Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Đặng Thị Chung
Giới tính Nữ
Email dangthichung@gmail.com
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Bắc
Quận/huyện Huyện Xuân Trường
Tỉnh/thành Nam Định
Xác thực bởi Bùi Thị Thanh Hải, Đặng Quang Huy
Đã đưa lên 13 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 2093 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này