BẢN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH 2013

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Văn Tư (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:16' 31-07-2013
Dung lượng: 37.0 KB
Số lượt tải: 524
Số lượt thích: 0 người
  
ĐẢNG ỦY THỊ TRẤN VẠN GIÃ
CHI BỘ TRƯỜNG TH VẠN GIÃ 2

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Vạn Giã, ngày 06 tháng 6 năm 2013


  
BẢN ĐĂNG KÝ
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2013

I. Thông tin về bản thân:
1. Họ và tên: ĐINH VĂN TƯ
2. Ngày sinh: ngày 08 tháng 11 năm 1957
3. Chức vụ: Phó bí thư chi bộ
4. Hiện đang sinh hoạt tại chi bộ trường TH Vạn Gĩa 2
II. Nội dung đăng ký :
Sau khi được tiếp thu những nội dung cơ bản chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp ”. Liên hệ với nhiệm vụ được giao, tôi đăng ký trước tổ chức các nội dung phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức của Bác cụ thể như sau:
1. Về phong cách quần chúng
- Quan hệ tốt với tập thể cán bộ, viên chức trong nhà trường, giữ mối quan hệ thân mật với quần chúng nơi cư trú
- Luôn gần gũi, tôn trọng và lắng nghe ý kiến đóng góp của tập thể và các viên chức trong trường, của quần chúng nhân dân nơi tổ dân phố đang cứ trú. Thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của cán bộ, viên chức và quần chúng nơi cư trú.
- Tinh thần vui vẻ, có thái độ hòa nhã với cán bộ, viên chức trong trường, với cha mẹ học sinh.
- Cam kết thực hiện nghiêm 19 điều đảng viên không được làm theo quy định của Đảng.
2. Về phong cách dân chủ
- Tôn trọng tập thể, phát huy sức mạnh tập thể, tin tưởng, hòa đồng với mọi người trong tập thể nhà trường
- Mở rộng dân chủ, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong chi bộ, dân chủ với quần chúng. Tích cự tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, mạnh dạn đóng góp ý kiến xây dựng chi bộ, nhà trường và tổ chức công đoàn thực sự được dân chủ, công khai và minh bạch.
- Luôn tôn tôn trọng và thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình.
3. Về trách nhiệm nêu gương
Căn cứ vào Quy định 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu cao của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt cao cấp.
- Về tư tưởng chính trị : Kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chấp hành tốt các quy định.
- Về đạo đức, lối sống, tác phong: Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, không sống thực dụng.
- Việc tự phê bình, phê bình: Trung thực nhìn nhận thiếu sót của bản thân để tự khắc phục, thẳng thắng phê bình góp ý xây dựng đồng chí đồng đội, không chia bè kết phái
- Về quan hệ với nhân dân: Luôn gần gũi, tôn trọng mọi người, giải quyết công việc nhanh gọn, không lợi dụng sự tin tưởng của nhân dân, rề rà gây khó dễ.
- Về trách nhiệm trong công tác: Có trách nhiệm cao với công việc được phân công, hoàn thành tốt đúng thời gian và chất lượng cao nhất. Sẵn sàng nhận trách nhiệm của bản thân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được tập thể giao phó và tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách
- Về ý thức tổ chức kỷ luật: Chấp hành nội quy, quy chế của chi bộ, cơ quan.
- Về đoàn kết nội bộ: Nêu cao tin thần đoàn kết, chia sẻ khó khăn với đồng nghiệp, có lòng bao dung với cán bộ, viên chức trong trường.
4. Những nội dung khác
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
- Báo cáo cho cấp trên đúng theo yêu cầu thời gian.
- Quan tâm hơn với đời sống, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, viên chức trong trường.
Tôi xin quyết tâm và thực hiện có hiệu quả các nội dung đã nêu trên./.
 
T/M CHI ỦY Người đăng ký
BÍ THƯ
ĐINH VĂN TƯ