Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Đỗ Hoàng Lê
Giới tính Nam
Email lethl19@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Trần Huy Liệu
Quận/huyện Huyện Vụ Bản
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Trần Văn Biển, Nguyễn Văn Nhân
Đã đưa lên 8 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 115 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 9139 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này