ke hoach y te hoc duong 2010 - 2011

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thùy Dương (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:24' 28-10-2010
Dung lượng: 37.1 KB
Số lượt tải: 801
Số lượt thích: 0 người
phòng gd&đt thị xã nghĩa lộ
Trường mầm non Hoa Hồng

 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 79 / QĐ- TMNHH Nghĩa lộ, ngày 16 tháng 09 năm 2010


Quyết định
Thành lập ban chăm sóc sức khoẻ trẻ
năm 2010 - 2011


Hiệu trưởng trường mầm non Hoa Hồng

- Căn cứ dự thảo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2010 - 2011 ngày 02/08/2010 của sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái.
- Căn cứ vào công văn số: 377/HD- PG&ĐT ngày 16/8/2010 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010- 2011 của Phòng giáo dục Thị xã Nghĩa lộ.
- Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 của trường MN Hoa Hồng về việc chăm sóc sức khoẻ trẻ.

Quyết định:
Điều I : Thành lập ban chăm sóc sức khoẻ trẻ năm học 2010 - 2011, gồm các thành phần : BGH nhà trường, TT chuyên môn, cán bộ y tế, đại diện cha mẹ trẻ. ( Có danh sách kèm theo).
Điều II : Các đồng chí có tên trong danh sách chịu trách nhiệm giám sát việc chăm sóc sức khoẻ trẻ trong nhà trường.
Điều III : Các ông (bà) có tên trong danh sách trên căn cứ quyết định thi hành./.

Hiệu trưởng
Nơi nhận :
- UBND Phường;(B/c)
- Phòng GD&ĐT; (B/c)
- Như điều III;
- Lưu.
Lê Thị Oanhdanh sách ban chăm sóc sức khoẻ trẻ
năm học 2009 - 2010

STT
Họ và tên
Chức vụ


01

Vũ Thị Thái


P. Hiệu trưởng - Trưởng ban


02

Nguyễn Thị Dương


CB y tế - Phó ban


03

Lê Thị Oanh


Hiệu trưởng - Uỷ viên


04

Bùi Thị Nhâm


P. Hiệu trưởng - Uỷ viên


05

Trần Thị Huệ


TT CM khối Lớn - Nhỡ - Uỷ viên


06

Lê Thị Nga


TT CM khối Bé - Uỷ viên

07
Nguyễn Thị Hoa

TT Cm Khối nhà trẻ - Uỷ viên

08
Nguyễn Thị Hồng Nhung

TT tổ hành chính - Uỷ viên

 09

Hội trưởng hội CMHS

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc Lập-Tự Do-Hạnh PhúcKế hoạch Y tế trường học
Năm học: 2010 – 2011Đơn vị: Trường mầm non Hoa Hồng
Phòng GD&ĐT- Thị xã Nghĩa Lộ – Tỉnh Yên BáiA - Phần chung

Những căn cứ để xây dựng Kế hoạch :

- Căn cứ quyết định 401/QĐ-TTG ngày 27/03/2009 của thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình phòng chống bệnh tật trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
- Căn cứ vào quyết định số 58/2008/QĐ-BGDDT của Bộ giáo dục và đào tạo ngày 17/10/2008 Ban hành quy định về hoạt động y tế trong cơ sở giáo dục mầm non.
- Thực hiện kế hoạch số 69/ KHLN - SYT - SGD&ĐT ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Liên sở Y tế - Giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái về hoạt động công tác Y tế trường học giai đoạn 2011 - 2015
- Căn cứ kế hoạch 299 / khLN -TTYT- PgD&ĐT của Trung tâm Y tế - Phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã Nghĩa Lộ triển khai công tác Y tế trường