Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Xuân Thụ
Giới tính Nam
Email nguyenchien2312@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Yên Phương
Quận/huyện Huyện Ý Yên
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 106 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 4459 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 109773 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này