Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thu Hằng
Giới tính Nữ
Email thua2ngon@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bạch Long
Quận/huyện Huyện Giao Thủy
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Sinh học, Công nghệ, Tin học, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Giới thiệu "Không có gì quí hơn độc lập tự do"
Xác thực bởi Nguyễn Văn Thuận, Bùi Huy Khánh
Đã đưa lên 67 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 391 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 18190 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này