Đơn xin nghi dưỡng sức

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lưu Văn Ngận (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:34' 15-01-2013
Dung lượng: 3.5 KB
Số lượt tải: 33
Số lượt thích: 0 người
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ DƯỠNG SỨC

Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo huyện Sông Mã
Ban giám hiệu trường THCS xã Pú Bẩu
Tên tôi là: Đoàn thị Hồng
Chức vụ : Giáo viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Pú Bẩu.
Nay tôi viết đơn này trình bầy một việc như sau: Tôi mới sinh cháu được 5 tháng (Tôi nghỉ chế độ thai sản từ ngày 01/11/2011 đến 01/04/2012 đã hết chế độ nghỉ thai sản). Nhưng do sức khỏe của tôi còn yếu chưa thể tiếp tục tham gia giảng dạy được.
Nên tôi viết đơn này kính mong Phòng GD & ĐT và Ban giám hiệu trường THCS Pú Bẩu tạo điều kiện cho tôi được nghỉ dưỡng sức từ ngày 02/04/2012 đến ngày 07/04/2012.
Tôi xin trân thành cảm ơn!
Pú Bẩu ngày 28 tháng 3 năm 2012
Người viết đơn


Đoàn Thị Hồng
Xác nhận của Công đoàn Xác nhận của nhà trường
Chủ tịch Hiệu trưởng
Xác nhận của PGD