Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Văn Sơn
Giới tính Nam
Email sonnv@gmail.com
Chức vụ Chuyên viên Sở
Đơn vị Sở Giáo dục & Đào tạo
Tỉnh/thành Nam Định
Xác thực bởi Nguyễn Lương Hùng
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 0 tài liệu
Điểm số 90 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này