ke hoach y te hoc duong 2010 - 2011

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thùy Dương (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:24' 28-10-2010
Dung lượng: 37.1 KB
Số lượt tải: 798
Số lượt thích: 0 người
phòng gd&đt thị xã nghĩa lộ
Trường mầm non Hoa Hồng

 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 79 / QĐ- TMNHH Nghĩa lộ, ngày 16 tháng 09 năm 2010


Quyết định
Thành lập ban chăm sóc sức khoẻ trẻ
năm 2010 - 2011


Hiệu trưởng trường mầm non Hoa Hồng

- Căn cứ dự thảo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2010 - 2011 ngày 02/08/2010 của sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái.
- Căn cứ vào công văn số: 377/HD- PG&ĐT ngày 16/8/2010 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010- 2011 của Phòng giáo dục Thị xã Nghĩa lộ.
- Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 của trường MN Hoa Hồng về việc chăm sóc sức khoẻ trẻ.

Quyết định:
Điều I : Thành lập ban chăm sóc sức khoẻ trẻ năm học 2010 - 2011, gồm các thành phần : BGH nhà trường, TT chuyên môn, cán bộ y tế, đại diện cha mẹ trẻ. ( Có danh sách kèm theo).
Điều II : Các đồng chí có tên trong danh sách chịu trách nhiệm giám sát việc chăm sóc sức khoẻ trẻ trong nhà trường.
Điều III : Các ông (bà) có tên trong danh sách trên căn cứ quyết định thi hành./.

Hiệu trưởng
Nơi nhận :
- UBND Phường;(B/c)
- Phòng GD&ĐT; (B/c)
- Như điều III;
- Lưu.
Lê Thị Oanhdanh sách ban chăm sóc sức khoẻ trẻ
năm học 2009 - 2010

STT
Họ và tên
Chức vụ


01

Vũ Thị Thái


P. Hiệu trưởng - Trưởng ban


02

Nguyễn Thị Dương


CB y tế - Phó ban


03

Lê Thị Oanh


Hiệu trưởng - Uỷ viên


04

Bùi Thị Nhâm


P. Hiệu trưởng - Uỷ viên


05

Trần Thị Huệ


TT CM khối Lớn - Nhỡ - Uỷ viên


06

Lê Thị Nga


TT CM khối Bé - Uỷ viên

07
Nguyễn Thị Hoa

TT Cm Khối nhà trẻ - Uỷ viên

08
Nguyễn Thị Hồng Nhung

TT tổ hành chính - Uỷ viên

 09

Hội trưởng hội CMHS

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc Lập-Tự Do-Hạnh PhúcKế hoạch Y tế trường học
Năm học: 2010 – 2011Đơn vị: Trường mầm non Hoa Hồng
Phòng GD&ĐT- Thị xã Nghĩa Lộ – Tỉnh Yên BáiA - Phần chung

Những căn cứ để xây dựng Kế hoạch :

- Căn cứ quyết định 401/QĐ-TTG ngày 27/03/2009 của thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình phòng chống bệnh tật trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
- Căn cứ vào quyết định số 58/2008/QĐ-BGDDT của Bộ giáo dục và đào tạo ngày 17/10/2008 Ban hành quy định về hoạt động y tế trong cơ sở giáo dục mầm non.
- Thực hiện kế hoạch số 69/ KHLN - SYT - SGD&ĐT ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Liên sở Y tế - Giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái về hoạt động công tác Y tế trường học giai đoạn 2011 - 2015
- Căn cứ kế hoạch 299 / khLN -TTYT- PgD&ĐT của Trung tâm Y tế - Phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã Nghĩa Lộ triển khai công tác Y tế trường