danh mục tài nguyên

TRÒ CHUYỆN VỚI CHÚNG TÔI

 • (Trương Hoàng Anh)
 • (Nguyễn Lương Hùng)
 • (Đỗ Mạnh Hà)
 • (Ngô Văn Chinh)
 • (Ngô Thị Thu Hiền)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Mauchuvietbangchuhoadung.png Namhocmoi_2.swf FLASH1_CHAO_MUNG_NAM_HOC_MOI.swf Motminh1.swf Dieu_muon_noi.swf Loi_thay_nam_xua.swf 2010.swf Hoa_nang_buc_giang__Quoc_Thanh_NCT_71633882140909073750.mp3 Meo.swf 0.Cfe_muoi!.swf Fimhai1.flv Phim_Thanh_pho_Hue.swf Tinh_yeu_hay_quay_ve_Nhac_tre.swf 32.swf 0.dongvat_(90).jpg 0.dongvat_(34).jpg 0.100.jpg 0.1_(272).jpg 0.dongvat_(330).jpg 0.1_in_2.gif

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Website của Ngô Thị Thu Hiền (THCS Cao Minh- Vĩnh Phúc).

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  THÔNG TIN THƯ VIỆN  (3 bài)

  fasdf

  * ÑEÀ CÖÔNG PHAÀN DÖÏ THI “ CHUÙNG EM KEÅ CHUYEÄN BAÙC HOÀ” Thí Sinh : NGUYEÃN THÒ YEÁN KHA Tröôøng TH Höng Loäc Caâu Chuyeän : Baùc Hoà ñeán vôùi caùc chaùu moà coâi ôû traïi Kim Ñoàng Kính Thöa Quyù Ñaïi Bieåu Thöa Ban Giaùm Khaûo cuøng toaøn theå caùc baïn hoïc sinh . Vaøo moät ngaøy ñaàu thaùng 9 caùch ñaây 38 naêm caû daân toäc Vieät Nam ñaõ ñau ñôùn tieãn ñöa ngöôøi cha kính yeâu veà coõi vónh haèng . Nhöõng...

  THÔNG TIN NGÀNH GIÁO DỤC  (8 bài)

  Nghề làm toán ở Mỹ

  toán thuần túy –pure mathematics, hay mathematics), tuy rằng không có danh giới rạch ròi giữa hai loai đó. Các “toán học (mà một phần đáng kể là do các “toan hoc, nhưng những người làm những nghề đó không gọi là nhà toán học mà được gọi với những tên khác, ví dụ như: nhà vật lý, kỹ sư công nghệ thông tin, giáo viên dạy toán phổ thông, nhà thống kê (statistician — sử dụng một chuyên ngành của nhà toán học (mathematician), kể cả lý thuyết lẫn...

  MỖI NGÀY MỘT CÂU CHUYỆN  (19 bài)

  Tâm sự một thầy giáo về việc dạy và học tiếng Anh

  Trung bình khoảng 3 tháng, tôi dạy hết cuốn Let’s go 1A, sau đó học sinh phải mua Let’s go 1B, sau 3 tháng lại mua một cuốn gần 40.000 đồng. Nếu cả nước có 1 triệu học sinh tiểu học thì sau 3 tháng, chúng ta phải bỏ ra gần 40 tỷ đồng để mua giáo trình Let’s go cho con em học. Người gửi: Nhà giáo Trần Lê Văn Tôi là giáo viên lâu năm chuyên về tiếng Anh cho thiếu nhi ở Quy Nhơn. Tôi có 5...

  PHẦN MỀM ỨNG DỤNG  (2 bài)

  Chuyển file PowerPoint thành Flash

  Với kích thước nhỏ gọn, dễ dàng tích hợp hình ảnh, âm thanh, và dễ dàng đưa lên trang web hay download về thực hiện trên máy đơn, định dạng Flash ngày càng được ưa chuộng. Người ta đua nhau chuyển mọi thứ thành Flash: phim ảnh, hình ảnh, trò chơi, bài học... (nói chung là đủ mọi thứ trên đời!). Vậy thì có cách nào chuyển một tập tin PowerPoint với phần đuôi .PPT thành đuôi .SWF (dạng thức Flash) không? Xin thưa là có! Và bạn cũng không...

  Những con ong chăm chỉ

  Avatar
  Trần Phú Vương
  Điểm số: 1838
  Avatar
  Đỗ Văn Hùng
  Điểm số: 990
  Avatar
  Nguyễn Thiên Hương
  Điểm số: 984
  Avatar
  Đỗ Văn Bình
  Điểm số: 980
  Avatar
  Phan Tuấn Hải
  Điểm số: 924
  Avatar
  Đặng Việt Đông
  Điểm số: 882
  Avatar
  Hồ Minh Nhựt
  Điểm số: 826
  Avatar
  Nguyễn Thị Thuận
  Điểm số: 660

  Website đơn vị tiêu biểu

  Website cá nhân tiêu biểu

  Website của Trần Minh Khôi
  Lượt truy cập: 3163
  Website Phan Tuấn Hải
  Lượt truy cập: 2709
  http://xtoan78.violet.vn/
  Lượt truy cập: 1827
  Nhóm phát triển Thư viện ViOLET
  Lượt truy cập: 1455
  BLOG HÓA HỌC - Chia sẻ tài liệu
  Lượt truy cập: 1395
  Blog Vo Nhat Truong
  Lượt truy cập: 799