Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  0.Cfe_muoi!.swf 0.Rose_and_hears.swf Dem_hoa_dang.swf My_Son.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Cac dang Phan ung Oxi hoa-Khu

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Ngô Văn Bình (trang riêng)
  Ngày gửi: 23h:34' 03-08-2010
  Dung lượng: 73.5 KB
  Số lượt tải: 134
  Số lượt thích: 0 người
  CÁC LOẠI PHẢN ỨNG OXI HOÁ KHỬ
  Câu 1. Hãy xác định số oxi hoá của C trong các hợp chất: CH4, CH3OH, CO2, CO, HCHO, C2H2. CaC2.
  Câu 2 Hãy xác định số oxi hoá của S trong các hợp chất sau: H2S, SO2, SO3, FeS, FeS2.
  Câu 3. Hãy nêu sự khác nhau giữa các khái niệm: chất oxi hoá và sự oxi hoá; chất khử và sự khử.
  Câu 4: Điều khẳng định sau đây có đúng không? Giải thích “ Một chất có tính oxi hoá gặp một chất có tính khử, nhất thiết phải xảy ra phản ứng oxi hoá khử”.
  Câu 5: Cân bằng các phản ứng oxi hóa khử sau:
  A/ Dạng đơn giản.
  1, S + HNO3 ( H2SO4 + NO 2, I2 + HNO3 ( HIO3 + NO + H2O
  3, NH3 + O2 ( NO + H2O 4, H2SO4 + HI ( I2 + H2S + H2O
  5, Fe2O3 + H2 ( Fe + H2O 6, Na + H2O ( NaOH + H2
  7, P + KClO3 ( P2O5 + KCl 8, NO2 + O2 + H2O ( HNO3
  9, Mg + HNO3 ( Mg(NO3)2 + NO + H2O 10, Cu + H2SO4 ( CuSO4 + SO2 + H2O
  11, Al + H2SO4 ( Al2(SO4)3 + SO2 + H2O 12, Zn + HNO3 ( Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O
  13, MnO2 + HCl ( MnCl2 + Cl2 + H2O
  14, K2Cr2O7 + HCl ( KCl + CrCl3 + Cl2 + H2O
  15, NaBr + KMnO4 + H2SO4 ( Br2 + MnSO4 + Na2SO4 + K2SO4 + H2O
  16, K2Cr2O7 + FeSO4 + H2SO4 ( K2SO4 + Cr2(SO4)3 + Fe2(SO4)3 + H2O
  17, Na2S2O3 + Cl2 + H2O ( NaHSO4 + HCl
  18, K2Cr2O7 + H2S + H2SO4 ( K2SO4 + Cr2(SO4)3 + S + H2O
  19, KMnO4 + Na2SO3 + H2SO4 ( MnSO4 + K2SO4 + Na2SO4 + H2O
  20, Zn + NaNO3 + NaOH ( Na2ZnO2 + NH3 + H2O
  21. Al + HNO3 ( Al(NO3)3 + N2O + H2O
  22. FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 ( Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O
  23. Fe + H2SO4 đặc ( Fe2(SO4)3 + H2S + H2O
  24. FeO + KMnO4 + H2SO4 ( Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O
  25. K2SO3 + KMnO4 + KHSO4 ( K2SO4 + MnSO4 + H2O
  26. C12H22O11 + H2SO4 đặc ( CO2 + SO2 + H2O
  27. C6H12O6+ KMnO4+ H2SO4 ( CO2 + K2SO4 + MnSO4 + H2O
  28. Al + NaNO3 + NaOH + H2O ( NaAlO2 + NH3
  29. Ca3(PO4)2 + SiO2 + C ( P4 + CaSiO3+ CO
  30. KNO2 + KI + H2SO4 ( I2 + NO + K2SO4 + H2O
  31, Fe3O4 + H2SO4 ( Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
  32, Fe3O4 + HNO3 ( Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
  33, Fe3O4 + HNO3 ( Fe(NO3)3 + NO + H2O
  34, Fe3O4 + HNO3 ( Fe(NO3)3 + N2 + H2O
  35, Fe3O4 + H2SO4 + KMnO4 ( Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O
  36, CrCl3 + Na2O2 + NaOH ( Na2CrO4 + NaCl + H2O
  37, KI + H2O + O3 ( KOH + I2 + O2
  38, KMnO4 + (COOH)2 + H2SO4 ( MnSO4 + K2SO4 + CO2 + H2O
  39, KMnO4 + Na2O2 + H2SO4 ( MnSO4 + O2 + Na2SO4 + K2SO4 + H2O
  40, H2SO4 + H2S ( S + H2O
  41, NaClO2 + Cl2 ( NaCl + ClO2
  42, MnO2 + K2MnO4 + H2SO4 ( KMnO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O
  43. H2O2 + KMnO4 + H2SO4 ( O2 + K2SO4 + MnSO4 + H2O
  B/ Loại phản ứng tự oxi hoá tự khử.
  1, KOH + Cl2 ( KClO + KCl + H2O 2, NO2 + H2O ( HNO3 + NO
  3, NO2+ NaOH ( NaNO3 + NaNO2 + H2O 4, HNO2 ( HNO3 + NO + H2O
  5, S + NaOH ( Na2SO4 + Na2S + H2O 6, Br2 + NaOH ( NaBr + NaBrO3 + H2O
  7, K2MnO4 + H2O ( MnO2 + KMnO4 + KOH
  C/ Loại phản ứng oxi hoá khử nội phân tử.
  1, KClO3 ( KCl + O2 2, KNO3 ( KNO2 + O2
  3, Mg(NO3)2 ( MgO + NO2 + O2 4, AgNO3 ( Ag + NO2 + O2
  5, KClO3 ( KCl + KClO4 6, NH4NO3 ( N2O + H2O
  7, NH4NO2 ( N2 + H2O
  D/ Loại phản ứng oxi hoá khử có nhiều sự thay đổi số oxi hoá.
  1. CuFeS2
   
  Gửi ý kiến