Photo
Họ và tên Nguyễn Thanh Tùng
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Yên Lộc
Quận/huyện Huyện Ý Yên
Tỉnh/thành Nam Định
Điểm số 60 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Vũ Thùy Linh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Giao Yến
Quận/huyện Huyện Giao Thủy
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Ngữ văn, Địa Lý
Điểm số 24 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Đỗ Việt Phương
Giới tính Nam
Website http://dophuongviolet.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nam Tiến
Quận/huyện Huyện Nam Trực
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Điểm số 80730 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đoàn Thị Hảo
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lộc Hạ
Quận/huyện Thành phố Nam Định
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đặng Ngọc Tính
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Xuân Trường C
Quận/huyện Huyện Xuân Trường
Tỉnh/thành Nam Định
Điểm số 140 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đỗ Minh Sơn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Yên Chính
Quận/huyện Huyện Ý Yên
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 1625 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Triệu Minh Hùng
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Yên Khánh
Quận/huyện Huyện Ý Yên
Tỉnh/thành Nam Định
Điểm số 28 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Vũ Thùy Linh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Giao Yến
Quận/huyện Huyện Giao Thủy
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 99 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trần Văn Chí
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Nghĩa Đồng
Quận/huyện Huyện Nghĩa Hưng
Tỉnh/thành Nam Định
Điểm số 59 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đỗ Thị Tươi
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Trực Cát
Quận/huyện Huyện Trực Ninh
Tỉnh/thành Nam Định
Điểm số 1025 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên phạm thị bưởi
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Trần Bích San
Quận/huyện Thành phố Nam Định
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 60 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Như Quỳnh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Trần Đăng Ninh
Quận/huyện Thành phố Nam Định
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 12271 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Phạm Minh Khuyên
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Xuân Hoà
Quận/huyện Huyện Xuân Trường
Tỉnh/thành Nam Định
Điểm số 100 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Phạm Hồng Minh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Yên Tân
Quận/huyện Huyện Ý Yên
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Điểm số 5436 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Văn Thành
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Khiếu Năng Tĩnh
Quận/huyện Huyện Ý Yên
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 60 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Ngô Văn Thuần
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Khiếu Năng Tĩnh
Quận/huyện Huyện Ý Yên
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 343 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Duy Đông
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Yên Chính
Quận/huyện Huyện Ý Yên
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Âm nhạc
Điểm số 58 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Tiến Luân
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Yên Chính
Quận/huyện Huyện Ý Yên
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Điểm số 56 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Tiến Luân
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Yên Chính
Quận/huyện Huyện Ý Yên
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Điểm số 266 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Lan Hương
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Hải Toàn
Quận/huyện Huyện Hải Hậu
Tỉnh/thành Nam Định
Điểm số 89 (xem chi tiết)