong (Oxy), cho đường thẳng (d): 3x-4y+5 =0, và đường tròn (C) . Tìm những điểm M thuộc (C) và N thuộc (d) sao cho MN có độ dài ngắn nhất.
Câu 4 Cho đường tròn (C)  và điểm M(). Tìm trên (C) những điểm N sao cho MN ngắn nhất.
Câu 5 Cho điểm A(1;1) và đường thẳng (d) 4x+3y-12=0. Gọi B, C lần lượt là giao điểm của (d) với các trục Ox, Oy. Xác định tọa độ trực tâm của tam giác ABC.
Câu 6 Cho (C):. Viết ptđt d song song với đt
x-2y-4=0 và cắt (C) theo một dây cung có độ dài bằng 4.
Câu 7 Cho điểm M(1;2). Lập pt đường thẳng qua M, cắt tia Ox, Oy tương ứng tại A, B sao cho tam giác OAB có diện tích nhỏ nhất.
Câu 8 Cho tam giác ABC cân tạiA.biết phương trình các đường thẳng AB, BC tương ứng là (d) 2x+y-1=0; (l): x+4y+3=0 Lập phương trình đường cao qua đỉnh B của tam giác ABC.
Câu 9 Cho tam giác ABC biết ba chân đường cao tương ứng với các đỉnh A, B,C là A’(1;1); B’(-2;3); C’(2;4). Viết ptđt chứa cạnh BC .
Câu 10 (Oxy), cho điểm M(2;-1) và đường tròn (C1) . Viết pt đường tròn (C2) có bán kính bằng 4 và cắt (C1) theo một dây cung qua M có độ dài nhỏ nhất.
Câu 11 Tính diện tích của tam giác đều nội tiếp elíp (E) , nhận điểm A(0;2) là đỉnh và trục tung làm trục đối xứng.
Câu 12 Tính diện tích tam giác đều nội tiếp parabol (P): nhận đỉnh của (P) làm một đỉnh và trục hoành Ox làm trục đối xứng.
Câu 13 Cho elip (E):  và điểm I(1;2). Viết PT đường thẳng d qua I biết đường thẳng d cắt (E) tại A, B và I trung điểm AB.
Câu 14 Cho parabol (P): y2=4x và A(5;2). Tìm M trên (P) sao cho AM ngắn nhất.
Câu 15 Cho (P) y2=2px (p>0), A là một điểm cố định trên (P). Một góc vuông đỉnh A các cạnh cắt (P) tại B, C. CMR đường thẳng BC luôn đi qua một điểm cố định.
Câu 14 Cho (H) . Các tiêu điểm F1, F2, và M là điểm bất kì nằm trên (H), O là gốc tọa độ.
CMR: , và .