KẾ HOẠCH HỌC TẬP THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HCM

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Trung Nghĩa (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:44' 17-08-2013
Dung lượng: 50.5 KB
Số lượt tải: 677
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ XÃ CHÁNH PHÚ HÒA
CHI BỘ TRƯỜNG THCS
CHÁNH PHÚ HÒA

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chánh Phú Hòa, ngày 18 tháng 06 năm 2013

KẾ HOẠCH
HỌC TẬP, PHẤN ĐẤU VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC
VÀ PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2013

I. NHẬN THỨC VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH CỦA CHI BỘ:
Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/ĐU, ra ngày 10/05/2013 của Đảng ủy xã Chánh Phú Hòa, sau khi học tập quán triệt chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp", các đảng viên chi bộ đều nhận thức rằng, trong thời gian qua, kết quả thực hiện Cuộc vận động đã khẳng định: việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vừa có ý nghĩa cấp bách, trước mắt, vừa có ý nghĩa cơ bản, lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta nên việc Đảng ta đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ thường xuyên trong Đảng là quan trọng và cần thiết.
Trên tinh thần đó cùng với kế hoạch số 05-KH/ĐU về học tập, phấn đấu và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 của đảng bộ xã Chánh Phú Hòa. Nay chi bộ trường THCS Chánh Phú Hòa  đăng ký việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 như sau:

II. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN:
Phong cách quần chúng
Mỗi cán bộ, đảng viên đều chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đi đúng đường lối quần chúng, coi trọng việc giữ mối liên hệ với quần chúng.
Học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác, trong quan hệ cụ thể hàng ngày với nhân dân: trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với nhân dân,…
Cấp ủy phải có kế hoạch phân công cụ thể. Kịp thời chỉ đạo hoặc báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền chỉ đạo thực hiện các biện pháp công tác quần chúng nhằm tuyên truyền, giáo dục, động viên quần chúng hiểu rõ và tích cực tham gia thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật Nhà nước.
Xây dựng tác phong quần chúng trong hoạt động, công tác; luôn nghiên cứu đổi mới đề ra các nội dung. Trong đó chú trong việc vận động các tầng lớp quần chúng thực hiện các phong trào thi đua: “ Phong trào Trường học Thân Thiện – Học sinh Tích cực”; “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
Từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên phải đặt lợi ích quần chúng lên trên hết, trong công việc phải thể hiện tinh thần tôn trọng, yêu mến học sinh, phải làm cho học sinh mến, phụ huynh tin
Mỗi CB, ĐV, GV, NV tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, chú ý mối quan hệ với nhân dân ở địa phương, nơi công tác, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", quy định về nhưng điều đảng viên, viên chức không được làm và quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt (lựa chon 2- 3 nội dung trong 10 nội dung về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Bác để rèn luyện, phấn đấu).
2. Phong cách dân chủ:
Mỗi cán bộ, đảng viên phải có được nhận thức đúng đắn về yêu cầu phải giữ gìn, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đề cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tính kỷ luật, dân chủ trong tập thể, tinh thần đó phải luôn thể hiện đối với cấp dưới, với quần chúng nhân dân; luôn có ý thức trau dồi phẩm chất chính trị, tư tưởng, phải thật sự là công bộc của dân, có quan hệ mật thiết với quần chúng nhân dân; đồng thời, có ý thức nghiêm túc khắc phục những khuyết điểm trong phong cách làm việc, phong cách sống, lối sống, thói quen làm việc, thói quen sinh hoạt... làm ảnh hưởng đến tổ chức, cơ quan, đơn vị cũng như đối với người khác.
Trong sinh hoạt chi bộ phải phát huy tinh thần dân chủ, tự phê bình và phê bình để xây dựng nội bộ trong sạch, vững mạnh.
Cán bộ, đảng viên