Đồng hồ

My Pictures

SAM_1359.jpg Chup_chung_ve_nguon.jpg SAM_1370_copy.jpg IMG_20130919_164016.jpg IMG_20130919_162036.jpg IMG_20130919_161954.jpg IMG_20130919_165218.jpg SAM_1270_copy.jpg SAM_1254.jpg IMG_20130919_165619.jpg IMG_20130919_165358.jpg SAM_1269_copy.jpg SAM_1256.jpg SAM_1260.jpg SAM_1257.jpg SAM_1262_copy.jpg SAM_1266_copy.jpg SAM_1259.jpg IMG_0297.jpg IMG_0296.jpg

Xem Điểm Thi

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

 • (PGD Mỹ Tú)

Điều tra ý kiến

Theo bạn để đẩy mạnh ứng dụng CNTT cần bắt đầu từ đâu?
Cán bộ quản lý
Giáo viên tin học
Giáo viên các bộ môn
Tất cả
Ý kiến khác

Thống kê

 • lượt truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý Thầy Cô và các em Học sinh đến với website của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ tú

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
  Danh sách đầy đủ | Danh sách rút gọn

  No_photo
  Họ và tên Thái Minh Túc
  Giới tính Nam
  Email hkhmytu@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Xã Thuận Hưng
  Quận/huyện Huyện Mỹ Tú
  Tỉnh/thành Sóc Trăng
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 171 (Xem chi tiết)

  1810
  Họ và tên Lê Minh Nhựt Tân
  Giới tính Nam
  Email leminhnhuttan1984@yahoo.com
  Website http://violet.vn/LMNT/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường PT DTNT Huyện Mỹ Tú
  Quận/huyện Huyện Mỹ Tú
  Tỉnh/thành Sóc Trăng
  Chuyên môn Vật lý, Tin học
  Điểm số 861 (Xem chi tiết)

  1167952
  Họ và tên Trần Thị Cẩm Hằng
  Giới tính Nữ
  Email tranthicamhang.c2dtnt.mt@soctrang.edu.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường PT DTNT Huyện Mỹ Tú
  Quận/huyện Huyện Mỹ Tú
  Tỉnh/thành Sóc Trăng
  Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử
  Điểm số 84 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Sơn Thị Vành Đa
  Giới tính Nữ
  Email sonthivanhda.c2dtnt.mt@soctrang.edu.vn
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường PT DTNT Huyện Mỹ Tú
  Quận/huyện Huyện Mỹ Tú
  Tỉnh/thành Sóc Trăng
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Phòng Giáo Dục
  Giới tính Nam
  Email pgdmytu@soctrang.edu.vn
  Chức vụ Chuyên viên Phòng
  Đơn vị Phòng Giáo dục Mỹ Tú
  Quận/huyện Huyện Mỹ Tú
  Tỉnh/thành Sóc Trăng
  Điểm số 1930 (Xem chi tiết)

  12991
  Họ và tên Ông Trung Tín
  Giới tính Nam
  Email ongtrungtin@gmail.com
  Website http://violet.vn/ongtrungtin/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Thuận Hòa
  Quận/huyện Huyện Mỹ Tú
  Tỉnh/thành Sóc Trăng
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 58 (Xem chi tiết)

  1344137
  Họ và tên Phan Văn Kha
  Giới tính Nam
  Email phanvankha.c3hhn@soctrang.edu.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Huỳnh Hữu Nghĩa
  Quận/huyện Huyện Mỹ Tú
  Tỉnh/thành Sóc Trăng
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Phạm Quốc Hùng
  Giới tính Nam
  Email ph1402@yahoo.com.vn
  Website http://violet.vn/ph1402/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Phú Tâm
  Quận/huyện Huyện Mỹ Tú
  Tỉnh/thành Sóc Trăng
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 82 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lâm Đăng Huy
  Giới tính Nam
  Email lamdanghuy.c3mh@soctrang.edu.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Mỹ Hương
  Quận/huyện Huyện Mỹ Tú
  Tỉnh/thành Sóc Trăng
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 116 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Thpt Phú Tâm
  Giới tính Nam
  Email cuavua@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Phú Tâm
  Quận/huyện Huyện Mỹ Tú
  Tỉnh/thành Sóc Trăng
  Chuyên môn Toán học, Hóa học
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trần Đức Long
  Giới tính Nam
  Email cuavua@yahoo.com.vn
  Website http://violet.vn/cuavua/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Phú Tâm
  Quận/huyện Huyện Mỹ Tú
  Tỉnh/thành Sóc Trăng
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 578 (Xem chi tiết)

  1344220
  Họ và tên Trần Ngọc Ấn
  Giới tính Nam
  Email tranngocan.c3pt@soctrang.edu.vn
  Website http://violet.vn/tranngocan_c3pt/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Phú Tâm
  Quận/huyện Huyện Mỹ Tú
  Tỉnh/thành Sóc Trăng
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 645 (Xem chi tiết)

  1344329
  Họ và tên Trương Phước Long
  Giới tính Nam
  Email Huynhlong1979@yahoo.com
  Website http://violet.vn/c2hp/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường PTCS Xã Hưng Phú
  Quận/huyện Huyện Mỹ Tú
  Tỉnh/thành Sóc Trăng
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 6284 (Xem chi tiết)

  225622
  Họ và tên Lê Trung Hậu
  Giới tính Nam
  Email letrunghaust@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT An Ninh
  Quận/huyện Huyện Mỹ Tú
  Tỉnh/thành Sóc Trăng
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 329 (Xem chi tiết)

  392632
  Họ và tên Nguyễn Quốc Diệp
  Giới tính Nam
  Email yeudien1998@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT An Ninh
  Quận/huyện Huyện Mỹ Tú
  Tỉnh/thành Sóc Trăng
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 215 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Phan Văn Kha
  Giới tính Nam
  Email thpthuynhhuunghia@soctrang.edu.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Huỳnh Hữu Nghĩa
  Quận/huyện Huyện Mỹ Tú
  Tỉnh/thành Sóc Trăng
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  1344823
  Họ và tên Đoàn Lãng Du
  Giới tính Nam
  Email Doanlangdu@gmail.com
  Website http://violet.vn/langdu_st/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Xã An Hiệp
  Quận/huyện Huyện Mỹ Tú
  Tỉnh/thành Sóc Trăng
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 444 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Trung Hậu
  Giới tính Nam
  Email letrunghau.c3an@soctrang.edu.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT An Ninh
  Quận/huyện Huyện Mỹ Tú
  Tỉnh/thành Sóc Trăng
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Huỳnh Anh Hải Đường
  Giới tính Nữ
  Email cuoc.cuoc@ymail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Phú Tâm
  Quận/huyện Huyện Mỹ Tú
  Tỉnh/thành Sóc Trăng
  Chuyên môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL
  Điểm số 580 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lý Cường
  Giới tính Nam
  Email thptthuanhoac3@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Thuận Hòa
  Quận/huyện Huyện Mỹ Tú
  Tỉnh/thành Sóc Trăng
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Lời hay ý đẹp

  ""

  Truyện cười