Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Bùi Thị Mỹ Chinh
Giới tính Nữ
Email anhnguyen88nd@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Mỹ Trung
Quận/huyện Huyện Mỹ Lộc
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 67 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 914 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 33436 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này